عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلول های بنیادی خون ساز برای درمان طیف گسترده ای از اختلالات خونی استفاده می شوند . خون بند ناف انسان یکی از منابع سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند است و استفاده از این سلول ها در حال افزایش است به دلیل خطر کمتر بیماری پیوند علیه میزبان ،تهیه آسان وعدم نیاز به تطابق کاملHLA . با این حال ، به دلیل مقدار کم خون بند ناف بدست آمده از یک اهداکننده واینکه حاوی سلول های بنیادی خون ساز زیادی نیست ، استفاده از آن به طور عمده به کودکان محدود شده است .تلاش برای غلبه بر کمبود نسبی سلول ...

پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز یک روش درمانی برای بدخیمی‌های خونی و ناسازگاری‌های مغز استخوان می‌باشد . خون بند ناف یک منبع جایگزین برای بدست آوردن سلول‌های بنیادین خون‌ساز در پیوند آلوژنیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکثر محدودیت‌های مواجه شده در HLA را بدلیل کمتر بودن لنفوسیت‌های T سازگار می‌‌سازد. محدودیت‌های استفاده از خون بند‌ناف مقدار کم سلول‌های بنیادی پیش ساز‌ هماتوپوئتیک بدلیل حجم کم خون بند ناف است . بنابراین سیستم-های تکثیر سلول‌های بنیادی پیش ساز‌ هماتوپوئتیک در ...

پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز یک روش درمانی برای بدخیمی‌های خونی و ناسازگاری‌های مغز استخوان می‌باشد. خون بند ناف یک منبع جایگزین برای بدست آوردن سلول‌های بنیادین خون‌ساز در پیوند آلوژنیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکثر محدودیت‌های مواجه شده در HLA را بدلیل کمتر بودن لنفوسیت‌های T سازگار می‌سازد. محدودیت‌های استفاده از خون بندناف مقدار کم سلول‌های بنیادی پیش‌ساز هماتوپوئتیک به دلیل حجم کم خون بند ناف است. بنابراین سیستم‌های تکثیر سلول‌های بنیادی پیش‌ساز هماتوپوئتیک در شرایط ...

میکرو RNA‌ها کلاسی از RNA‌های کوچک غیر کد کننده هستند و اخیراً نشان داده شده است که نقشی اساسی در فرایند‌های مهم سلولی از جمله تکامل و تمایز از طریق تنظیم پس از ترجمه، ایفا می‌کنند. نقش این عناصر در رده سلول‌های خون‌ساز نیز بررسی شده است و شواهد زیادی دال بر دخالت میکرو RNA‌های شماره mir125b در تمایز لنفوسیت‌های B جود دارد. هدف ما در این مطالعه بررسی تاثیر افزایش بیان mir-125b در سلول‌های بنیادی خون‌ساز و توانایی این میکرو RNA برای تمایز سلول‌های یاد شده به سمت سلول‌های لنفوئ ...

پیوند آلوژنیک سلول‌های بنیادی خونساز (HSCT) جهت درمان بیماران با بیماری‌های خونی و غیرخونی استفاده می‌گردد، اما محدودیت در پیدا کردن نمونه مناسب دهنده، این منبع از سلول‌های بنیادی را محدود کرده است. خون بندناف (UCB) بعنوان منبع جایگزین پیوند سلول بنیادی خونساز می‌باشد. علیرغم تمام مزایا، پائین بودن تعداد سلول‌ها، مانع اصلی در پیوند خون بندناف می‌باشد. یکی از راه‌کارهای غلبه بر این مشکل، گسترش سلول‌ها می باشد. در این مطالعه، از داربست 3 بعدی نانوالیاف PCL پوشیده با فیبرونکتی ...

امروزه کاربردهای درمانی سلول های پروژنیتور/ بنیادی هماتوپویئتیک (HSPCs) به اثبات رسیده است. از طرفی خون بندناف که یکی از منابع تامین این سلول هاست بدلیل تعداد کم این سلول ها با محدودیت کاربرد بالینی برای تمامی افراد مواجه است. در این مطالعه با طراحی سیستم میکروفلوییدی و پوشش میکروکانال های آن با فیبرونکتین و PES سعی در تلفیق داربست های سه بعدی در میکروسازه جهت تزاید سلول ها در شرایط آزمایشگاهی و رفع این محدودیت نمودیم. این سیستم به جهت توانایی کنترل دقیق جریان مواد غذایی و دف ...

توانایی تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی خونساز تحت کنترل گروهی از ملکولهای ویژه متشکل از فاکتورهای نسخه برداری، سایتوکاین ها و همچنین گروه جدیدی ازRNA های کوچک تنظیمی به نام (micro RNA(miR ها میباشد. مطالعات متعددی بر روی شناسایی پروفایل بیان miR ها جهت تعیین نقش این ملکولهای کوچک در تمایز مگاکاریوسیتی سلولهای بنیادی خونساز انجام شده است. تحقیقات قبلی حکایت از کاهش بیان miR-10a و همچنین کاهش در سطح فاکتور نسخه برداری C-myb که به عنوان پروتئین هدف miR-150 شناخته شده است، می کند. ...

جمع آوری سلول های بنیادی خونساز از خون محیطی امروزه به عنوان راهکار مناسبی برای پیوند مغز استخوان استفاده می شود. خروج این سلول ها از مغز استخوان به صورت شبکه ای پیچیده و هماهنگ شده است که عوامل مختلفی می تواند در آن دخالت داشته باشد. در شرایط کلینیکی از G-csf جهت ورود سلول های خونساز به خون محیطی استفاده می شود. این فاکتور به طور گسترده با مکانیسم های مختلف عمل می کند اما نحوه عملکرد آن بر روی مسیر CXCR4/SDF-1 به طور کامل مشخص نشده است. امروزه مطالعات گسترده ای در ارتباط ...

به جهت اهمیت سلولهای بنیادی و مصارف بالینی آن در تولید مجدد بافت،سلول درمانی و بررسی اثرات دارویی،تا کنون مطالعات زیادی بر روی آنها انجام شده است.در این میان سلولهای بنیادی خونساز حائز اهمیت هستند.این سلولها از نظر بالینی جهت درمان بیماریهای خونی،لوسمی ها و بدخیمی های غیر هماتولوژیک استفاده می شوند.یکی از منابع جمع آوری HSC ،خون بند ناف می باشدکه نسبت به سایر منابع دارای مزایایی نظیر دسترسی سریعتر به منبع ،خطر کمتر بروز GVHD و انتقال عفونتهایی همچون CMV وEBV و سرعت بالای تکثی ...