عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رضایت به وضع موجود، بی‌شک حکم به ناکامی زودرسی خواهد داد، حتی اگر پیشگام کنونی عرصه‌ی رقابت باشیم. بهبود رمز پایداری است، ارتقا لازمه‌ی برقراری. خوشه‌ها، که یکی از ملجاهای نیکو جهت افزایش قدرت رقابتی ملل هستند، هم‌اینک گستره‌ی وسیعی را در جغرافیای صنعتی کشور گسترده‌اند و نیاز دارند به تفحصاتی متقن در بررسی آن‌چه که هستند و آن‌چه که باید باشند. از همین باب این پژوهش با التزام عملی به معنای واژه‌ی «کاربردی»، کوششی وافر نموده تا فقط همراه داشتن صفت کاربردی را بسنده ندانسته و خلع ...