عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن 14 میلادی در فرانسه باز می‌گردد. در این دوران شاه در دادگاه‌ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت در اجرای مجازات‌ها بود، مجازات‌هائی که بسیاری از آنها جریمه‌های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب می‌شدند، بتدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه‌ها را پیدا کردند. بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گر ...

عصر جدید که به عنوان عصر فناوری و عصر مدرن مطرح است، نوید دهنده دنیایی جدید با شیوه های نوین در بکارگیری جهت تسریع در دادرسی بسیار حائز اهمیت است. با فرایند پیشرفت تکنولو‍ژی به همان نسبت نیز ارتکاب جرایم پیچیده تر و برای احقاق حق و اجرای عدالت نیاز به سیستم قضائی مدرن می باشد. در این پژوهش با هدف شناسایی اطاله دادرسی قبل و بعد از رسیدگی و اجرای حکم در شهرستان زاهدان در قالب سه بعد (قانون،سیستم قضائی و عوامل خارج از سیستم قضائی) صورت پذیرفته است. ضرورت انجام پژوهش با توجه به ا ...