عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متالاکسیل یک قارچکش جذبی است که به دلیل طیف وسیع اثر آن در سراسر جهان برای انواع میوه و سبزی استفاده می‌شود. در این تحقیق، اثر پاستوریزاسیون و تخمیر بر میزان کاهش باقی‌مانده قارچکش متالاکسیل در محصول خیارشور مورد بررسی قرار گرفت. خیارها در روز چهارم پس از سم پاشی که دارای اندازه مناسب برای تهیه خیارشور بودند، برداشت شده و باقی-مانده متالاکسیل در آنها اندازه گیری شد. مقدار متالاکسیل اندازه گیری شده در خیارهای شسته شده 2/31 میلی گرم بر کیلوگرم بود که بیشتر از مرز بیشینه مجاز مت ...

خیار(Cucumis sativus L.) متعلق به خانواده Cucurbitacea و یکی از مهمترین سبزیهای معروف و مردم پسند در جهان است و کشت و پرورش ارقام گلخانه ای آن در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته است. تولید محصول با عملکرد و کیفیت مطلوب همواره از اهداف پرورش دهندگان این سبزی بوده است. دراین تحقیق نیز اثرات سطوح مختلف تراکم بوته و نوع هرس روی عملكرد كمي و كيفي سه رقم خيار گلخانه اي شامل 'sina' ، 'Amyral' و 'Negin'به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در 6 تکرار مورد بررسی ق ...

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع و گلخانه های خیار منطقه جیرفت و کهنوج، طی سال های 1386 و 1387، تعداد 45 نمونه خاک و ریشه از مزارع و گلخانه های خیار جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شتستشوی خاک و ریشه ها و استخراج نماتدها با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ، تثبیت و انتقال آنها به گلیسرین با استفاده از روش دگریس و جن کینز(1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، لام های میکروسکوپی تهیه شد. پس از بررسی های میکروسکوپی، اندازه گیری های ...

نماتودهای انگل گیاهی یکی از عوامل بازدارنده‌ی رشد محصولات زراعی و باغی هستند و خسارت‌های ناشی از آن‌ها بر محصولات از نظر اقتصادی بسیار قابل توجه است. یکی از مهمترین جنس‌های بیماریزای نماتودهای مولد گره ریشه Meloidogyne می‌باشد. تاکنون برای کنترل این نماتود روش‎های متعددی پیشنهاد شده است. یکی از این روش‌ها، بکارگیری عصاره گیاهانی است که اثر ضد نماتودی دارند، اما در ایران کار چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. در این تحقیق تعدادی از گیاهان بومی استان گلستان انتخاب شده و فعالی ...

به منظور بررسي تأثير عناصر شيميايي مختلف شامل نيتروژن، فسفر، روي و آهن تأمين شده به ترتيب از منابع اوره، سوپرفسفات تريپل، سولفات روي و سکسترين آهن و همچنين تأثير پودر صدف و پودر سُم گاو بر فعاليت نماتود مولد غده گونه Meloidogyne javanica بر روي خيار رقم Super Amelia کشت شده در خاک سري چيتگر، تهيه شده از منطقه نظرآباد شهرستان سروستان، مطالعاتي در سطح گلخانه و ميکروپلات صورت گرفت. سطوح مختلف از عناصر نيتروژن - فسفر، روي - آهن، پودر صدف و پودر سُم گاو را در چهار آزمايش جداگانه د ...

به منظور بررسي جدايه‌هاي Pythium ultimum ، نمونه برداري از مزارع استان‌های خراسان شمالی و رضوی طی سال‌های 85، 86 و 87 انجام شد. شناسایی جدايه‌ها با توجه به ویژگی‌های مرفولوژيكي، با استفاده از كليد شناسايي واندرپلاتز-نيترينك و به روش ملكولي با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه ناحیه rDNA ITS انجام شد. 40 جدايه به عنوان گونه Pythium ultimum تاييد گرديد. با بررسي‌هاي ميكرومتري اندام‌هاي جنسي و غيرجنسي، شباهت ابعاد اندازه گيري شده با ابعاد ذكر شده در منبع پلاتز-نيترينك تأييد شد. ...

اگرچه سیلیسیم به عنوان عنصری ضروری در تغذیه گیاهان شناخته نشده است اما دارای اثرهای مفید متعددی در گیاهان می باشد. این عنصر در بهبود سازوکارهای دفاعی گیاه در تنش‌های زیستی مانند بیماری های پوسیدگی طوقه و ریشه نقش مهمی دارد. Phytophthora melonis یکی از عوامل عمده در ایجاد بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در خیار است. با این فرض که سیلیسیم با تأثیر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و زیستی می تواند سبب افزایش تحمل خیار در برابر بیماری شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر سیلیسیم بر تحمل دو ژنوتیپ ...

افزايش جمعيت و به تبع آن تقاضا براي تهيه محصولات كشاورزي و همچنين فصلي بودن توليد محصولات سبب شده كه براي تامين نياز مردم راهكارهايي در نظر گرفته شود تا هم ميزان توليد افزايش يابد و هم امكان توليد محصولات در خارج از فصل ميسر باشد، از جمله اين راهكارها كشت محصولات (اعم از سبزي و ميوه) در گلخانه است، از اين طريق نه تنها توليد افزايش مي يابد، بلكه در هر فصلي مي توان نسبت به توليد اقدام نمود. استفاده از تكنيك هاي كنترل عوامل محيطي به ويژه در مناطقي كه شرايط جوي ناسازگار باشد، توا ...

به منظور بررسی اثر باکتری های موجود در فراریشه گیاهان بر روی نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) که بر روی گوجه فرنگی رقم شفت فلات خالص سازی و تکثیر شده بود مورد بررسی قرار گرفت. پس از جدا سازی باکتری ها تأثیر 40 سویه بر میزان تفریخ تخم (در دو زمان سه و هشت روز) و فعالیت لاروهای سن دوم (در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت) در شرایط آزمایشگاه انجام شد. سپس از میان سویه های موثرتر، ده سویه انتخاب و در شرایط گلخانه بر روی خیار رقم Super Amelia مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که ...