عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث عیب یابی ماشین آلات دوار یکی از موضوعات مهم و کاربردی در صنعت می باشد. تحلیل قسمت های مختلف یک ماشین به عنوان یکی از روش های غیر مخرب و قابل اجرا حین کارکرد ماشین روشی است که به منظور پایش وضعیت ماشین آلات در بسیاری از موارد توصیه می گردد. در این تحقیف با استفاده از یک چارت هویت ارتعاشات و صدا با استفاده از شبکه های عصبی برنامه ای هوشمند جهت عیب یابی بیان شده است. ...

شبکه‌های دو لایه ساخته شده با سیستم اتصال گویسان، از جمله سازه‌های رایج و پرکاربرد برای اجرای سقف‌ها هستند. گزارشات متعددی حاکی از آنست که تفاوت قابل توجهی بین پاسخ‌های تجربی حاصل از مدل فیزیکی و پاسخ‌های تحلیلی حاصل از مدل اجزای محدود این شبکه‌ها وجود دارد. خطای مدل تحلیلی به دلیل عدم قطعیت‌های حاکم بر رفتار شبکه ایجاد می‌شود که عمدتاً ناشی از رفتار سیستم اتصالی در این شبکه‌ها می‌باشد. رفتار سیستم اتصال گویسان حین عملکرد در یک شبکه، توأم با پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های بیشتری ...

در اغلب تحلیل های آمار فضایی فرض بر این است که داده ها تحققی از یک میدان تصادفی گاوسی هستند، اما مشخصه های ناگاوسی مانند متغیرهای تصادفی نامنفی با توزیع چوله در اکثر زمینه های علمی دیده می شوند. مدل بندی این نوع داده ها با استفاده از میدان تصادفی چوله گاوسی، که براساس توزیع چوله نرمال چند متغیره تعریف شده و از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است، صورت می پذیرد. در این رساله خانواده توزیع های چوله نرمال بسته که نسبت به ترکیبات خطی و توزیع های شرطی بسته است، برای تحلیل داده های ف ...

کنترل سلامت و تشخیص خرابی در سازه ها، در سال های اخیر به شدت مورد توجه محققین قرار گرفته است و تحقیقات برای دستیابی به روش های موثرتر همچنان ادامه دارد. اکثر روش های تشخیص خرابی هنگامی که برای یک سازه به کار گرفته می شوند مشخص می کنند که آیا یک تیر و یا یک سـتون دچار خرابی شده است یا نه و اینکه در صورت خراب شدن میزان این خرابی چقدر است، این در حالیست که این روش ها قادر به شناسایی میزان خرابی در یک ناحیه خاص از المان های سازه نیستند . یکی از روشهای شناسایی خرابی در سازه ها ا ...

برداشت‌های ژئوفیزیک شامل روش‌های مقاومت ویژه الکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری در منطقه بروجن استان چهارمحال و بختیاری جهت مطالعه ساختگاه سد انجام شده است. برای برداشت سونداژهای الکتریکی مقاومت ویژه در منطقه سد از آرایش الکترودی شلومبرژه در نقاطی در طول 6 پروفیل در راستای شمال‌غربی- جنوب‌شرقی و در امتداد رودخانه استفاده شده و سپس تفسیر این سونداژهای مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از آباک‌ها یا منحنی‌های استاندارد و با کمک نرم‌افزارهای موجود نظیر Res2Dinv به منظور تعیین لایه‌های ...

ایمنی عملیات، هزینه نگهداری موثر و قابلیت تولید بدون وقفه ماشین آلات، تاثیر مستقیمی بر رقابت بین سازمانها دارد. نت بر مبنای شرایط ماشین (CBM) به دلیل آن که با تحلیل شرایط ماشین در حین کاردر خصوص انجام عملیات نت تصمیم گیری میکند به تدریج جایگزین رویکردهای نت اصلاحی و پیشگیرانه دوره ای شده است. از مسایل مهم در نگهداری و تعمیرات بر مبنای شرایط بعد از جمع آوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و تصمیم گیری صحیح میباشد که در همین راستا ما در این تحقیق بدنبال توسعه روشهای پیش آگاهی در ...