عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه ضابطان دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه ضابط دادگستری می باشد، لذا ضابطان هنگامی می توانند امورات اجرایی خود را به نحو موثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی بصورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می گردد، ...

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجوع شده با خود آن مرجع است همواره این احتمال وجود دارد که میان مراجع مذکور اختلاف در ...

با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. هر جا سخن ...

پایان نامه حاضر به پژوهش در زندگی، شرح حال و کارنامه فعالیت های سیاسی احمد متین دفتری اختصاص دارد. مهم‌ترین سوال های محوری این پژوهش ا ین است که متین دفتری در مقام وزارت دادگستری چه کارهایی انجام داده و همچنین تأثیر اقدامات متین دفتری در زمان نخست وزیری و دوران پس از وزارت در تحولات سیاسی دوران پهلوی اول چه بوده است. ضرورت و هدف این تحقیق آشنا شدن با زندگی متین دفتری، تبار خانوادگی او و نقش او در رخدادهای دوران رضاشاه و محمدرضا شاه است. احمد متین دفتری از دانش آموختگان زبان ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خوش‌بینی و بدبینی و مقایسه آن در مشاغل دادگستری و کارکنان دبیرستانهای شهر تهران در سال 93-92 بود. جامعه مورد پژوهش پرسنل دادگستری و دبیرستانهای شهر تهران بود. نمونه شامل 120 نفر (60نفر از پرسنل دبیرستان و 60 نفر از کارکنان دادسرا)از این کارکنان بود، که تمایل به همکاری داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک اسناد بود. داده‌ها به روش آزمون آنوای دوعاملی تجزیه وتحلیل شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بین خوش‌بینی کارکنان با توجه به نوع شغل و جن ...

از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود که دفاع صورت گرفته توسط متهم یا وکیل او به دور از هر گونه فشار، تهدید، معذوریت و یا اوضاعی باشد که امکان دفاع موثر را سلب کند. استقلال وکیل دادگستری از هرنوع وابستگی درونی و بیرونی و با اتکا بر اصول و ...

نیت ترک خدمت، به ارزیابی ذهنی فرد از احتمال ماندن یا رفتن از سازمان در آینده نزدیک اشاره دارد. به عبارتی، کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی‌کنند، بلکه تمایل به ترک شغل را به صورت تدریجی در خود پرورش می دهند. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن ممکن است تأثیر خود را در قالب رفتارهایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. بنا به جایگاه ویژه دستگاه قضایی در حفظ امنیت و ثبات جامعه و اهمیت حفظ نیروی انسانی کارآمد در این دستگاه، این تحقیق با هدف بررسی عوام ...

تغییرات فناوری و اقتصادی سریع و افزایش رقابت جهانی باعث توجه بیشتر به بحث توانمند سازی شده است. از طرف دیگر به نظر می رسد با توانمند کردن کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتهای فردی و گروهی آنها یادگیری از محدوده معلمان و کلاستهای سنتی فراتر می رود و به عنوان یک ارزش و فرهنگ خواهد بود که نشات گرفته از مدلهاو محیطی پیچیده و پویا می باشد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی می پردازد و در قالب پژوهشی میدانی رابطه این دو متغیر را در دادگستری اصفهان در 6 ما ...

اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری درمی یابیم که قانون اساسی این ظرفیت را دارد تا به موجب آن دیوان عدالت اداری از جایگ ...