عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1173

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هنگامی که دارو درمانی در مادر ضروری باشد، نوزادی که توسط شیر مادر تغذیه می‌شود باید به طور منظم جهت تشخیص عوارض جانبی نظیر خواب آلودگی، رشد ناکافی و عدم طی مراحل نمو بررسی گردد. می‌توان برای تایید عوارض جانبی مشکوک حاصل از انتقال دارو به شیر در صورت امکان از خون نوزاد استفاده کرد. ...

بعلت افزایش روزافزون بروز تیفوئید MDR و عدم پاسخ به درمان داروهای رده اول تیفوئید(کلرامفنیکل، کوتربموکسازول، آمپی‌سیلین) ارائه درمان مناسب با داروهای جدید موثر در تیفوئید MDR جهت جلوگیری از عوارض شدید بیماری در نوع MDR و مرگ و میر بیشتر حاصل از آن امری ضروری و حتمی است . در این بررسی در گروه سفتریاکسون (40 نفر) 95 درصد بیماران درمان شدند که 2 نفر عود بیماری داشتند ولی عوارض جانبی وجود نداشت . متوسط قطع تب در بیماران 4/55+-0/81 روز و متوسط دوره درمان 10/35+-2/13 روز بود. در گر ...

در این پژوهش، عامل دار شدن شیمیایی نانولوله های کربنی چنددیواره بوسیله مخلوط اسیدی بررسی شد. نانولوله های کربنی چنددیواره توسط چهار روش مختلف عامل دار شده اند تا روش بهینه انتخاب گردد. اتصال دارو به نانولوله های کربنی چند دیواره بوسیله تبدیل اولیه گروه های کربوکسیلیک اسید در نانولوله چند دیواره به آسیل کلریدها انجام شد. آسیل کلریدهای فعال در نانولوله، با داروی آنتاگونیست ایپوییدی نالترکسون ترکیب می شوند. علاوه بر اگزالیل کلراید، تصحیح شیمیایی گروه های کربوکسیل دار، با استفاده ...

مصرف همزمان بیش از یک دارو (پلی فارماسی) با واکنشهای نامطلوب دارویی خطاهای درمانی افزایش خطر بستری شدن و افزایش هزینه های درمانی همراه است. بخصوص وقتی تعداد اقلام دارو بیش از چهار باشد افزایش خطر قابل ملاحظه است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع پلی فامارسی و بعضی عوامل همراه با آن بصورت توصیفی - تحلیلی در جمعیت نسخه های پزشکان در سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی شهر رشت در سال 1379 انجام شد. ابزار اندازه گیری فرم تنظیم شده دارای متغیرهای: تعداد اقلام دارو، سال فراغت از ت ...

دارو نیز همانند هر ماده دیگر دارای عمر مفیدی است که تنها در آن محدوده زمانی می‌توان از تاثیرپذیری و کم‌خطری آن اطمینان حاصل نمود. در این محدوده زمانی، اصطلاحا می‌توان دارو را از جهات فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژیک و درمانی در بهترین شرایط خود جهت استفاده از آن دانست . به مجموعه این شرایط مناسب ، شرایط پایداری داروها گفته می‌شود. در مقاله حاضر مروری بر عوامل موثر بر پایداری داروها، آزمایشات تعیین‌کننده محدوده پایداری، اهداف آزمایشهای پایداری و نقش آب و هوای بازار مصرف در پایدا ...

در تحقیق حاضر که تحت عنوان بررسی میزان آگاهی ماماهیا شهر زاهدان از اثرات ناشی از مصرف داروها بر جنین در دوران بارداری در سال 1379 در این شهر صورت گرفت طی یک مطالعه توصیفی، مقطعی، از طریق پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری شده که نتایج زیر بدست آمده است. حجم نمونه در این پژوهش، برابر با جامعه مورد مطالعه ماکه همانا تمامی ماماهای شاغل در شهر زاهدان میباشند بوده است. تعدا کل ماماهای شاغل در شهر زاهدان در این مقطع که پرسشنامه را تکمیل نمودند (54=n) نفر بودند که از این تعداد 8/42 درص ...
نمایه ها:
شغل | 
دارو | 

علاوه بر اتخاذ سیاستها، اتخاذ تصمیمات لازم و برنامه های مناسب برای تضمین فراهمی و در دسترس بودن داروهای موثر و مفید با قیمت مناسب برای عموم مردم یکی از وظایف اصلی متولیان بهداشت و درمان در همه جوامع منطقی کردن تجویز و مصرف دارو می باشد، از این رو ارزیابی نحوه تجویز و مصرف دارو حائز اهمیت می باشد. یکی از روشهای مطرح برای ارزیابی خدمات داروئی که در بسیاری از کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفته است، الگوی پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت می باشد. در این مطالعه نیز با استفاده از روش م ...

رشد جمعیت از یک سو و توسعه صنایع مختلفی که هر کدام به گونه‌ای در تخریب محیط زیست و به خطر انداختن سلامت نوع بشر موثرند از سوی دیگر ضرورت استفاده از داروهایی را نشان می‌دهد که تضمین بیشتری برای سلامتی انسانها داشته باشند. در همین راستا طی سالهای اخیر به سیستمهای آزادسازی کنترل شده دارو توجه بسیاری زیادی مبذول شده است . به طور کلی، در این سیستمها سعی بر این است که حداقل میزان دارو به گونه‌ای به بدن منتقل شود که حداکثر کارایی را داشته باشد. سیستمهای کنترل‌شده دارو از نظر مکانیسم ...
نمایه ها:
سنتز | 
پلیمر | 
دارو | 

سیستم هوشمند برای تجویز دارو از 3 بخش پایگاه داده و پایگاه دانش دارو، موتور استنتاج و میانگیر انسان ساخته شده سیستم قادر است پس از ورود اسم بیماری و علائم مربوط با مراجعه به پایگاه داده و دانش دارو و با استفاده از موتور استنتاج داروی موثر را برای بیمار مورد نظر اعلام نماید. این سیستم قادر به انجام امور زیر می‌باشد: بازیافت اطلاعات مربوط به داروها - بازیافت داروهای مشابه، بازیافت مقدار مصرف دارو، بازیافت ترکیبات دارو، یادگیری داروهای جدید. ...