عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موثرترین نهاد ها در جوامع بشری به ویژه معاصر، رسانه ها و مطبوعات می باشند و تاثیر آنها در زندگی انسان ها برکسی پوشیده نیست از همین روست که در بسیاری از کشورها به اعتبار حساسیت و اهمیتی که برای آن نیز در نظر گرفته شده است.آیین دادرسی ویژه ای نیز برای آن وضع گردیده است. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی روند دادرسی به جرایم مطبوعاتی در ایران با نگاهی به حقوق کامن لا می باشد که در قالب سه فصل به آن پرداخته شده است، فصل اول پیشینه مفاهیم جرایم و دادرسی مطبوعاتی در حقوق ایر ...