عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در روند تکامل ایمپلنت های شنوایی بیشترین پیشرفت در زمینه الگوریتم های پردازشی و بهبود کیفیت سیگنال صوتی انجام گرفته و مدارات انتقال توان و داده القایی از نسل های اولیه ایمپلنت شنوایی (و بطور مشابه در بقیه ایمپلنت های تجاری سازی شده) تقریبا بدون تغییر باقی مانده اند. راهکار معمول در تامین انرژی و انتقال داده در ایمپلنت شنوایی، انتقال توان و داده از طریق سیم پیچ تزویج قرار داده شده در دو طرف پوست و استفاده از روش القای الکترومغناطیسی وراجلدی است. با توجه محدودیت های بدن انسان، ...