عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در بستنِ این گونه قراردادها بررسی می کند. در بازشناسیِ اموال عمومی از اموال دولتی، بیشترِ حقوقدانان بر این باورند که اموال عمومی برای هدف ویژه ی ار ...

سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل الزام دولت ها به رعایت احتیاط در انتخاب داوری به ع ...

بیت‌المال از منابع مهم اقتصادی جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود و تک تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت‌المال میدانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت‌المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می‌رسند. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی –تحلیلی به بررسی قواعد مربوط به مصارف بیت المال در فقه امامیه پرداخته است. مصلحت، مه ...

ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، باعث افزایش اهمیت سرمایه های فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهم ایجاد مزیت رقابتی یک شرکت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. و در آن برای اندازه گیری مقدار سرمایه فکری از روش پالیک و برای محاسبه ی مقدار عملکرد شرکت از دو دسته معیارهای سنتی و جدید ارزیابی عملکرد استفاد میکند. هدف دیگر این پژوهش، مقایسه ی ارتباط بین سرمایه فکری و معیارهای ارزیابی سنتی و جدید است ...

تقاضای مسکن شهری همواره به دلایلی از قبیل افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت از روستا به شهر، تخریب ساختمان‌های قدیمی و مستهلک و غیره به شکل روز افزونی در حال افزایش است. علاوه بر آن قیمت واحدهای مسکونی نیز در تمام مناطق شهری ایران یک روند افزایشی شدید و جهشی را طی نموده است. شناسایی دقیق و کمی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن و برآورد قیمت مسکن بر اساس عوامل تشکیل دهنده‌ی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این پایان‌نامه به آن‌ها پرداخته می‌شود. هدف از این مطالعه تخم ...

آن‌چه از نظر می‌گذرد اندک پژوهشی است درباره بررسی اخلاق مصرف در نهج‌البلاغه که مطالب آن در یک مقدمه و شش فصل تدوین شده است و هر فصل، موضوع‌های فرعی دارد که در فصول مربوطه به آن‌ اشاره خواهیم کرد. فصل اول شامل کلیاتی درباره تبیین موضوع اخلاق مصرف، سوالات اساسی و فرضیه‌های تحقیق است و در ادامه ضرورت پرداختن به موضوع مصرف و پیشینه تحقیقاتی پیرامون این موضوع در نهج البلاغه بررسی شده است در فصل دوم، مختصراً به برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره مصرف اشاره شده است از ...

در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کیفر شرکایی که مرتکب عمل مجرمانه نسبت به مال مشاع می شوند،وجود دارد که این گرایش قابل ...

اقتصاد ایران از جمله کشورهایی است که کسری بودجه واقعی بالا را همراه نرخ تورم بالا برای دوره طولانی مدت تجربه نموده است. از طرف دیگر این دو متغیر از معضلات اساسی در هر جامعه ای است که عدم توجه به آنها و اثرات آتی که بر اقتصاد می گذارند، مشکلات شدیدی را بر اقتصاد کلان وارد می سازد، به همین منظور در این مطالعه به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مطالعه رابطه بین کسری بودجه واقعی و تورم و تأثیر آن بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحلیل ها مربوط به دوره زما ...

در این پژوهش به بررسی چهار موضوع اصلی می‌پردازیم؛ این موضوع‌ها عبارتند از: منابع درآمد بیت المال، روش‌های توزیع بیت المال وحکم فقهی تقسیم بیت المال، هزینه‌های بیت المال و گستره‌ی منابع آن. هدف ما بازشناسی چیستی بیت المال و سیر تحول آن در اسلام از دیدگاه فقیهان مذاهب اسلامی است. شیوه‌ی پژوهش تاریخی و تحلیلی می‌باشد. گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای است. ناگفته نماند که در بحث پیش رو گریزی از بحث تاریخی نیست؛ چرا که در فهم فقهی به ما کمک می‌کند. از تمام بحث‌های ذکر شده در ای ...