عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی‌های کیفری به گونه‌ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می‌باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش‌های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی‌ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بیگناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین می‌گ ...

اجرای عدالت و برابری هدف نهایی هر دادرسی است چراکه هر دولتی با نگرش و قانون گذاری در ارتباط با ملت خود، میزان توجه و دیدگاهش را به حقوق و نیازهای آنها نشان می دهد. یکی از مهمترین این حقوق، برخورداری از یک دادرسی منصفانه می باشد در این پژوهش سعی شده، ابتدا دادرسی منصفانه تعریف شود سپس با گنجاندن دادگاه انقلاب در قالب معیار ها و اصول دادرسی منصفانه به شرح فرآیند رسیدگی در این دادگاه پرداخته شود این امر در ابتدا با نگاهی به تاریخچه دادگاه انقلاب در کشور های مختلف شروع و به ...

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در‌برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز دربردارنده اصول عدالت اداری و دادرسی منص ...

پاسداری از حقوق طفل و نوجوان و اتخاذ رفتار و واکنشی مناسب برای آنان مسئولیت ما را نسبت به طفل و نوجوان برطرف نمی‌نماید، زیرا بازگشت مجدد برخی از اطفال و نوجوانان، حتی تعداد اندکی از آن‌ها به سمت جرم، نشان از آن دارد که ما در اتخاذ تدبیری مناسب و در مسیر یک دادرسی صحیح و درست، قدم بر نداشته‌ایم.رسالت ما در تحقق یک دادرسی عادلانه منتهی و محدود به صدور حکم نیست، بلکه در حین اجرای مجازات و تا زمان بازپروری و زندگی مجدد در اجتماع و درمان و بهبود وضعیت طفل و نوجوان، دادرسی بایستی ا ...

از معضلات اساسی دستگاه قضایی، تجدید جلسات دادرسی است. اگر چه بساجلسات دادرسی بدون هیچ دلیل موجه قانونی و منطقی تجدید میگردد و براساس دادرسی عادلانه لطمه می‌زندگرچه در نهایت هم حکم به نفع ذی‌حق صادر شود. رساله حاظر به شناسایی علل و عواملی از جمله اصحاب دعوی و وکلا، کارمندان دادگستری، مأمورین ابلاغ، کارشناسان، سیستم قانونی و استعلامی، ساختار و امکانات قوه قضائیه که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تجدید جلسه و هدر رفت وقت و هزینه اصحاب دعوی و دستگاه قضایی گردیده، پرداخته است ...

عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق مقدمه 2 1-1 بیان مسأله 4 1-2 اهداف تحقیق 9 1-3 ضرورت و اهمیّت موضوع 9 1-4 سؤال‌های تحقیق 10 1-5 فرضیه‌های تحقیق 10 1-6 پیشینه‌‌ی تحقیق 11 1-7 روش تحقیق 11 1-8 سازمان تحقیق 12 فصل دوم: مفاهیم، مبانی، پیشینه و معیارهای تعیین مهلت معقول دادرسی 2-1 مفاهیم 14 2-1-1 م ...

اين كه برابري طرفين دعوا، چه مفهوم وجايگاهي در دادرسي مدني دارد؛ مستلزم توجه به رابطه برابري با اصول دادرسي مي باشد. با توجه به مباني اصول دادرسي، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين اصول به نحوي ريشه در اصل تقابل دارند. اين اصل داراي سه ركن آگاهي، ادله وگفتگو مي باشد و به نقش متقابل قاضي و اصحاب دعوا نظر دارد و در نهايت در جهت تأمين برابري اصحاب دعوا مي باشد. در حقوق دادرسي نيز، لزوم تضمين برابري اصحاب دعوا در جريان دعوا را «برابري آييني طرفين دعوا» گويند. بدين ترتيب؛ «اص ...

مالیات از مهمترین منابع مالی دولت است که شامل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد و از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. در فرآیند تشخیص و وصول هر یک از مالیات‌های مذکور همواره احتمال وقوع اختلاف بین مودی( و صاحب کالا) و دستگاه مالیاتی وجود دار. اختلافات مذکور در هر کدام در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. اختلافات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر لرزش افزوده در هیأت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و اختلافات گمرکی در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی م ...

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می‌باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز در بردار ...