عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 339

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در متن این پایان‌نامه مختصری از تاریخچه آموزش داروسازی در جهان و اطلاعات کلی راجع به کشور و مردم ایتالیا و سیستم آموزش و نظام آموزشی کشور ایتالیا و برنامه آموزش داروسازی در دانشکده‌ها از نحوه برگزاری امتحانها تا شرایط فارغ‌التحصیلی و امکانات شغلی و همچنین قوانین داروئی و مربوط به امور داروخانه بحث شده است و نیز به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در ایتالیا و انطباق آموخته‌های دانشجو با نیازهای جامعه خود، پرسشنامه‌ای با 70 سوال که از قبل تهیه شده بود به زبان ایتالیائی ...

امروزه با توجه به حرکت جوامع مختلف بسوی توسعه و بهبود شرایط زیستی، داروسازی و نظام آموزشی داروسازی در حال تغییر و تحول است و در این راستا شناخت و ارزیابی نظام فعلی می‌تواند در بهبود روند تغییرات کمک کننده باشد. هدف از این طرح ارزیابی نظام فعلی آموزش داروسازی در ایران با توجه به نیاز جامعه است . برای این منظور آموزش داروسازی در غالب یک نظام استاندارد آموزشی توصیف شده است . چگونگی ورود به رشته داروسازی، دانشکده‌های داروسازی ایران و مشخصات آنها و قوانین و مقررات آموزشی از دیگر م ...

با گسترش روزافزون جمعیت ، تامین سلامتی و به تبع آن تامین داروئی موردنیاز جامعه جز از طریق تولید انبوه صنعتی میسر نمی‌باشد. کمیت و کیفیت تولید بطور کامل به تکنولوژی به کار رفته برای تولید و یا کنترل وابسته است . اطلاع از وضعیت تکنولوژی صنایع داروسازی می‌تواند سیاستگزاران داروئی کشور را بطور واضح و شفاف با وجوه قوت و ضعف آن آشنا نموده و راههای مناسب را در اختیار کارخانجات قرار دهد. در این مطالعه شرکتهای داروسازی کشور از نظر وضعیت فن‌آوری تولید مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این ...

در بررسی پاسخها و ارزیابی نتایج سوالاتی که دیدگاههای داروسازان را نسبت به آموزش داروسازی دنبال می‌کند به این موضوع پی می‌بریم که آموزش فعلی کشور بیشتر در زمینهء تامین نیروی متخصص جهت ارائه خدمات در داروخانه موفق بوده است و در زمینه تربیت نیروی انسانی به جهت صنعت چندان موفق نبوده است و تمایل داروسازان بیشتر به کار در زمینه بالینی می‌باشد زیرا اعتقاد دارند در این مورد توانا می‌باشند. برای اینکه ما بتوانیم صنعت داروسازی پیشرفته‌ای داشته باشیم باید به طرف خودکفائی حرکت کنیم و صنع ...

منظور از انجام این پایان نامه ارتقای نظام آموزشی داروسازی کشور می باشد که با توجه به پیشرفت سریع علم در جهان امروز یافتن نقاط ضعف در سیستم آموزش داروسازی و ارائه پیشنهادات و راه حل برای ارتقای این سیستم اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور سنجش دانش دانشجویان داروسازی کشور اطلاعات مربوطه به وضعیت تحصیلی دانشجویان به تفکیک هر ترم از ابتدا تا پایان تحصیل اخذ و مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از نحوه ارائه دروس قریب به 300 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجز ...

این رساله در سه فصل تنظیم شده و نخست قدمت تاریخی داروسازی و سپس سابقهء تاسیس دانشکده داروسازی را بررسی کرده است . فصل سوم به تعریف و شرح امتحان و انواع آن پرداخته است . در پایان، دو پایان‌نامه منتخب مورد بررسی قرار گرفته است . ...

به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در هندوستان و انطباق آموخته‌های دانشجو به نیازهای جامعه خود، پرسشنامه‌ای با 70 سوال که به زبان انگلیسی ترجمه شده بود تهیه شد و در کشور هندوستان در بین صاحبان داروخانه‌ها - بیمارستان‌ها - کارخانه‌ها و استادان دانشگاه توزیع که برای جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها با پاسخ‌های داده شده توسط داروسازان داخل کشور انطباق داده و به بحث و بررسی آن پرداخته و سپس نتیجه‌گیری شده و در راستای بهبود و صحیح امر توزیع دارو و نیز شغل‌های مناسب پیشنهاداتی ارائه شده ...

در حیات هوازی تولید رادیکال آزاد و گونه های فعال اکسیژن اجتناب ناپذیر است . با توجه به تماس فراوان دانشجویان آزمایشگاههای مختلف دانشکده داروسازی با موادشیمیایی و تاثیر نامعلوم این مواد بر روی سیستم دفاعی و آنزیمی بدن این دانشجویان دراین تحقیق تعدادی از دانشجویان آزمایشگاه‌های مختلف دانشکده داروسازی به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردیده، میزان فعالیت آنتی اکسیدان‌های تام سرم درآنها به روش ‏‎FRAP‎‏ تعیین و با میزان فعالیت آنتی اکسیدانهای تام سرم در دانشجویان دانشکده علوم ...

برای رسیدن به جایگاه مطلوب داروساز و داروخانه در نظام درمانی در مصرف دارو و اعمال نقش آن در جلوگیری از سوء استفاده مصرف ناصحیح دارو نیاز به شناسایی وضعیت موجود در جهت برنامه‌ریزیها مدون و مطلوب امری الزامی است امری که احساس این نیاز را بیشتر تعریف می‌کند و حالت افرادی غیر علمی در این صرفه. حضور ضعیف داروخانه در نظام درمانی و داروسازان در داروخانه ، وضعیت نابسامان توزیع دارو و مهمتر از همه نارضایتی عامه از سرویس‌دهی داروخانه و نظام توزیع داروئی باشد لذا درک شرایط موجود می‌توان ...