عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه ، به بررسی اثرات آگونیست و آنتاگونیست گیرنده ‏‎GABA‎‏ بتا به همراه داروی ضد افسردگی سه حلقه ای بر روی درد مزمن با استفاده از روش فرمالین تست روی موش سوری پرداخته است . ...

افسردگی نتیجه تغییرات بیوشیمیایی مز می‌باشد و یکی از بیماریهای شایع در بالغین است . این بیماری خلقی در 5 درصد از افراد بالغ جامعه آمریکا گزارش شده و در طول دوران زندگی حدود 30 درصد از بالغین با یک دوره افسردگی مواجه می‌شوند. علاوه بر این درصد خودکشی در بیماران خلقی از جمله افسردگی بالا می‌باشد. میزان ابتلا به افسردگی در زنان حدود 2تا 3 برابر بیشتر از مردان است حدود 570 از بیماران افسرده به اولین داروی ضد افسردگی که بریا انها تجویز می‌شود پاسخ می‌دهند. شوک درمانی یک دمان جیاگز ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقدمه : اختلال افسردگی ماژور یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده است و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می‌شود. در این مطالعه به بررسی اثرات ضد افسردگی غلظتهای مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه Aloe vera و مقایسه آن با اثرات ضد افسردگی داروی فلوکستین (که یک مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین در مغز می باشد) در 50 موش سوری نر طی دو آزمون OFT و FST پرداختیم.مواد و روشها: در این مطالعه که از نوع مداخله ای-تحل ...

اختلال عملکرد جنسی به یک عارضه ی پیش از پیش مهم وشناخته شده در میان عوارض داروهای ضد افسردگی بدل شده است این مشکل ممکن است به شکل های مختلفی بروز کند و باید از مشکلات قبلی یا غیر وابسته به دارو و افتراق داده شود اثرات هر دسته از داروهای ضد افسردگی براساس واکنش های عملکردی شان متفاوت است برای رهایی از اختلال عملکرد جنسی ناشی از مصرف داروهای ضد افسردگی نیز راهکارهایی وجود دارد. ...

شیوع مادام العمر اختلال افسردگی اساسی کودکان و نوجوانان 15% الی 20% است ، یعنی شبیه بالغین می باشد و خودکشی، چهارمین علت مرگ در کودکان 14-10 سال است . داروهای مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای داروهایی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند . به دلیل عدم دستیابی به پژوهشی در زمینه مقایسه درمان های دارویی در گروه سنی کودکان و نوجوانان در کشور و نیز اهمیت این اختلال لازم شد در رابطه با تعیین میزان اثر بخشی فلوگزتین بر افسردگی و نوجوانان در مقایسه ...

افسردگی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات قرن اخیر می‌باشد و توجه به این بیماری و درمان آن به منظور جلوگیری از خودکشی مبتلایان و ممانعت از بالا رفتن احتمال ابتلا وابستگان درجه یک بیمار افسرده اهمیت می‌یابد. مصرف داروهای ضدافسردگی خصوصا" ایمی پرامین به عنوان یک ضدافسردگی سه حلقه‌ای از مناسبترین و کم هزینه‌ترین روشها می‌باشد. از آنجا که ایمی پرامین و متابولیت حاصل از آن دزیپرامین فعال می‌باشند. اندازه گیری غلظت سرمی این دارو در بیماران و مسمومین جهت بررسی کنترل بیماری و مقابله با ...

با توجه به نقش مهم سروتونین در رفتار و خلق و خوی سیستم سروتونرژیک نقش مهمی در ناهنجاریهای روانی مانند جنون و افسردگی ایفا میکند. مدل سازی ساختار سه بعدی گیرنده ‏‎5-HT6‎‏ که تمایل زیادی به داروهای سایکوتروپیک سه حلقه ای دارد توسط مدل سازی کامپیوتری انجام شد و مورد پردازش قرار گرفت. این مدل سازی بر اساس مقایسه توالی اسیدهای آمینه، پیش بینی ساختار ثانویه مدل سازی ساختار گیرنده به روش مکانیک مولکولی بهینه شد. و داخل نمودن ‏‎DOCK‎‏ ایمنی پرامین در موضع بستن دارو انجام شد. کمپلکس د ...