عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر با توجه به اقتضای زمان و پیدایش نیازهای نو در دنیای هنر، پیش روی هنر خوشنویسی شکل گرفته است، مسئله‌ی دانشگاهی شدن این هنر می‌باشد. این در حالی است که آموزش هنر خوشنویسی که نسخه‌ی نسبتاً کاملی از آموزش سنتی هنر را در خود دارد، با وارد شدن به نظام نوین آموزش دانشگاهی دچار دگرگونی‌های فراوانی خواهد شد. به همین روی این تحقیق به بررسی مزایا و موانع داشگاهی شدن هنر خوشنویسی می‌پردازد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی با شیوه‌ی اجرایی توصیفی- تحلیلی ا ...

تايپوگرافي فارسي-عربي، با وجود پيشرفتهاي زيادش در سالهاي اخير، هنوز از سردرگمي طراحان بين اصول خوشنويسي قديم و اصول تايپوگرافي جديد رنج ميبرد. پژوهش حاضر، با روش تطبيقيمقايسهاي و با هدف کنکاش در اين اصول و شناخت تفاوتها و شباهتهاي آن انجام شده است؛ با اين اميد که در نتيجة اين شناخت، بتوان به روشي جامع براي آموزش و فعاليت در اين حوزه دست يافت. در اين پژوهش، تايپوگرافي لاتين با سابقهاي طولاني و طيفي وسيع از قلمهاي طراحي شده، با تايپوگرافي فارسي-عربي با سابقهاي اندک و قلمهاي او ...

هنر خوشنویسی به عنوان یکی از اصیل ترین هنرهای بشری، شکل تکامل یافته‌ی ذهنیت انتزاعی بشر نسبت به پدیده های پیرامون خود می باشد. آشنایی با جایگاه خوشنویسی در عصر تکنولوژی، افق گسترده ای را که خوشنویسی در زمان حاضر دارد، معرفی می‌کند. ازمهم‌ترین پژوهش‌های مورد نیاز حوزه های پژوهشی و دانشگاهی در زمینه‌ی خوشنویسی، درک اهمیت این هنر در عرصه تکنولوژی است. در این میان نرم افزارهای خوشنویسی به دلیل اهمیتی که درزمینه طراحی‌گرافیک دارند،‌ قابل تأمل‌اند. مجموعه نرم‌افزارهای‌ پرکاربرد خوش ...

در این رساله با توجه به موارد پژهشی مورد نظر به این پرسش پرداخته شده که مبانی حکمی صورت و معنا در خوشنویسی اسلامی با تکیه بر رسالات سنتی چیست؟ در پاسخ این پرسش سه دیدگاه اساسی طی بررسی های صورت گرفته در نظر گرفته شده است: 1- هدف از شناخت مبانی حکمی 2- خوشنویسی به مثابه هنر سنتی، دینی و قدسی 3- حقیقت معنوی صورت و معنا در خوشنویسی اسلامی بر اساس این تقسیم بندی ابتدا باید به شناخت دقیقی از مبانی حکمی و مفاهیم مرتبط با آن پرداخت و پس از درک و دریافت این مفاهیم، نمونه های ت ...

پژوهش حاضر، بررسی نقطه در هنر خوشنویسی و مطالعه‌ی کارکرد آن در طراحی حروف فارسی می‌باشد. این مطالعه با این هدف انجام می‌شود که نقطه را از جنبه‌های مختلف و ابعادی فراتر از عنصر تجسمی صِرف، مورد مطالعه قرار داده و ارتباط میان آن و هنرهای نوشتاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با استفاده از آثار خوشنویسی و طراحی حروف انجام گرفته است. نقطه در کتب و رسالات خوشنویسی و اصول مبانی هنرهای تجسمی بررسی شده است و به روش توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. ...

ملکمحمد قزوینی یکی از هنرمندان دوره قاجار در شهر قزوین می باشد که وی را به عنوان خوشنویس معرفی کرده اند. همین امر سبب شده است که در کنار هنرمندان هم عصر خود، که بزرگانی در هنر خوشنویسی بوده اند دیده نشود. هدف اصلی این پژوهش معرفی این هنرمند خلاق به جامعه ی هنری است. با توجه به کمبود منابع مکتوب درباره این هنرمند، تحقیقات علاوه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی به صورت میدانی نیز انجام شده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی است. و پژوهش انجام شده حول محور این پرسش صورت - گرفته ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هنر خوشنویسی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 89 – 88 می باشد . روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است . به منظور اجرای پژوهش از میان دبیرستان های دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش ، یک دبیرستان بطور تصادفی انتخاب گردید . سپس 154 نفر از دختران دانش آموز سال اول این دبیرستان با استفاده از پرسشنامه اضطراب زانک مورد ارزیابی قرار گرفتن ...

در طول تاریخ ایران پس از اسلام، سده 9 ق. که مقارن با دوران حاکمیت تیموریان بر این سرزمین است را می توان عصر رشد و شکوفایی انواع شاخه های هنری نظیر نقاشی ، معماری ، تذهیب ، کتاب آرایی و موسیقی دانست. یکی از این شاخه های هنری خط و خوشنویسی بود که علاوه بر شکوفایی ، با نوآوری های بنیادی همراه بود. علاوه بر خطوط نسخ ، ثلث ، توقیع ، رقاع ، محقّق ، ریحان ، کوفی و معقلی که در طی قرون گذشته نیز از آنها استفاده می شد، خوشنویسان بزرگ ایرانی این دوره ، خطوطی را مورد استفاده قرار دادند ...

در این رساله کوشش شده با گردآوری و گزینش منابع مکتوب و همچنین نسخه های مهم و شاخص از دست نویس های "پهلوی"، "اوستایی" و "شکسته نستعلیق" به بررسی فرآیند خوشنویسی در این خطوط پرداخته شود. اهمیت موضوع از این جهت است که بسیاری از آثار مکتوب و مدون خطوط پهلوی و اوستایی در دوران ساسانی و آغاز دوران اسلامی در ایران از میان رفته و دست نویس های باقی مانده از این خطوط بسیار پراکنده است. به همین دلیل پژوهش در باب خوشنویسی متون آنها، بسیاری از ارزش های نهفته در ساختار این خطوط را برما ر ...