عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 206

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خوشه‌بندی داده، روشی برای تحلیل داده هاست که حجم بزرگی از داده ها را در گروه های معناداری از موضوعات به نام خوشه خلاصه می کند به نحوی که داده های موجود در هر خوشه، دارای حداکثر میزان شباهت به یکدیگر بر اساس یک معیار شباهت هستند و داده های موجود در خوشه های مختلف دارای حداکثر میزان اختلاف از یکدیگرند. خوشه‌بندی در بسیاری از کاربردها از جمله بیوانفورماتیک، بازشناسی الگو، پردازش تصویر، داده کاوی و متن کاوی کاربرد دارد. تاکنون روشهای بسیاری برای خوشه‌بندی ارائه شده که دارای تعاری ...

پیچیدگی شبکه‌های زیستی و تعداد زیاد ژ‌ن‌ها در مجموعه داده‌های ریز آرایه منجر به چالش‌های فراوان در زمینه تحلیل داده‌های بیان ژنی شده است. الگوریتم‌های خوشه‌بندی که ژن‌های مشابه یکدیگر را به هدف تحلیل عملکرد ژن‌ها گروه‌بندی می‌نماید اولین قدم برای رویارویی با این چالش‌ها می‌باشد. بطور کلی روش‌های خوشه‌بندی فازی برای تحلیل داده‌های بیان ژنی مناسب‌تر می‌باشند زیرا گروه‌های زیستی به طور ذاتی دارای هم پوشانی بوده و به میزان قابل توجهی نویز در آن‌ها مشاهده می‌شود. در همین راستا در ...

خوشه‌بندی، یکی از روش‌های تحلیل داده‌های چند متغیره است. در خوشه‌بندی فرض می‌شود، مشاهدات به تعدادی زیرگروه تقسیم می‌شوند که هر زیرگروه متعلق به یک خوشه است. یکی از راهبردهای خوشه‌بندی، استفاده از معیارهای شباهت و عدم شباهت (معیارهای فاصله) است. یکی دیگر از راهبردها، برای خوشه بندی مشاهدات، یافتن الگوی احتمالی مناسبی برای آنهاست. به این راهبرد، خوشه‌بندی مدل محور گفته می‌شود. در خوشه‌بندی مدل‌محور، فرض می شود که مشاهدات، یافته‌های یک نمونه تصادفی از یک توزیع آمیخته هستند. معم ...

خوشه‌بندی مورچه‌ای روشی الهام گرفته از طبیعت دارای ویژگی‌های جالبی می‌باشد که باعث توجه محققان با این روش در سالهای اخیر شده است. این روش دارای پارامترهای متعددی از جمله پارامترهای مربوط به برداشتن، گذاشتن داده ها و شعاع دید می باشد که تاثیر زیادی در عملکرد و همگرایی الگوریتم دارند و معمولا به صورت آزمایش و خطا تعیین می‌گردند. در این پایان‌نامه به انواع روش‌های خوشه‌بندی، رفتار و عملکرد مورچه‌ها و روش خوشه‌بندی مبتنی بر مورچگان پرداخته می‌شود. همچنین به ترتیب روش K-Meansو ...

خوشه بندی یکی از روش های اصلی تحلیل داده است. از این روش به صورت گسترده ای برای تشخیص الگو، استخراج ویژگی ها، مجزا سازی تصاویر، تخمین تابع و داده کاوی استفاده می شود. خوشه بندی به عنوان یک روش دسته بندی غیر نظارتی، برخی از ساختارهای ذاتی موجود در مجموعه ای از اشیاء را بر اساس تشابه در سنجش مشخص می کند . در این پایان نامه مفهوم های اساسی مرتبط با خوشه بندی، روش های خوشه بندی سلسله مراتبی تقسیمی و تجمعی، خوشه بندی فازی و خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بیان شده است. ...

هدف اصلی این پژوهش، خوشه بندی مشتریان با تمرکز بر ارزش طول عمر مشتریان است. در این راستا، ابتدا با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته در زمینه خوشه بندی مشتریان با تمرکز بر CLV، مدلی جدید برای محاسبه ارزش طول عمر مشتری پیشنهاد می گردد که GroupLRFM یا به اختصار GLRFM نام دارد. این مدل، مدل تحلیل RFM را که یکی از پایه ای ترین مدل ها برای محاسبه ارزش طول عمر مشتری است، به عنوان مبنا در نظر می گیرد و پیشنهاد می کند که توجه به اقلام خریداری شده توسط مشتریان در سنجش پارامترهای موثر در ارزش ...

در سالهای اخیر، توجه بسیاری به استفاده از شبکه های حسگر بیسیم شده است. ویژگی های خاص این شبکه ها، امکان استفاده از آنها را درکاربردهایی مانند کنترل و بررسی مناطق حادثه خیز، حفاظت مرزها و مراقبت های امنیتی و نظامی فراهم می کند. زمانی که محل استقرار شبکه های حسگر در محیط های خطرناک و دور از دسترس است، تعداد زیادی حسگر به صورت تصادفی در ناحیه پراکنده می شوند. برای ساده سازی مدیریت چنین شبکه هایی و افزایش قابلیت توسعه ی آنها، معمولا گره ها را در خوشه هایی مجزا و غیر همپوشان دسته ...

در روش های کالیبراسیون چند متغیره که توسط رگرسیون جزء اصلی(PCR)انجام می شود، جزء های اصلی (PCs) از کل ناحیه طیفی استخراج می شوند، وهمانطور که می دانیم بعضی از نواحی طیفی حاوی اطلاعات مفید نیستند. به همین خاطر یک روش خوشه بندی بر مبنای تشخیص الگو غیرنظارتی برای شناسایی نواحی طیفی مفید پیشنهاد شد. سپس اطلاعات مفید ناحیه انتخاب شده جهت ساختن یک مدل چند متغیره پایدار بوسیله رگرسیون جزء اصلی (PCR) مورد استفاده قرار گرفت. در این روش جدید که رگرسیون جزء اصلی خوشه بندی شده نام دارد ( ...

وب معنایی شامل قرار دادن داده‌ها روی وب و ساختن ارتباطات به گونه‌ای است که انسان و ماشین بتوانند محتوای وب داده را کاوش نمایند. هدف وب معنایی افزایش توانایی ماشین‌ها در دسترسی به منابع موجود در وب، پردازش و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. با توجه به رشد گسترده‌ی داده‌های پیوندی و افزایش مجموعه داده‌ها در چند سال اخیر، نیاز به ابزاری برای کشف پیوند در مقیاس وسیع احساس می‌شود. ابزارهای کنونی برای کشف پیوند مجبور به مقایسه‌ی تمامی موجودیت‌ها در مجموعه داده‌ها هستند. با خوشه بندی موجو ...