عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 350

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داده های پانلی به مجموعه ای از دادهها گفته می شود که براساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی، که با‎(N)‎ نشان داده می‎‎‎‎‎شوند و اغلب به صورت تصادفی انتخاب می‎‎شوند، در طول یک دورهی زمانی مشخص ‎(T)‎ مورد بررسی قرار گرفته باشند. این ‎ N*T ‎ داده ی آماری را داده های پانلی و یا داده های مقطعی – سری زمانی می نامند.‎ اغلب مدل های اقتصادسنجی که در ‎اوایل‎ مورد استفاده قرار می‎‎گرفت، بر فرض مانایی سری های زمانی استوار بود. بعداً که مانایی اکثر سریهای زمانی رد شد، ...

تورم از جمله ی پدیده های مهم و اثرگذار در اقتصاد هر کشوری است به نحوی که مردم آن جامعه، آن را به صورت ملموس درک می کنند. این که تورم تحت تأثیر چه عواملی بوده و راه های مهار آن چیست، از مباحثی بوده که همواره مورد توجه پژوهش گران، صاحب نظران و مسئولان اقتصادی بوده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط خاص ساختاری خود و تحولی که در آن ها رخ می دهد، با پدیده ی تورم روبرو هستند. از سوی دیگر، این نکته مورد تأیید است که دولت ها همواره در اقتصاد نقش بزرگی ایفا کرده اند و متغیرهای ...

یکی از محدودیت‎های انواع داده‌ها از جمله داده‌های پانلی وجود خطای اندازه‌گیری است. در تحلیل رگرسیون، برحسب عادت مسأله خطای اندازه‌گیری نادیده گرفته می‌شود. در حالی‌که اگر چنین مشکلی در متغیرهای توضیحی وجود داشته باشد، فرض اساسی مدل رگرسیون خطی کلاسیک مبنی برعدم وجود همبستگی بین متغیر توضیحی و خطای مدل نقض می‌شود و در نتیجه برآوردگرهای حداقل مربعات اریب و ناسازگار خواهند شد. جهت تعدیل خطای اندازه‌گیری در مدل داده‌های پانلی متوازن که هر واحد مقطعی دارای تعداد یکسانی از مشاهدات ...

داده های پانلی به مجموعه داده هایی گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند در طول یک دوره زمانی (T) مشخص مورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صورت این N×T داده ی آماری را داده های پانلی یا داده های مقطعی-سری زمانی می نامند. به عبارت دیگر اگر ویژگی های داده های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه داده های پانلی یا مجموعه داده های طولی نامیده می شود. این م ...

داده‌های پانلی ترکیبی از داده‌های سری زمانی و داده‌های مقطعی هستند که در آن‌ها اطلاعات مربوط به چندین واحد مقطعی‎( N)‎ در طول یک دوره زمانی مشخص ‎( T)‎ مورد بررسی قرار می‌گیرد، به این ‎ N×T ‎ داده‌ی آماری، داده‌های پانلی یا داده‌های مقطعی‌-‌سری زمانی گفته می‌شود. مدل رگرسیونی را که برای تحلیل این داده‌ها به کار گرفته می‌شود، مدل رگرسیونی پانلی می‌نامند. اگر واحد‌های مقطعی در این داده‌ها دارای بعد مکان باشند، در این صورت به این داده‌ها، داده‌های پانلی فضایی گفته می‌شود. به دلی ...

فاصله بین تولدها، یک معیار و شاخص مهم در موضوع باروری است که علاوه بر تصمیم زوجین، از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز تأثیر می‌پذیرد. در این پایان‏نامه به معرفی مدل‏های داده‏های پانلی پرداخته شده است.داده‌های پانلی، ترکیبی از داده‏های مقطعی و سری زمانی هستند، به عبارت دیگر اطلاعات مربوط به داده‏های مقطعی در طول زمان مشاهده می‏شوند. بدین صورت که چنین ‏دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می‏باشد و اجاز ...

یکی از مزیت های داده های پانلی ، مدل رگرسیونی پویا با داده های پانلی است.خصوصیت این مدل ها وجود متغییر تاخیری است و ناشی از این حقیقت است که متغیرپاسخ ممکن است تحت تاثیر مقدار خود در دوره قبل باشد.مدل هلی پویایی که در آن ها هم اثرات فردی و هم اثرات زمان در نظر گرفته می شود، نسبت به مدل هایی که در آن ها فقط اثرات فردی منظور شده، دارای ظرفیت و گنجایش بیشتری برای مدل بندی رفتار های پیچیده اقتصادی هستند. در این پایان نامه روش کمترین مربعات تعمیم یافته و روش گشتاوری تعمیم یافته ب ...

در علوم آمار و اقتصادی، مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (مانند خانوار و بنگاه) می‌باشند که در طی زمان‌های مختلف جمع آوری شده‌اند. قطری نبودن ماتریس کوواریانس مولفه های مانده، معمولاً در داده‌های پانلی برقرار است. در چنین شرایطی مولفه‌های مانده در داده‌هایی که به لحاظ زمانی به یکدیگر نزدیک‌تر ‌باشند دارای وابستگی بالاتری هستند. بنابراین به روشی نیاز است که در صورت وجود واریانس ناهمسان یا وابستگی پیاپی جملات مانده، مدل رگرسیونی را برازش داده و پارامترها را بر ...

داده‌های فضایی که در زمان‌های متوالی مشاهده می‌شوند، داده‌های فضایی-زمانی هستند و اگر این داده‌ها از واحدی به واحد دیگر در طول زمان مستقل باشند، داده‌های پانلی فضایی نامیده می‌شوند. از جمله مسائل مهم در مدل‌بندی داده‌های پانلی وجود همبستگی فضایی بین مشاهدات در هر نقطه از زمان و تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که باید به‌نحوی در مدل لحاظ شوند. این پایان‌نامه به بررسی مدل‌های رگرسیونی برای مدل‌بندی داده‌های فضایی و داده‌های پانلی فضایی، آماره‌های آزمون ضریب لاگرانژ ...