عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 592

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گرایش تاریخ اجتماعی در مطالعات تاریخی جریانی نوظهوربه شمارمی‌رود و به طورکلی به مانند واکنشی به سیطره برداشت سیاسی ازمتون تاریخی می‌باشد. درمطالعات تاریخ اجتماعی موضوعاتی موردتوجه قرارمی‌گیرد، که در مطالعات تاریخی جاری، به آن‌ها کمترمی‌توان پرداخت، زیراسلطه حاکم برجامعه(مانند؛ توجه به حوزه حکومت وبازیگران آن،مانند؛ پادشاهان وقهرمانان) مانع ازپرداختن به موضوعات مربوط به سطوح پایین جامعه وازجمله گروه‌های فرودست و روال‌‌های زندگی آنان می‌شود. منظردید محقق تاریخ اجتماعی ابعادپنها ...

امروزه تشخیص داده شده است که تئوری نمونه گیری با اندازه بزرگ در بسیاری از مسائل عملی کاربرد ندارد.مثال تجربه های فیزیکی شیمیائی بیولوژی وکشاورزی فقط با نمونه معدودی از مشاهدات سرو کار دارند.در برخی موارد بدست آوردن داده گران تمام میشود گاهی نیز امکان بدست آوردن داده نیست .در این پروژه سعی میشود تئوری نمونه گیری با اندازه کوچک هم از طریق تحلیلی و هم از طریق نظیر سازی بررسی شود. مدلهای مختلف در آنالیز جدولهای توافقی بکار خواهد رفت و پارامترهای موجود تحت فرضهای مختلف برآورد میشو ...

چکیده ندارد.

بخش عظیمی از تصمیم‌گیریهای اساسی در مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی جهت نیل به اهداف آن فقط با معطوف ساختن نظرات و افکار نسبت به آمارهای صحیح و قابل قبولی است که بوسیله کارکنان شریف و زحمتکش مدارک پزشکی یا سایر پرسنل بهداشتی، درمانی در قالب گزارشات گویا و واقع‌بینانه برای بهره‌برداری مدیران آماده می‌گردد لذا آنان باید ضمن حفظ هوشیاری و بالا بردن سطوح علمی خود و استفاده از فن‌آوری مدرن و روز به ارزش و حساسیت کاری که انجام می‌دهند مطلع خود و استفاده از فن‌آوری مدرن روز به ارزش حسا ...

هدف این مطالعه ارزیابی فواصل نمونه برداری از مغزه گمانه های حفر شده در منطقه اکتشافی اورانیوم خشومی است. برای این منظور پس از گرد آوری اطلاعات درباره تجزیه و تحلیل های شیمیایی نمونه های برداشت شده به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا با انتخاب فاصله نمونه های برداشت شده از مغزه ها می توان باکمترین خطای ممکن، اطلاعات کمی و کیفی از طول گمانه بدست آورد؟ برای پاسخگوئی به این پرسش از روش زمین آماری استفاده شد. در این روش ابتدا به رسم نمودارهای متغیر تجربی بطور جداگانه برای منطقه ا ...

در یک مقاله توصیفی و مقطعی که در طی مهرماه سال 1371 لغایت مهرماه 1373 انجام گرفت پرونده بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان شماره یک از نظر بافتهای ارسالی تهیه شده از طریق اندسکوپی دستگاه گوارش فوقانی مورد بررسی قرار گرفت در طی همین مدت بطور کلی 2120 مورد بیوپسی در سطح شهر کرمان برداشته شده بود و 803 موردآن در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان شماره یک ثبت شده است در این بررسی سه متغییر سن، جنس، محل درگیری مورد نقد قرار گرفت. بطورکلی متوسط سنی 43 بود. از نظر جنسی ...

به منظور بررسی آماری خصوصیات بالینی و مورفولوژیکی سلولی و گروه خونی RH , ABO بیماران مبتلا به لوسمی میلوبلاستیک حاد، اطلاعات مربوط به 105 مورد از بیماران مبتلا به AML بیمارستان هماتولوژی - آنکولوژی شهید قاضی طباطبائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که از اواخر 1367 تا اواخر 1372 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید. شیوع بیماری میلوبلاستیک حاد در مردان کمی بیشتر از مردان است شیوع سنی AML در دهه‌های دوم و سوم زندگی بیشتر از سایر دهه‌های زندگی است . علائم عمومی بیماران ...

چکیده ندارد.

ندول های تیروئیدی در پنجاه درصد بزرگسالانی که دهه پنجم زندگی را طی می کنند، وجود دارد. درمان ندول های سرد خوش خیم تیروئیدی عمدتا با استفاده از لووتیروکسین به منظور کاهش اندازه ندول انجام می گیرد، اما تاثیر و کارایی این روش مورد سوال است. در این مطالعه ، 62 بیمار دارای ندول سرد خوش خیم ثابت شده بوسیله بیوپسی و اسکن پرتکنتات بصورت تصادفی در طی یک مطالعه کارازمایی بالینی دوسوکور تحت درمان با لووتیروکسین (32 نفر) و پلاسبو (30 نفر) قرار گرفتند. سونوگرافی با حساسیت بالا برای اندازه ...