عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 493

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تهیه برنامه دامپروری و محصولات دامی در سالهای برنامه پنجم عمرانی کشور این گزارش برای شناسائی مشکلات و امکانات امور دام کشور تهیه و تدوین شده است . مراحل این گزارش به ترتیب زیر میباشد: -1 تهیه تصویر امور دام کشور و عملکرد برنامه چهارم و برنامه‌های قبلی -2 ارائه مشکلات و امکانات افزایش تولیدات دامی -3 اعلام هدفهای کمی و کیفی برنامه پنجم ...

خوزستان منطقه‌ایست مستعد برای امور دامپروری و کشاورزی ولی تابحال استعداد طبیعی و همچنین فعالیتهائیکه برای توسعه کشاورزی و دامپروری صورت میگیرد ؟؟؟ توسط کارشناسان دامپروری بررسی و گزارش نگردیده است . آنچه در ذیل ذکر میگردد نشان دهنده قسمتی از فعالیتهائی است که در سطح مختلف در خوزستان انجام میگیرد. دانشکده کشاورزی جندی‌شاپور اهواز دوره تحصیل در دانشکده کشاورزی چهار سال میباشد که دانشجویان سه سال را در شهر دانشگاهی اهواز و یکسال در مرکز رامین جهت طی دوره تخصص به تحصیل اشتغال دار ...

در اسفندماه سال 1351، بین سازمان دامپروری کل کشور و مشاورین برنامه‌ریزی سرآمد قراردادی تحت عنوان (طرح مطالعات نهائی کشاورزی و دامپروری مریوان) منعقد و مبادله گردید که بموجب آن میبایست مطالعات مورد نظر کارفرما در دو قسمت انجام گیرد: قسمت اول بررسی‌ها در مورد منابع غذائی و قسمت دوم درباره دامپروری منطقه مورد مطالعه. ...

کتاب ترجمه ای است که ده فصل آخر کتابی در زمینه مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری که توسط یکی از استادان این موضوع در یکی از دانشگاههای معتبر تألیف شده است. محتوای کتاب حاصل تجزیه مولف در تدریس این درس طی چندین سال در دانشگاههای مختلف بوده و بعنوان کتاب درسی در زمینه مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری برای دانشجویان دانشکده های کشاورزی تهیه شده است و در بسیاری از دانشکده های کشاورزی معتبر دنیا مورد استفاده دانشجویان می باشد. همچنین می تواند مورد استفاده همه کسانی که با مسائل مد ...
نمایه ها:

هدف: 1-شناسایی و بررسی وضع موجود دامپروری استان به تفکیک شهرستان و دهستان با توجه به نقش آن ویتامین و تولید مواد غذایی و وابستگی معیشت بخش عمده ای از روستاییان 2- و نیز ارتباط تنگاتنگ دامپروری با کشاورزی استان و اشتغالزایی آن می باشد. خلاصه یافته ها: این مطالعه که بر اساس روش توصیفی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که در نقاط مختلف مناطق روستایی استان بطور خاص و یا در کنار فعالیتهای کشاورزی، روستاییان به فعالیت دامپروری اشتغال دارند. پرورش گوسفند و ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش دامپروری در اقتصاد روستایی بخش قلندرآباد شهرستان فریمان انجام شده است ، فریمان از شهرهای شمال شرق خراسان می باشد (نقشه 1 ). بررسی و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اقتصاد روستایی این بخش مبتنی بر فعالیت های مختلف بخش کشاورزی بویژه زراعت توام با دامداری مطرح و در مواردی نیز باغداری است . فعالیت دامداری و دامپروری در این بخش و تمامی روستاهای آن ، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که شامل : پرورش گوسفند ، بز ، گاو و طیور است . در قسمت های کوهستانی و ک ...

اجرای اصل اول انقلاب بنیان اقتصادی و اجتماعی کشور ما را تغییر داد و این انگیزه بین روستائیان ایجاد شد که با زحمات و کوششهای خود با توجه به حمایت‌های دولت خواهند توانست تحولی در زندگی نکبت‌بار گذشته خود ایجاد و بنحوی به اقتصاد مملکت کمک نمایند. مسئله دیگری که برای تولید بیشتر مطرح است مسئله آموزش میباشد. راهنمائی و آشنا نمودن روستائیان باصول نوین کشاورزی و دامپروری نحوه مبارزه با آفات و امراض گیاهی و دامی، مصرف کود شیمیائی، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی، صرفه‌جوئی اقتصادی و عو ...
نمایه ها:

بهترین روش راه بهره‌برداری حداکثر از پتانسیل ژنتیک یک گاو شیری ایجاد یک محیط ایده‌آل برای تولید بهینه شیر است . بنابراین سازماندهی و تاسیسات یک واحد دامپروری در نتایج نهایی تاثیر بسزایی دارد. عامل مهم دیگر آن است که دامپرور یا مدیر دامپروری با وضعیت دام خود آشنایی کامل داشته باشد و به هر یک توجه کافی بنماید. این امر در یک واحد پرورش طیور که حیوانات باید به شکل گروهی مورد رسیدگی قرار گیرند، امکان پذیر نیست . سازماندهی دامپروری در تعیین سطح تولید آتی دام شما و نتایج نهایی نقش ب ...

برای تشویق و ترویج توسعه دامپروری و مدرنیزه کردن دامپروری در ایران، نیازمند انتقال آخرین فن آوری های دامپزشکی در میان کشاورزان هستیم. نظام تحقیق وظیفه تولید اطلاعات و فن آوری های لازم برای افزایش تولید را به عهده دارد، لیکن این اطلاعات و فن آوری ها باید بطور مستقیم یا غیر مستقیم بدست مصرف کنندگان آنها یعنی کشاورزان برسد. توسعه امور دام نیازمند تولید فن آوری های متناسب با نیازها، مشکلات و شرایط محیطی کشاورزان است و کشاورزان نیاز دارند که آن اطلاعات و فن آوری ها را از طریق کانا ...