عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از بحث های کشفی، علمی و فلسفی را می توان با محوریت خیال تبیین کرد. کاربرد خیال در مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی عرفان و فلسفه همواره مورد توجه اهل نظر در علوم فلسفی و شهودی بوده است تا آنجا که می توان ادعا کرد که عرفان با خیال زنده است. اما در این نوشتار ما به این مسئله می پردازیم که از نظر ابن سینا، سهروردی و ابن عربی انواع خیال کدام اند؟ و چه ارتباطی میان این انواع وجود دارد؟ و اساسا از نگاه آنها خیال چه نقشی در مکاشفات عرفانی بویژه کشف صوری دارد؟ خیال نقش اساسی را ...

بررسی و مقایسه‌ی منظره پردازی های مکتب دوم تبریز با دوران مینگ چین موضوع این پژوهش است. برای این مقایسه، مطالعات اصلی بر روی تفکر، مذهب، آیین و شیوه‌ی زندگی مردم و هنرمندان در دو مکتب مذکور صورت گرفت. در این بررسی، مشخص گردید که رابطه علی و معلولی بین آثار منظره پردازی آنها و تفکر و اعتقاداتشان وجود دارد.از آنجا که انسان در تفکر ایرانی اشرف مخلوقات است، درمناظر این دوره محوریت اصلی با انسان است.اما هنرمند چینی منظره را وجود مطلق می‌داند و انسان را در آن ناچیز قرار می دهد تا ب ...

سکته مغزی از مهم ترین و شایع ترین بیماری های عصبی بزرگسالان می باشند که موجب مرگ ومیر فراوان و ناتوانی های بسیار در بیماران مبتلا می شوند. عوارض ناشی از این بیماری باعث افت کارایی در مهارتهای زندگی می شود و بیمار از راهبردهای مقابله ای ناموثری استفاده میکند. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر اجرای مدل پرستاری توانبخشی ماک (مرحله دردناک، خیال پردازی، واقعیت گرایی) بر راهبردهای مقابله‌ای و میزان مهارتهای زندگی بیماران سکته مغزی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی تک گروهی پیش ...

تحقیق در باب عکاسی شب به خاطر طبیعت ذاتیش، مطالعه‌ای درون گرایانه است و در مواردی که شخص می‌خواهد فراسوی موضوعات رایج گام نهد و به طور محسوس و واقعی حال و هوای شب را به تصویر بکشد، کار، پیچیده‌تر خواهد شد. فرا رسیدن شب همراه با آغاز تصورات و تخیلاتی است که خود شب، آبستن آن می‌گردد و سپس نوبت به تولد مخاطره‌آمیز اسراری می رسد که در ناخودآگاه ما جای گرفته‌اند و به تجربه‌ای می‌ماند که از دوران تاریخ و ما قبل آن، به ما، به ارث رسیده است. شب، به واسطه خصوصیات خیال برانگیزش، می‌توا ...
نمایه ها:
هنر | 
عکاسی | 
شب | 
تصویر | 
راز | 
رویا | 

این رساله به بررسی رویا و خیال در مثنوی اختصاص دارد و در مقدمه‌ی آن دو موضوع رویا و خیال به طور کلی تعریف شدهاند. در کنار آن به دو اصطلاح مرتبط وحی و الهام نیز پرداخته شده‌است. در فصل اول کلّیات طرح ارائه شده است. فصل دوم به بررسی پیشینه‌ی بحث رویا وخیال نزد متفکّران‌اسلامی اختصاص دارد. در این فصل ابتدا قرآن و احادیث به عنوان متون دست اول دینی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس به آراء مهم فیلسوفان و عارفان مسلمان در این باب پرداخته شد و به ترتیب نظریات فارابی، اخوان الصفا و ابن سین ...

آثار منظوم و منثور هر ملتی که به دفاع از وطن در برابر متجاوزان برمی‌خیزند، در ادبیات آن ملت، ادبیات پایداری نام دارد. شاعران در این ادبیات، از عشق به سرزمین خویش، مقاومت و مبارزه مردم، امید به آینده‌ای روشن، رهایی و... سخن می-گویند وگاه این مضامین را با استفاده از تصویرهای شعری تعبیر می‌کنند. این پژوهش به معرفی ادبیات مقاومت و بررسی نمونه‌های تصویر در شعر سمیح القاسم می‌پردازد. او از شاعران معاصری است که از تصویر برای زیبا سازی شعر خود و ابراز اندیشه و خیال و عاطفه بهره برده ...

بررسی و مطالعه آثار هنر اسلامی در مقایسه با هنر ادیان دیگر چون هنر مسیحی و همچنین مکاتبی شرقی چون هندوسیم ، یودیسم و تائوسیم ما را به تفاوتی جدی می رساند و آن میـزان و نحوه بهره گرفتن از تصویر و صــورتگری می باشد . پژوهش پیش رو در پی پاسخ گویی به این سوال که عامل اصلی و عنصر تعیین کننده در این تمایز آشکار چیست ما را به مبانی و بنیان های فکری ادیان و مکاتب مختلف رهنمون می سازد که در این میان اصل محوری توحید واعتقاد به خدا و نوع باورنسبت به ذات و ویژگی های حضرت حق می باشد. در ا ...

شناخت انواع صور خیال در تصویرگری و چگونگی بهره گیری از آن در کنار متن می تواند غنای زیادی به اثر ببخشد.تصویر سازی کتاب ارتباط تنگاتنگی با متن دارد و تلاش تصویرگر برای ارائه فضایی فرا از متن موجب برانگیختن خلاقیت و تخیل کودک می گردد .برای شناخت و ترویج فرهنگ کشورمان مطالعه تاثیر صور خیال در آثار تصویرگران ایرانی که با داستان های نویسندگان ایرانی همراه شده اند از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. ...

در این پژوهش، ابتدا مروری شد بر ادبیات عامیانه و فرهنگ توده؛ و هم چنین زیرمجموعه های ادبیات فولکلور مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه با عنوان نمودن افراد تأثیر گذار در زمینه گردآوری ادبیات عامیانه از دوران باستان تا به امروز، بر اهمیت فولکلور در شکل گیری فرهنگ اشاره شد. پس از آن ساختار تخیل و گونه های آن مورد بررسی قرار گرفت؛ نظریه های افراد گوناگون از دوران باستان تا دوران معاصر مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه عناصر موثر بر تخیل و نیز موانعی که بر سر راه آن است، بررسی شد و نی ...