عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باکتری کوکسیلا بورنتی عامل ایجاد بیماری تب کیو است که یک بیماری با گسترش جهانی می باشد . این بیماری یک مشکل سلامت عمومی در بسیاری از کشورها بخصوص در سال های اخیر است. با این وجود مطالعات اندکی در ایران به خصوص در جمعیت انسانی انجام شده ، لذا این مطالعه با هدف مشخص کردن شیوع سرمی تب کیو ( آنتی بادی های ضد کوکسیلا بورنتی فاز II) و تعیین ارتباط بین 8 فاکتور خطر : سن ، جنس ، سابقه کار ، تحصیلات ، استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه ، تماس با ترشحات دام سقط جنین ، میزان آشنایی ب ...

گردش خون در بدن بوسیله انقباض عضله قلب انجام می شود و احتیاجات سلول ها را تامین می کند. حال هرگونه تغییر و اختلال که در دستگاه گردش خون بوجود آید اعمال حیاتی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد . یکی از مهمترین بیماری های قلبی عروقی در سگ ها نارسایی احتقانی قلبی می باشد . این سندرم که در واقع چهره نهایی بیماری قلبی است به علتهای مختلفی از جمله بیماریهای دریچه ای – میوکارد – انسدادوتنگی آئورت بوجود می آید . علت ایجاد این روند را می توان از روشهای مختلفی از جمله معاینات بالینی – تصویر ...

انگل‌های خارجی به عنوان یکی از علل مهم و شایع بیماری‌های پوستی در سگ‌ها و گربه‌ها به شمار می‌روند. انگل‌های خارجی قادر به انتقال بیماری بوده و می‌توانند موجب آنمی ‌مخاطره ‌انگیز در حیوانات جوان و بیمار گردند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع آلودگی‌های انگلی در سگ‌ها و گربه‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران می-باشد. در مجموع 248 (126 قلاده سگ و122 قلاده گربه) در این مطالعه بررسی شدند. حیوانات مورد مطالعه بر اساس سن به 3 گروه (کمتر از1 سال، 3- ...

اشریشیاکلی یکی از متداولترین باکتری‌های بیماری‌زای روده‌ای در انسان و حیوان است و باعث بروز عفونت‌های مختلفی در آنها می‌گردد. اشریشیاکلی وروتوکسیژنیک از طریق تولید سمی به نام وروتوکسین یا شیگاتوکسین باعث ایجاد ضایعات چسبنده و محو کننده در انتروسیت‌ها و اسهال متعاقب آن می‌شود. یکی از سروتیپ‌های اشریشیاکلی وروتوکسیژنیک، سروتیپ O157:H7 است و به عنوان عامل مهمی در بروز سندرم اورمی همولیتیک و کولیت هموراژیک در انسان شناخته می‌شود و از آنجا که عفونت‌های انسانی STEC معمولا با مصرف ...

سنجاب قرمز ایرانی Persian squirrel)) به عنوان حیوان خانگی در ایران نگهداری می‌شود. درخواست برای تشخیص و درمان بیماری های آنها سبب شده است که از روشهای رایج تشخیصی در دامپزشکی برای آنها استفاده شود. به نظر می رسد که تا کنون گزارشی راجع به برش‌نگاری رایانه‌ای (سی تی) در سنجاب منتشر نشده است. هدف از انجام این تحقیق تکنیک تهیه تصاویر و ارایه‌ی تصاویر برش‌نگاری رایانه‌ای عرضی و پشتی قفسه سینه و شکم سنجاب ایرانی ‌Sciurus anomalus می‌باشد. تحقیق روی شش عدد سنجاب سالم (براساس معاینه ...

در این مطالعه، ساختار بافتی معده و روده ها (روده باریک و روده بزرگ) در دو گونه گوشتخوار (جغد) و حشره خوار (خارپشت) مورد بررسی قرار گرفت (تعداد 3 از هر حیوان). نمونه های گرفته شده در محلول بافرفرمالین 10 درصد قرار گرفت. از بلوک های پارافینه ی تهیه شده مقاطعی به ضخامت 6 میکرون تهیه شد. رنگ آمیزی های مورد استفاده عبارت بودند از: هماتوکسیلین و ائوزین، ماسون تری کروم سبز، P. A. S. و آلسین بلو. ضخامت بعضی از لایه ها و تمام دیواره و همچنین اندازه طول و عرض پرزها، عمق غدد لیبرکن و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان د ...

هدف کلی این تحقیق، تحلیل ترجیحات اعضای هیأت علمی کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی ایران در استفاده از روش‌ها و سبک‌های تدریس و وسایل آموزشی است. تحقیق حاضر به‌لحاظ پارادایمیک "کمی-کیفی" (بیشتر کمی)، از جنبه‌ی هدف "کاربردی"، از بعد گردآوری داده‌ها "توصیفی-همبستگی" است. جامعه‌ی آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی تمام‌وقت رشته‌های کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل دادند (1800=N). حجم نمونه‌ای به تعداد 330 نفر بر پایه ...

دسترسی به مقادیر مرجع پارامترهای سرمی از اهمیت ویژه ای جهت ارزیابی درمانگاهی و تشخیص بیماری ها در حیوانات مختلف واز جمله آبزیان برخورار است. جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از آنزیم های سرم خون ماهی سفید، خون گیری از ساقه ی دمی 20 ماهی نر و 20 ماهی ماده صید شده از صیدگاه رودخانه تجن انجام گرفت. پس از جدا کردن سرم، مقادیر پارامترهای ALT، AST ، ALP، CPK و LDH اندازه گیری گردید. علاوه بر تعیین مقادیر مرجع جهت کل جمعیت ماهی سفید، مقادیر مرجع مربوط به دو جنس نر و ماده نیز از نظر آماری ...