عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدّه‌ای بر این عقیده‌اند که از نظر عرفِ جامعه، رابطه خویشاوندی با انبیا و اولیای الهی به نوعی برای افراد حقانیت به همراه دارد چرا که اگر فلان فرد حق نبود و مورد تأیید پیامبر و امامان: که در نهایت کمال بشری می‌باشند نمی‌بود، ایشان با آنان وصلت و روابط خویشاوندی بر قرار نمی‌کردند. پس می‌توان این نتیجه را گرفت که هر‌‌کس با اینان رابطه خویشاوندی (به ویژه از طریق ازدواج) داشته باشد مورد تأیید آنان است و هرکس مورد تأیید اولیا و انبیای الهی باشد، می‌تواند ادعای حقانیت نماید. پاسخ ا ...

این تحقیق به مطالعه خانواده و نظام خویشاوندی در روستای پریوه سفلی و تغییرات آن بعد از انقلاب ایران می پردازد. روش این تحقیق کیفی و میدانی بوده و از داده های آماری نیز در جمع آوری داده ها استفاده شده است. این تحقیق میدانی یک سال به طول انجامیده است. تحرک جغرافیایی و اجتماعی همراه با صنعتی شدن بر نظام های خویشاوندی تاثیر گذاشته و رابطه نزدیک بین نسل های بزرگسال و فرزندان را مختل کرده است. این تحقیق در روستای پریوه سفلی که 217 خانواده بوده اند انجام شده است. نتایج نشان می دهند ...

گلابی آسیایی Pyrus pyrifolia Nakai از شرق آسیا منشأ گرفته است و عمدتاً در کشورهای جنوب شرقی آسیا کشت و کار می‌شود. گلابی‌های آسیایی دارای ویژگی‌های مهم از جمله میوه شیرین، ترد، آبدار، بافت کمتر سنگی و ماندگاری بالا در انبار نسبت به انواع گلابی اروپایی هستند. همچنین این ارقام از پتانسیل بالایی برای تولید میوه برخوردار هستند و امروزه مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سراسر دنیا قرار گرفته است. از جنگل‌های شرق گیلان (چابکسر) ژنوتیپ‌هایی یافت شده است که از نظر خصوصیات م ...

ابزارهای مولکولی روشهای بسیار دقیق برای تنوع زیستی هستند. روش ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats Amplification ) روشی نسبتاً نوین برای بررسی گونه‌های نزدیک به هم می‌باشند. در ایران، جنس Eremias پراکندگی وسیعی در زیستگاه‌ها متنوع از دشتی، ماسه‌ای و نیمه صحرایی دارند. همچنین این جنس تنوع گونه‌ای زیادی دارد بطوریکه تنها در ایران 16 گونه از آن معرفی شده است. به منظور بررسی روابط خویشاوندی بین گونه‌ای، چند گونه از این جنس را انتخاب کرده و مورد مطالعه مولکولی قرار دادیم، نمونه‌های ...

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف‌هایی (با دامنه و وسعت نامحدود و نامعلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 6 بند و 3 تبصره ماده مذکور، ...
نمایه ها:
قرابت | 
1 | 
ایران | 
قذف | 
ربا | 
زنا | 

در بررسی حاضر از اطلاعات شجره‌ای 883713 گاو هلشتاین ایران، که توسط مرکز اصلاح دام کشور در طی سال‌های 1350 تا 1388 ثبت شده بود، استفاده شد. ابتدا ضریب هم‌خونی گاوها محاسبه و متوسط هم‌خونی گله‌های مختلف برآورد شد. از بین گله‌های تحت پوشش با شاخص شجره کامل بزرگ‌تر از 80 درصد، 10 گله با بیشترین مشاهده و بیشترین متوسط هم‌خونی (گروه 1) و 10 گله با بیشترین مشاهده و کم‌ترین متوسط هم‌خونی (گروه 2) انتخاب شدند. بعد از ایجاد فایل جمعیت مرجع برای هر یک از گله‌های دو گروه، پارامترهایی ما ...

پژوهش حاضر که با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان شهرستان صدوق انجام شد به سنجش رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلف از جمله سن، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، روابط اجتماعی، روابط خویشاوندی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان با امنیت اجتماعی آنها پرداخته است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...

بحث خانه و مسکن و مسائل مربوط به آن همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعه مطرح می گردد. امروزه با افزایش جمعیت شهرها روزبه روز بر اهمیت این موضوع افزوده می گردد و شاهد الگوهای متفاوتی از خانه و مسکن در سطح شهرها می باشیم. یکی از مهمترین جنبه ها در بررسی ابعاد شکل گیری گونه ها و الگوهای متفاوت در نحوه ی اسکان مردم یک جامعه، تحقیق در باب ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جامعه در ارتباط با بحث خانه و مسکن می باشد. نگاه به مسأله از این زاویه، می تواند ما را به د ...

این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ماندگاری در میان مهاجرین جوان شهر ساوه می‌پردازد و این بررسی با توجه به دو دسته از عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل اقتصادی طراحی شده است. نوع پژوهش پیمایشی بوده و جمعیت مورد مطالعه آن 9318 نفر از مهاجرین جوان 15-29 سال ساکن شهر ساوه با بهره‌گیری از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و سپس به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند را تشکیل می‌دهند. در این مطالعه از نظریه‌های مهاجرت: لوییس، لی، مدل شبکه ‌ای، مدل رفتاری و لانستیگ و مولر استفاده شده است. نت ...