عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در دراز مدت خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ها را تغییر ، نفوذپذیری را کاهش ، وزن مخصوص ظاهری را افزایش ، نفوذ ریشه گیاهان را دچار مشکل ساخته و در نهایت کاهش عملکرد را به دنبال دارد از سوی دیگر خصوصیات کیفی تولیدات ، مسایل زیست محیطی و آلودگی آب های زیر زمینی نیز جزو مشکلات حاصل از مصرف کودهای شیمیایی هستند . امروزه توجه دانشمندان و کشاورزان به اهمیت وارزش عناصر کم مصرف معطوف شده است . مصرف این عناصر در مزارع بزرگ و مکانیزه به دلیل استفاده از اقام پر محص ...

منطقه خوی در شمال‌غرب ایران و در ایالت لرزه زمین‌ساختی خوی- سلماس واقع شده است. این منطقه از مناطق پرخطر ایران به لحاظ لرزه‌خیزی به‌شمار می‌رود. به منظور تعیین میزان فعالیت‌های نوزمین‌ساختی در این منطقه از شاخص‌های ژئومورفولوژیک و تحلیل آماری لرزه زمین‌ساخت منطقه استفاده گردید.نشانگرهای مورفولوژیکی و شاخص‌های مورفومترریک اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد بیشتری میزان فعالیت به ترتیب مربوط به شمال غرب، غرب، جنوب غرب و مناطق مرکزی منطقه مورد مطالعه است.از آنالیز آماری 209 شکستگی و گس ...

راسته ی Neuroptera شامل بالتوری های سبز و قهوه ای، mantidflies و شیرمورچه ها و دیگر خانواده های مرتبط می باشد. راسته ی Neuroptera، یکی از با اهمیت ترین راسته های حشرات است؛ از این جهت که نقش بسیار مهمی را در مدیریت تلفیقی آفات به عنوان شکارگر ایفا می کند و از شته ها، کنه ها و دیگر بندپایان ریز آفت تغذیه می کند. با این وجود، مطالعات کمتری در رابطه با پراکندگی و بیولوژی آن ها صورت گرفته است. مطالعات فونستیک این راسته در ایران، نسبتاَ خوب انجام شده و کل گونه های شناسایی شده به 1 ...

منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایران در آذربایجان غربی و شمالغرب شهرستان خوی واقع شده است . از نظر تقسیمات ساختاری(افتخارنژاد، 1359 )در زون افیولیتی و آمیزه رنگین شمالغرب زاگرس واقع شده است . واحدهای مورد مطالعه با داشتن سن الیگو- میوسن جوانتر از واحدهای افیولیتی منطقه(با سن کرتاسه پسین - ائوسن پیشین) می‌باشند. سنگهای مورد مطالعه عمدتا" از نوع گدازه و توف بوده که گدازه‌ها ترکیب آندزیت و هورنبلند آندزیت دارند و توفها دارای ترکیب شیمیایی حد واسط و عمدتا"کریستال توف می‌باشند. وجود ...

این پژوهش با هدف ارزشیابی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت پر پیشگیری از ابتلا به ژیاردیازیس در دانش آموزان پسر مقطع ابتدائی حومه شهر خوی در سال 1379 انجام پذیرفته است. ابزار و روش های گردآوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه، برگ مشاهده مستقیم رفتار ‏‎(check. list)‎‏ و آزمایش مدفوع ‏‎(stool.exam)‎‏ بوده و اطلاعات مربوط به واحدهای مورد مطالعه در دو مرحله گردآوری شد. در این مطالعه دو دبستان پسرانه از حومه شهر انتخاب شدند .یافته های بدست آمده اختلاف معنی دار در مورد تاثیر برنا ...

هدف : بررسی و شناسایی هنرهای سنتی رایج در شهرستانهای خوی و مهاباد. خلاصه: در این پژوهش هنرهای سنتی رایج در شهرستانهای خوی و مهاباد شناسایی شد (هنرهایی نظیر قالی‌بافی، سبدبافی، سراجی، عودسازی، قلاب‌بافی، جولایی و رنگرزی). ...
نمایه ها:
خوی | 

روند تغییرات تمام فاکتورهای شیمیایی در اکثر درجات و واریته ها در زمانهای مختلف از هم متفاوت است که نشان دهنده توتون های مناطق مختلف می باشد. میزان قند در تمام درجات توتون باسمای کارخانجات خوی نسبت به توتون باسمای کارخانه ارومیه بیشتر است و این فاکتور در توتون واریته تیکلاک برعکس می باشد مقدار نیکوتین در اکثر نمونه ها بالاتر از 1% می باشد و مقدار آنها از تغییرات منظم پیروی نمی کند در میزان نیکوتین نمونه های کارخانه ارومیه در واریته باسما نسبت به توتون باسمای کارخانجات خوی بیشت ...

از مسایل مهم به زراعی نخود رعایت کاشت مناسب و انتخاب رقم سازگار ، جهت استفاده بهینه از شرایط محیطی و تولید محصول بالا می باشد . زیرا در مناطقی نظیر آذربایجان دمای پایین و اوایل کشت و حرارت بالا در اواخر دوره رشد از عوامل محدود کننده و کاهش دهنده تولید نخود می باشد . به منظور بررسی تاریخ های کاشت پاییزه ،‌انتظاری و بهاره بر عملکرد نخود ، آزمایشی در سال زراعی 78-1377 در مزرعه ، تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خوی به اجرا گذاشته شد . آزمایش ه صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک ه ...

ارقام گوناگون عسل در آذربایجان ناشی از تنوع گیاهان در ترکیب پوشش گیاهی منطقه است و به همین دلیل در این پژوهش سعی گردیده است با استفاده از روشهای جاری در آنالیز عسلها و ارزشیابی دانه‌های گرده موجود در آنها گیاهان عسل‌زای شاخص در سه منطقه اسکو ، کلیبر و خوی که از پوشش گیاهی متفاوتی برخوردارند مورد شناسایی قرار گیرند. نتایج حاصل از این بررسیها نشان می‌دهند که در طیف گرده عسلهای خوی دانه‌های گرده متعلق به گیاهان تیره گل مینا به ویژه گونه آفتابگردان که در سطح وسیعی از این منطقه کش ...
نمایه ها:
عسل | 
خوی | 
اسکو | 
کلیبر |