عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خونریزى غیر طبیعى رحمى (abnormal uterine bleeding) یکى از علل شایع مراجعه بانوان به درمانگاههاى تخصصى زنان و یکى ازشایعترین اندیکاسیونهاى رحم بردارى (Hysterectomy ) است. درمانهاى طبى موثر نیز وجود دارند که اسمتفاده از آنها نیازمند درک کامل پاتوژنز خونریزى غیر طبیعى رحمى و درمان براساس سن بیمار، یافته هاى اختصاصى هیستوپاتولوژى وى مى باشد. علل شایع خونویزى غیرطبیعى رحمى ( AUB ) عبارتند از ا- حاملگى وعلل مرتبط با آن (سقط خودبخودى، حاملگى غیررحمى و مول) 2- عفونت رحمى 3- جسم خارجى ...

از آنجایی که بیماریهای رحم میزان قابل ملاحظه‌ای از ضایعات دستگاه تناسلی زنان را شامل می شود و استفاده از کورتاژ اندومتر روش مناسب و مطمئنی برای بررسی این ضایعات می‌باشد، بر آن شدیم تا با استفاده از گزارشات پاتولوژی موجود در بایگانی بیمارستان شهید باهنر در سالهای 1373 و 1374 ضمن تحقیق در این مقوله آمار دقیقی در مورد این گروه از ضایعات بدست آوریم. مطالعه ما به صورت گذشته نگر انجام شد، که طی آن نتیجه پاتولوژی تعداد 823 مورد کورتاژ را جدا و بررسی نمودیم، که در بین آنها 17 نوع پات ...

یکی از تظاهرات شایع بالینی مراجعه کنندگان به درمانگاههای زنان، خونریزی غیر طبیعی می باشد. این مساله باعث نگرانیهای بی شماری در سطح خانواده و زندگی زناشویی و به تبع آن گسترش آن به سطوح مختلف جامعه شده است. بررسی خونریزیهای غیر طبیعی که هیچ علت مشخصی برای آن پیدا نشده است(DUB) از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که اغلب آنها به درمانهای دارویی پاسخ کامل می دهند و با صرف هزینه های کم می توان موجب بازگشت این انسانها به سطح جامعه شد. هدف از اجرای این پژوهش تعیین فراوانی نسبی نماهای هی ...

در این مطالعه شیوع خونریزی غیرطبیعی رحمی ناشی از اختلال عملکرد در بین 1000 دانشجوی دختر مجرد در دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در سال 75 مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع توصیفی است و تحلیل آماری با روش ‏‎Chi-Square‎‏ انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که شایعترین فرم خونریزی غیرطبیعی رحمی ناشی از اختلال عملکرد در بین این گروه بصورت اختلال در تناوب قاعدگی ها بوده است که شیوع آن به این صورت می‌باشد: اولیگومنوره 5/10% و پلی‌منوره 2/7% (جدول 2). اخت ...

این مطالعه در سال 1374-75 و در مرکز آموزشی درمانی معتضدی بر روی یک صد و چهل بیمار که به علت خونریزی بعد از منوپوز به این مرکز مراجعه کرده‌اند انجام شده است . بعد از انجام اقدامات اولیه و تکمیل پرسشنامه تحقیقاتی بیماران جهت عمل دیلاتاسیون و کورتاژ آماده می‌شدند. قبل از انجام بیهوشی، بوسیله کورت‌نواک از چهار قسمت آندومتر نمونه‌برداری می‌شد و بعد از فیکس کردن نمونه‌ها بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گرفت و بعد از دادن دیلاتاسیون سرویکس ، کوتاژ کامل آندومتر انجام گردید. نایج بیوپس ...

چکیده ندارد.
  
از آنجا که به علت خصوصیات دستگاه ژنیتال و مسائل روانی-اجتماعی بانوان بررسی این بیماری (خونریزیهای غیرطبیعی رحمی) توسط کلیه دانشجویان میسر نمی باشد و از طرفی خونریزی غیر طبیعی رحمی یکی از شایعترین مسائل بالینی در رشته بیماریهای زنان است و همچنین با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور بوده و سلامتی آنان بر کلیه شئونات تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تاثیر بسزایی دارد لذا درمان بیماریهای مختص آنان بسیار حائز اهمیت می نماید. بخصوص که مردان از درک کامل و دقیق دستگا ...