عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق تجزیه وتحلیل اجرای مدیریت ریسک و وضعیت دادخواهی در استخرهای سرپوشیده خصوصی ودولتی استان البرز بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی واز نظر نوع جمع آوری داده ها،میدانی است.جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران استخر های سرپوشیده استان البرز که تعدادشان 45 نفر بود وهمه آنها به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به ویژگی های فردی وعمومی ودیگری مربوط به مدیریت ریسک است ...

معاهدات حقوق بشری حاوی حقوق فردی و جمعی هستند. به تبع صرف تدوین یک سری حقوق کلی تأثیری در بهبود وضعیت کلی افراد ندارد، بنابراین هر یک از معاهدات به منظور اجرای حقوق مندرج در خود سازوکارهایی برای نظارت و اجرا را ایجاد کردند که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها رسیدگی به شکایات (فردی و بین الدولی) می باشد. در برخی از معاهدات مکانیزم های دادخواهی اجباری و در برخی اختیاری هستند به این معنا که اعمال این حق مستلزم پذیرش صلاحیت نهاد معاهده ای از سوی کشورهای ذیربط می باشد. غالباً ...

از زمان تدوین منشور ملل متحد و انعقاد کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بشر در مفهوم عام آن از اهمیت اساسی برخوردار شده و برخی از قواعد آن جنبه آمره پیدا نموده است. با این حال وقتی سخن از حق به میان می‌آید چه حقی بشری و چه حقی بشردوستانه‌ای، در مقابل آن باید تضمینی وجود داشته باشد؛ چه حق بدون تضمین حقی اخلاقی خواهد بود که مراعات و یا نقض آن توبیخی را به دنبال نخواهد داشت. بنا بر این، حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوست ...

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در‌برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز دربردارنده اصول عدالت اداری و دادرسی منص ...