عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وزن کم هنگام تولد (LBW ) Low Birth Weight به وزن بدو تولد نوزاد کمتر از 2500 گرم گفته می شود. تولد نوزادان کم وزن عامل اصلی مرگ و میر دوران نوزادی محسوب می شود و با شناسایی عوامل موثر بر آن و رفع آنها می توان به کاهش موارد کم وزنی زمان تولد کمک کرد. بنابراین هدف ما در این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون و وضعیت تغذیه مادران باردار با وزن کم نوزاد در بدو تولد می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه طولی (آینده نگر) می باشد که بر روی1033 مادر باردار20-14هفته مراجعه کننده به درمانگاه ...

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی روند تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو همزمان با تغییرات خون شناسی و پروفایل آهن و همچنین ارتباط بین آن ها در گوساله های شیری تازه متولد شده انجام شده است. به این منظور30 رأس گوساله نژاد هولشتاین به ظاهر سالم به تعداد مساوی از نظر جنسیت (نر و ماده بودن) انتخاب شدند. تمامی گوساله های مورد مطالعه طی زایمان طبیعی متولد شده و گوساله ها به گونه ای انتخاب شدند که از نظر شکم زایشی مادرانشان در سه گروه ده تایی یک شکم زایش، دو شکم زایش و سه شکم زایش قرار گرف ...

پیوند آلوژنیک سلول‌های بنیادی خونساز (HSCT) جهت درمان بیماران با بیماری‌های خونی و غیرخونی استفاده می‌گردد، اما محدودیت در پیدا کردن نمونه مناسب دهنده، این منبع از سلول‌های بنیادی را محدود کرده است. خون بندناف (UCB) بعنوان منبع جایگزین پیوند سلول بنیادی خونساز می‌باشد. علیرغم تمام مزایا، پائین بودن تعداد سلول‌ها، مانع اصلی در پیوند خون بندناف می‌باشد. یکی از راه‌کارهای غلبه بر این مشکل، گسترش سلول‌ها می باشد. در این مطالعه، از داربست 3 بعدی نانوالیاف PCL پوشیده با فیبرونکتی ...

القاء هموگلوبین جنینی(HbF) به علت پایدار بودن اثرات بالینی در درمان علائم بیماران مبتلا به تالاسمی، امیدوار کننده ترین روش برای درمان این اختلالات ژنتیکی می باشد. عوامل فارماکولوژیک متعددی می توانند بیان ژن گاما را القاء نموده و سبب افزایش میزان هموگلوبین در بیماران بتا تالاسمی شوند. در این بین سدیم بوتیرات و تالیدوماید شناخته شده می باشند. این مطالعه بر روی سلول های اریتروئیدی تمایز داده شده از سلولهای CD133+ جدا شده از خون بند ناف نوزادان سالم صورت گرفت. برای انجام این م ...

توانایی تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی خونساز تحت کنترل گروهی از ملکولهای ویژه متشکل از فاکتورهای نسخه برداری، سایتوکاین ها و همچنین گروه جدیدی ازRNA های کوچک تنظیمی به نام (micro RNA(miR ها میباشد. مطالعات متعددی بر روی شناسایی پروفایل بیان miR ها جهت تعیین نقش این ملکولهای کوچک در تمایز مگاکاریوسیتی سلولهای بنیادی خونساز انجام شده است. تحقیقات قبلی حکایت از کاهش بیان miR-10a و همچنین کاهش در سطح فاکتور نسخه برداری C-myb که به عنوان پروتئین هدف miR-150 شناخته شده است، می کند. ...

نارسایی قلبی یکی از مهمترین علل مرگ و میر انسان‌ها در جهان می‌باشد. در برخی موارد که نارسایی قلبی به حالت نهایی خود رسیده باشد، استفاده از دستگاه‌های حمایت مکانیکی گردش خون، نظیر قلب مصنوعی ضرورت پیدا می‌کند. یکی از جدید ترین قلب‌های مصنوعی کامل که در بدن چند بیمار با نارسایی کامل قلبی، نصب شده است، قلب ابیوکور بوده است. اما متأسفانه بعضی از دریافت کنندگان این قلب (از جمله اولین بیمار) دچار مشکلات سیستم ریوی شده‌اند. این مشکلات می‌تواند مربوط به بعضی از عوامل نظیر عفونت‌ها با ...

در این تحقیق مقایسه ترکیبات پلاسمای سمینال با پلاسمای خون و نیز ارتباط فیزیولوژیک آنها با برخی از شاخصهای اسپرم شناختی شامل مدت زمان تحرک، اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) مورد مطالعه قرار گرفت. در این خصوص تعداد 17 قطعه مولد نر (طول کل 47/5±38/134 سانتی متر و وزن کل 57/0±81/15 کیلوگرم) پس از انتقال به مرکز تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری به منظور القای رسیدگی جنسی مورد تزریق هورمون سنتتیک LHRH-A2 (با دوز 5 میکروگرم) قرار گرفتند، پس از 12 ساعت ...

‌اختلالات متابولیکی پس از زایش، یکی از مهمترین عوامل کم‌باروری در گاو‎های پرشیر می‌باشند. در این تحقیق، تغییرات غلظت‎های سرمی استروژن، پروژسترون، تیروکسین، انسولین و نیز متابولیت‎های سرمی خون از قبیل گلوکز، اوره، کلسترول و تری‎گلیسرید و نیز برخی از عناصر معدنی سرم خون در گاوهای یک بار و چند بار زایش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 18 راس گاو هلشتاین، در دو گروه گاوهای یک بار و چند بار زایش انتخاب شدند. نمونه‎های خون از ورید دمی در زمان تلقیح گرفته شد. سپس پس از جدا کردن سرم ...

بررسی تاثیر استرس حمل و نقل بر روی برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون و ارتباط آنها با هورمون گالانین در سرم خون بز رائینی ده رأس بز نژاد کشمیر ایرانی ( رایینی ) 5 بز نر و 5بز ماده غیر آبستن انتخاب شدند. در روز اول در ساعت 8 صبح و بعد از 3 ساعت گرسنگی در ساعت 11 نمونه‌ها جمع آوری شد. در روز دوم همچنین در ساعت 8 صبح و پس از حمل و نقل 3 ساعته توسط خودرو نمونه خون‌ها گرفته شد. نمونه خون نهایی 24 ساعت پس از حمل و نقل گرفته شد. پارامترهای خونی و غلظت سرمی گالانین، ...
نمایه ها:
تنش | 
بز | 
خون |