عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحصیل دلیل از طریق بازرسی بدون مجوز منزل متهم و استفاده از شکنجه در اخذ اقرار دو نمونه از شایع‌ترین رفتارهای مغایر قانون پلیس است. افزایش میزان بزهکاری و به تبع آن افزایش حجم پرونده-های کیفری، علمی نبودن روشهای گردآوری اطلاعات و ادله و کشف جرم و استفاده بیش از اندازه از اقرار از عوامل متعدد در افزایش تجاوز پلیس از اختیارات گسترده‌اش می‌باشد. هدف اصلی دادگاهها از کنار گذاشتن ادله گردآوری شده از طرق نامشروع، بازداشتن کارگزاران نظام عدالت کیفری از جمله پلیس از نقض حقوق متهم است ...

در این تحقیق به بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن‌ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش‌بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه‌ی مدنی در عرصه‌های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان‌های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه‌ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 لایحه معلوم می‌گردد که موضوع فعالیت سمن‌ها در این ماده، ...

تعقیب متهمین ناقض هنجارهای اجتماعی از وظایف دولت است که این امر را دادستانی به نمایندگی از وی انجام می‌دهد. تکلیف تعقیب تمامی متهمین و صدور کیفرخواست برای آن‌ها جهت رسیدگی، در آیین دادرسی کیفری به رویکرد اجباری یا قانونی تعقیب کیفری مشهور است. امروزه تحت تاثیر یافته‌های جرم‌شناسی و ناموفق بودن رویکرد حداکثری تعقیب از جمله تورم پرونده‌های کیفری و جمعیت زندان‌ها، اطاله دادرسی، عدم رعایت کرامت انسانی و غیره، سیاست‌گذاران جنایی را به سمت رویکرد حداقلی و کمینه‌ای تعقیب کیفری رهنم ...
نمایه ها:
  
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یک ...

در چند سال اخیر سیاست دستگاه قضایی بر کاهش حجم ورودی پرونده های کیفری در محاکم استوار گردیده است. در این راستا سعی و تلاش قانون گذار و سایر مسئولین قضایی در جهت یافتن راهکاری برای نیل به این هدف بوده است، به نحوی که با تغییر قوانین کیفری و ایجاد وضع مقررات جدید در قوانین به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد نهادهای شبه قضایی تلاش های چشمگیری انجام شده است. تراکم پرونده های کیفری در محاکم، علاوه بر این که دارای آثار نامطلوبی از حیث اطاله دادرسی گردیده است که می تواند کندی ج ...

سوالات تحقیق حاضر به صور زیر است: 1-چه عواملی در مرحله تعقیب و تحقیق موجب اطاله دادرسی کیفری می شود؟ 2-چه عواملی در مرحله دادرسی و صدور حکم موجب اطاله دادرسی کیفری می شود؟3-چه عواملی در مرحله احکام کیفری باعث اطاله دادرسی کیفری می شود؟ 4-چه عواملی خارج از دادگستری باعث اطاله دادرسی کیفری می شود؟ ...
نمایه ها:
اطاله | 
حقوق | 

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوق دانایی ج ...