عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7077

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در متن این پایان‌نامه مختصری از تاریخچه آموزش داروسازی در جهان و اطلاعات کلی راجع به کشور و مردم ایتالیا و سیستم آموزش و نظام آموزشی کشور ایتالیا و برنامه آموزش داروسازی در دانشکده‌ها از نحوه برگزاری امتحانها تا شرایط فارغ‌التحصیلی و امکانات شغلی و همچنین قوانین داروئی و مربوط به امور داروخانه بحث شده است و نیز به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در ایتالیا و انطباق آموخته‌های دانشجو با نیازهای جامعه خود، پرسشنامه‌ای با 70 سوال که از قبل تهیه شده بود به زبان ایتالیائی ...

امروزه با توجه به حرکت جوامع مختلف بسوی توسعه و بهبود شرایط زیستی، داروسازی و نظام آموزشی داروسازی در حال تغییر و تحول است و در این راستا شناخت و ارزیابی نظام فعلی می‌تواند در بهبود روند تغییرات کمک کننده باشد. هدف از این طرح ارزیابی نظام فعلی آموزش داروسازی در ایران با توجه به نیاز جامعه است . برای این منظور آموزش داروسازی در غالب یک نظام استاندارد آموزشی توصیف شده است . چگونگی ورود به رشته داروسازی، دانشکده‌های داروسازی ایران و مشخصات آنها و قوانین و مقررات آموزشی از دیگر م ...

داروسازی بالینی از رهگذر گسترش مبانی داروسازی به زمینه بالینی پاگرفت این رشد و توسعه با توجه به پیچیدگی درمان دارویی در حال حاضر، افزایش می‌یابد و نیاز به متخصصین داروسازی بالینی روز به روز ملموس‌تر می‌گردد. هدف کلی داروسازی بالینی ارتقاء استانداردهای سودمندی دارو در مجموعه نظام بهداشت ملی است چهار زمینه اساسی فعالیت برای داروسازی بالینی شناخته شده است که عبارتند از خدمات درمانی بالینی، آموزش پزشکان، نظارت بر خدمات درمانی و پژوهش . داروساز بالینی مرکز پزشکی بعنوان مشاور پزشک ...

بطورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر داروسازی از نظر صنعت ساخت دارو و مواد اولیه و نیز از نظر عرضه دارو باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد و پایه ریزی صحیحی برآن فراهم آید چه اکنون که کشورما دوره تحولات اقتصادی و صنعتی را آغاز کرده است و می تواند با ایجاد صنایع مادر در بین ممالک صنعتی جهان مقامی شایسته خودیابد نیاز به آن دارد که برنامه ریزیهای خودراباشناخت ضوابط و سرایط اقتصادی جغرافیایی علمی و فرهنگی گذشته بناسازد.صنعت داروسازی را می توان به حق یکی از شریانهای حیاتی ...

با گسترش روزافزون جمعیت ، تامین سلامتی و به تبع آن تامین داروئی موردنیاز جامعه جز از طریق تولید انبوه صنعتی میسر نمی‌باشد. کمیت و کیفیت تولید بطور کامل به تکنولوژی به کار رفته برای تولید و یا کنترل وابسته است . اطلاع از وضعیت تکنولوژی صنایع داروسازی می‌تواند سیاستگزاران داروئی کشور را بطور واضح و شفاف با وجوه قوت و ضعف آن آشنا نموده و راههای مناسب را در اختیار کارخانجات قرار دهد. در این مطالعه شرکتهای داروسازی کشور از نظر وضعیت فن‌آوری تولید مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این ...

با توجه به اینکه تاکنون تاریخ تفصیلی داروسازی کشور نگاشته نشده است در این پایان‌نامه سعی و تلاش بر آن شده تا در طی یک بررسی جامع نسبت به ثبت و مقایسه وضعیت دانشکده داروسازی دانشگاه تهران در برهه‌های مختلف تاریخی باشیم. ذکر این نکته ضروریست که، ثبت وضعیت تاریخ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران با توجه به مصاحبه‌ها و نوشته‌های انتشار داده شده، بهتر انجام گرفته است که ره‌آورد آن میتواند مجموعه‌ای نزدیک به یقین از اطلاعات نانوشته داروسازی کشور باشد تا در مورد تاریخ دانش ...

در بررسی پاسخها و ارزیابی نتایج سوالاتی که دیدگاههای داروسازان را نسبت به آموزش داروسازی دنبال می‌کند به این موضوع پی می‌بریم که آموزش فعلی کشور بیشتر در زمینهء تامین نیروی متخصص جهت ارائه خدمات در داروخانه موفق بوده است و در زمینه تربیت نیروی انسانی به جهت صنعت چندان موفق نبوده است و تمایل داروسازان بیشتر به کار در زمینه بالینی می‌باشد زیرا اعتقاد دارند در این مورد توانا می‌باشند. برای اینکه ما بتوانیم صنعت داروسازی پیشرفته‌ای داشته باشیم باید به طرف خودکفائی حرکت کنیم و صنع ...

منظور از انجام این پایان نامه ارتقای نظام آموزشی داروسازی کشور می باشد که با توجه به پیشرفت سریع علم در جهان امروز یافتن نقاط ضعف در سیستم آموزش داروسازی و ارائه پیشنهادات و راه حل برای ارتقای این سیستم اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور سنجش دانش دانشجویان داروسازی کشور اطلاعات مربوطه به وضعیت تحصیلی دانشجویان به تفکیک هر ترم از ابتدا تا پایان تحصیل اخذ و مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از نحوه ارائه دروس قریب به 300 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجز ...

این رساله در سه فصل تنظیم شده و نخست قدمت تاریخی داروسازی و سپس سابقهء تاسیس دانشکده داروسازی را بررسی کرده است . فصل سوم به تعریف و شرح امتحان و انواع آن پرداخته است . در پایان، دو پایان‌نامه منتخب مورد بررسی قرار گرفته است . ...