عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تلخ‌اندیشی از جمله ترکیبات جدیدی است که در فرهنگ‌های لغت موجود، هنوز مدخلی برای آن در نظر گرفته نشده‌است. تلخ اندیشی هم به معنای توجه ویژه و نگاه یک‌سویه به تلخی‌ها، زشتی‌ها، تباهی‌ها، رنج‌ها و مسائل غم‌انگیز و دردآور و هم به معنای زشت و تلخ و ناگوار و غم‌بار دیدن مسائل و نگاه منفی به موضوعات گوناگون است. در بررسی داستان‌های کوتاه معاصر به نگرشی ثابت، ادامه‌دار و در برخی دوره‌های تاریخ معاصر ایران، فراگیر برمی‌خوردیم که با تعریف تلخ‌اندیشی مطابقت دارد. نمود این نگرش، آثاری اس ...

اقلیم گرایی در داستان نویسی معاصر ایران به طور جدّی از دهه هزار و سیصد و سی شمسی آغاز می شود و در دهه های چهل و پنجاه به اوج و شکوفایی خود می رسد . البتّه داستان اقلیمی به اندازه داستان نویسی معاصرمان قدمت دارد و آفرینش نخستین داستان اقلیمی به سال 1305 شمسی برمی گردد . داستان های اقلیمی غالباً بازتاب دهنده ویژگی ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ و باورها و آداب و رسوم یک منطقه جغرافیایی اند و در همه فرهنگ ها و دایره المعارف های ادبی در تعریف داستان اقلیمی بر وجود این عناصر تأکید شد ...

امروزه به منظور شناخت هر چه بیشتر و بهتر آثار ادبی و پی بردن به جزئیات آن، تک تک عناصر آن را در ارتباط با مجموعه پدیده‌ها بررسی می‌کنند. رمان به عنوان یک نوع ادبی نوظهور- نسبت به انواع ادبی دیگر- آیینه‌ای است که در آن می‌توان، بازتاب عاطفی و تجزیه و تحلیل‌های درونی انسان‌ها را به طور ملموس و آشکار، مشاهده و احساس کرد. نگارنده در این پایان نامه برآن است تا با تحقیق درباره جایگاه انسان (امری که تا به حال کمتر مورد توجه قرار گرفته است) در برخی رمانهای مهم و تاثیر گذار معاصر ...

در یک دید کلی، با مطالعه‌ی آثار ادبی کلاسیک فارسی، همچون قصه‌های مثنوی، شباهتی غیر قابل باور با آثار نویسندگان معاصر دیده می‌شود، که اندیشه‌ی پیوند و اشتراک مفاهیم و ساختار این دو را در اذهان شکل می‌دهد. این پایان‌نامه، در پی تبیین و تحلیل و مقایسه‌ی قصه‌های کوتاه مثنوی با داستان‌های کوتاه معاصر، چه به لحاظ ساختار و فرم و چه به لحاظ معنا و مضمون است. هدف نگارنده از نگارش این پایان‌نامه، یافتن وجوه اشتراک و افتراق این دو است، که پس از پایان مطالعات و غور و بررسی در ساختار و مض ...

بدون شک در نقد و تحلیل هرنوشته، بررسی زبان آن، به عنوان ابزار پدیدآورنده، جایگاهی ویژه دارد. اما به نظر می‌رسد در بررسی کامل و منصفانه از یک اثر ادبی، اعم از داستان، زبان، باید، تنها نه به عنوان ابزار پیدایش و به صورت پدیده‌ای جدا، بلکه به عنوان یک عنصر، درکنار دیگر عناصر و در رابطه‌ای متقابل با آن‌ها مورد بررسی قرارگیرد. عناصری که درکنار یکدیگر ساختار اثر ادبی را پی می‌ریزند. با این توضیح، هدف از پایان‌نامه پیش‌رو با عنوان «مولفه‌های زبانی داستان‌نویسی معاصر» بررسی زبان در ...

رئالیسم جادویی به عنوان سبک و شیوه ای نوین در داستان نویسی در نیمه ی قرن بیستم، زمانی که سخن از مرگ رمان بود، پدید آمد. اگرچه این سبک داستان نویسی با ویژگی های که اکنون از آن می شناسیم با نام آمریکای لاتین پیوندی ناگسستنی یافته است؛ اما به زعم منتقدان این شیوه تنها مختص به این منطقه از جهان نیست. رئالیسم جادویی دارای قواعد و مولفه هایی است که در دو سطح فرم و محتوا قابل تحلیل و بررسی هستند. در سطح محتوایی مولفه هایی همچون تخیل تقلیل ناپذیر، دوگانگی (تقابل) و رمز و نمادپردازی و ...

علی اشرف درویشیان (1320ه.ش.) معلمی است که نویسندگی را در حوزه ادبیات اقلیمی-روستایی آغاز کرد. وی توانایی خود را در انواع داستان، از قبیل داستان کوتاه، رمان و قصه‌های کودکان نشان داده است. وی در نویسندگی از پیروان شیوه نویسندگی صمد بهرنگی(1347-1318ه.ش.) است. درویشیان در داستان‌های خود به مصایب و مشکلات مردم کرمانشاه توجه ویژه‌ای دارد. او با نگارش مجموعه داستان کوتاه"از این ولایت"(1352ه.ش.)، خود را در بین نویسندگان معاصر، بویژه نویسندگان اقلیمی-روستایی جای داد. در داستان‌های ب ...

روايت يک داستان، مهم‌ترين بخش ساختاري آن را تشکيل مي‌دهد. شيوة روايت، پاية اصلي موفقيت يک نويسنده در ماندگاري داستان است. از اين رو، بررسي روايي داستان و نيز تحليل روش‌هاي تازه و بديع روايت، از جمله مباحث مهم نقد داستان امروز است که فراتر از درون‌مايه و مضمون اثر، به جلوه‌هاي کاملاً ادبي متن داستاني پرداخته و شگردهاي مختلف آن را آشکار مي‌نمايد. مهم‌ترين ابزار نقد داستان امروز، بهره گيري از نظريه‌هاي ادبي معاصر است. نظريه‌هايي که هر يک بر جنبه‌هايي از ساختار ادبي متن تأکيد دا ...

هویّت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل حوزه معرفت بشری است و به جهت نقشی که در شناخت افراد، اشیاء، اجتماعات و مکان‌ها دارد، حائز اهمیت فراوانی است. هویّت را می‌توان به انواعی تقسیم کرد، ازجمله: هویت خانوادگی، ملی، اجتماعی، دینی و فرهنگی. در این پایان نامه با بهره گیری از رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی به بررسی انواع هویت در سه مجموعه داستان معاصر پرداخته شده است. کتاب‌های بررسی شده عبارت اند از: مجموعه داستان «آفتاب مهتاب» از شیوا ارسطویی که شامل ده داستان کوتاه است، مجموعه داس ...