عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناساندن و روشن کردن عناوینی چون دارالاسلام و دارالکفر و بیان حدود و نمونه‌هاى آن، از جمله بحثهاى فقهى است که تاکنون به گونه شایسته به آن پرداخته نشده است و تحقیق جامعی در مورد آن انجام نشده است. و در میان فقهای گذشته نیز این بحث به صورت یک بحث مستقل مطرح نشده است بلکه در خلال مباحث دیگر مطرح شده است مباحثی مانند احکام لقیط و جهاد و خمس و غنیمت و سوق المسلمین.البته لازم به ذکر است که فقهای اهل تسنن نسبت به طرح و بررسی این دو مفهوم تقدم زمانی داشته‌اند چنانچه علامه حلی در تبیی ...

جامعه اسلامی از بدو ایجاد آن شاهد حضور غیر مسلمانان در کنار مسلمانان بوده است. تعامل و چگونگی ارتباط با غیرمسلمانان از موضوعاتی است که همواره ذهن فقهاء از مذاهب مختلف را به خود مشغول داشته است عده‌ای اصل ثابت در ارتباط با غیرمسلمانان را صلح دانسته اند و برای این ادعای خود به ادله‌ای مانند آیات دال بر همزیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمانان استناد کرده‌اند و در برابر ایشان برخی دیگر از فقها اصل ثابت را جنگ دانسته‌اند و هرگونه ارتباط با کفار را به واسطه کفرشان مردود دانسته‌اند. پژوه ...

قلمرو مکانی حقوق جزا به مبنای گسترده اعمال قواعد جزایی یک کشور اعم از داخل و خارج آن می‌باشد. بررسی صلاحیت محاکم جزایی ایران نسبت به جرایم ارتکابی توسط سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی همچنین نسبت به جرایم ارتکابی توسط خارجیان از کشور، تاثیر احکام جزایی صادره از محاکم بیگانه در ایران، تحلیل مبانی فکری مقنن ایرانی در خصوص صلاحیت محاکم ایرانی، مطالعه مبانی فقهی قضیه و تطبیق آن با قانونگذاری ایران مهمترین مسائلی است که مورد مطالعه قرار گرفته‌است . این تحقیق مبتنی بر مطالعات ...

در سیاست خارحی کشورها، به عبارت بهتر "ملت - کشور" های معاصر، "منافع ملی" هدف شالوده‌ای و اساسی و عامل تعیین کننده است و این است که تصمیم گیرندگان سیاست خارجی را راهنمایی می‌کند. از سوی دیگر "منافع ملی" خود تابعی است از قدرت ملی و این است که تعیین می‌کند حوزه منافع ملی تا کجا گسترده است و یا محدود خواهد بود. اما در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشخصه "اسلامی" نظام جمهوری اسلامی، عاملی است که ما را وامی‌دارد، تفاوتی مهم را مورد تاکید و توجه قرار بدهیم، و آن اینکه سیاست ...