عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه داروینی از بدو پیدایش تا کنون ، مسائل جدی ای برای معرفت دینی پدید آورده است متفکران ( اعم از دانشمندان علوم تجربی به ویژه زیست شناسان ، فیلسوفان و متکلمان ) متدین و غیر متدین ، آراء بسیار متفاوتی در این باره ابراز نموده اند . اهداف طرح عبارتند از : 1- توصیف نظریه داروین با آخرین تحولات و نظریات رقیب . 2- تحلیل نظریه بااستفاده از تحقیقاتی که در فلسفه علوم طبیعی به ویژه فلسفه زیست شناسی انجام شده است . 3- گزارش آراء متفکران صاحب نظر اسلامی و غربی ...