عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصمیم گیری شرکت ها در جهت افزایش دارایی ها و حرکت به سمت بزرگتر شدن و استفاده از مزیت های رقابتی بازار، باعث تغییر در جریان های نقدی آتی شرکت می شود. بنابراین تصمیم های مدیریت در خصوص میزان و نحوه ترکیب دارایی ها می تواند سود، جریان های نقدی، ارزش شرکت، قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر تغییر در میزان دارایی های شرکت می تواند ریسک شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. مدیران با سرمایه گذاری وجوه نقد آزاد در فرصت های سرمایه گذاری نامطمئن، باعث افزایش ریسک مجموعه دا ...

یکی از مهمترین و گسترده ترین پژوهشهای بازارهای مالی تشریح رفتار بازده سهام است شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده سهام همواره موضوع پژوهشهای فراوانی در ادبیات مدیریت مالی و حسابداری بوده است حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار محسوب می شود در تئوری بازار کارای اوراق بهادار نقش حسابداری به گونه ای است که با سایر منابع اطلاعاتی نظیر وسایل ارتباط جمعی, تحلیل گران مالی و حتی خود قیمت های بازار رقابت می کند. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی می ...

در این تحقیق رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و سهام در دوره ی رونق و رکود اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 94 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 است. برای سنجش متغیر نقد شوندگی سهام از معیارهای نقدشوندگی آمیهود و بازده صفر استفاده شده است. نقدشوندگی دارایی ها به روش نقدشوندگی موزون دارایی ها محاسبه شده است. فرضیات تحقیق با استفاده ...

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین شاخص‌های کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی‌ها در چهار صنعت (شامل صنعت‌های دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی و کانی غیر فلزی) می‌پردازد. کارایی مدیریت سرمایه درگردش یکی از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت واحد تجاری می‌باشد و به معنی مدیریت کردن سرمایه درگردش به شیوه‌ای که مقادیر کافی از سرمایه درگردش، برای ثبات شرکت و رسیدن به اهداف سودآوری و نقدینگی، مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر برای تعیین کارایی مدیریت سرمایه در گردش از چهار شاخص شامل ش ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط برخی ویژگی‌های شرکت‌ها با میزان دارایی‌های نقد نگه داری شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک عملیاتی، سود تقسیمی و نسبت کیو توبین به عنوان متغیرهای مستقل و میزان دارایی‌های نقد نگهداری شده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1390 و روش نمونه گیری حذفی ...

اين پژوهش تحت عنوان بررسي ارتباط بين رشد دارايي و بازده سهام در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران در بازده زماني 1387-1381 انجام گرديد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط متغيرهاي حسابداري با بازده سهام براي كمك به سرمايه گذاران در تصميم گيري بهتر براي خريد يا نگهداري سهام مي باشد.جامعه آماري تحقيق شامل كليه شركت هاي توليدي موجود در بورس اوراق بهادار است و نمونه آماري كه با استفاده از روش نمونه گيري حذفي سيستماتيك انتخاب شده است،شامل110شركت توليدي در قالب 15 صنعت مي باش ...

دارایی های ناملموس تبدیل به مهمترین دارایی های سازمانها شده اند و در همین راستا چگونگی اندازه گیری آنها مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای اخیر روشهای زیادی در این زمینه توسط محققین ارائه شده است. در این تحقیق ما پس از بررسی مفاهیم دارایی ناملموس به بررسی روشهای اندازه گیری این دارایی ها پرداخته و مهمترین آنها را بیان نموده و مزایا و معایب کلی این روشها را نشان داده ایم و سپس روش کارت امتیازی را برای اندازه گیری دارایی ناملموس در این تحقیق انتخاب نمودیم. از دلایل انت ...

مساله سرمايه گذاري يک مساله انتخاب مي باشد، که در طي آن بايد موقعيت هاي مناسب سرمايه گذاري تعيين شده و ميزان تخصيص بهينه سرمايه به هر کدام از موقعيت ها در قالب سبد سرمايه گذاري (پرتفو) به دست آيد . در بهينه سازي پرتفو، مساله اصلي انتخاب دارايي ها و اوراق بهاداري است، که با مقدار مشخصي سرمايه مي توان تهيه کرد. پرتفوي به منظور کاهش ريسک و به صورتي انتخاب مي‌شود تا در شرايط عادي احتمال کاهش بازده همه دارائيها (شامل سهام‌هاي خريداري شده) نزديک به صفر باشد.اگر چه کمينه کردن ريسک ...

در گذشته برنامه ها و طرح های توسعه به منظور بهبود کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری با نگاهی دولت محور تهیه و به ساکنان این بافت ها تحمیل می شد. این طرح ها به دلیل عدم توجه به ابعاد مختلف زندگی شهری، نه تنها در حل مسایل و مشکلات موجود ناتوان بوده، بلکه بسیاری از آنها به مرحله اجرا نیز نرسیده اند که علت اصلی آن را می توان بی توجهی به خواسته ها و شرایط ساکنان و به طور کلی مقولات اجتماعی دانست. در دهه های اخیر با طرح دیدگاه توسعه پایدار اجتماعات محلی و گسترش رویکردهای شهرسازی ...