عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 325

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده ی شرجی یکی از ویژگیهای اقلیمی بارز در استان خوزستان می باشد. هدف این پژوهش تعیین شدت شرجی و شناخت سیستم های سینوپتیکی موثر در پیدایش و شناخت این پدیده در استان خوزستان می باشد. در این تحقیق از شاخص HI استفاده گردیده است. با روش کتابخانه ای، اماری و با استفادهاز داده های روزانه جوی ده ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان طی یک دوره ی آماری پانزده ساله(2008-1998)صورت گرفته است. بدین منظور، دمای روزانه و رطوبت نسبی ده ایستگاه که کاملترین داده ها را داشته استفاده گردیده است. ایست ...

امروزه محدودیت منابع، تراکم جمعیت، رشد روزافزون نیازها و رقابت شدید در صحنه فعالیت‌های اقتصادی باعث شده است که در اکثر کشورهای در حال توسعه، ارتقای بهره‌وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه تلقی می‌شود. بنابراین، اندازه‌گیری بهره‌وری و بررسی عوامل موثر بر آن در بخش صنعت، به واسطه ارائه راهکارهایی جهت تخصیص بهتر منابع امری ضروری به نظر می‌رسد. بخش صنعت توانمندی‌های زیادی دارد و موتور رشد و توسعه‌ی پایدار کشورها است. این بخش از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت ا ...

هدف کلی پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد هیأت‌های مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان خوزستان می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، از دو روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد. پس از تبیین چارچوب نظری پژوهش و شاخص‌سازی، از روش مدیریت مبتنی بر هدف (MBO) برای ارزیابی عملکرد مدیران استفاده شد. از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 11 شهرستان از دو منطقه جلگه‌ای و کوهستانی استان، برای مطالعه انتخاب شده، در مجموع با تکمیل 285 پرسشنامه، 12 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت ...

در برنامه‌ریزی‌های توسعه در سطح منطقه‌ای، شناخت و درک تفاوت‌های موجود میان مناطق از حیث برخورداری آن‌ها از امکانات و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از روش‌های ارزیابی، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است که برای سنجش، ارزیابی و اولویت‌گذاری چندگزینه‌ای به کار گرفته می‌شود. در این راستا، پژوهش هدف حاضر سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان با استفاده از روش کپ لند می باشد. روش تحقیق، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی اس ...

گروه منصورون به عنوان یک گروه تشکیلات سیاسی، فرهنگی فعالیت خود را از سال 1349 هجری شمسی آغاز کرده و هسته‌های اولیه این جمعیت در میان جوانان مذهبی در شهرهای اهواز، خرمشهر و دزفول در خوزستان ایجاد شد. مهم‌ترین انگیزه بنیانگذاران این حرکت اجتماعی در آن هنگام، چاره‌جویی برای فقر عمومی و فراگیر، شکافهای طبقاتی گسترده بین فقیر و غنی، نفوذ و سلطه نیروهای بیگانه آمریکایی و انگلیسی بر منابع نفتی کشور، اجرا نشدن احکام متعالی اسلام در جامعه و رعایت نشدن شأن و حرمت اهل بیت پیامبر(ع) در ع ...

کشور ایران با توجه به آب و هواهای گوناگون موجود در آن از نظر تنوع گونه ای عقرب بسیار غنی می باشد. بیشترین تنوع گونه‌ای عقرب‌ها در مناطق نیمه گرمسیری یعنی بین عرض‌های جغرافیایی 23- 38 درجه اتفاق می افتد و ایران با قرار گرفتن در بین عرض‌های 25 – 40 درجه شمالی به طور کامل در منطقه‌ی پراکندگی عقرب‌های دنیا قرار دارد. خوزستان با مساحتی بیشتر از 64000 کیلومترمربع، دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می‌باشد که باعث ایجاد یک محیط زیست مناسب برای بند پایان شده است. در ایران بیشترین شیوع ...

این پژوهش در سطح بانک مسکن استان خوزستان تحت عنوان نیازسنجی آموزشی کارکنان پایور شعب بانک مسکن در سطح این استان انجام گردید. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان جهت طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی مناسب می باشد به گونه ای که برنامه های آموزشی مفید و مثمر ثمر واقع شده و موجب بهبود عملکرد کارکنان و ارتقاء بهره وری سازمان فوق گردد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان پایور شعب بانک مسکن استان خوزستان را تشکیل می دهد، که مجموعا 244 نفر می با ...

کشت فشرده و مدیریت ناصحیح در اراضی کشاورزی در دنیا، خصوصیات خاک را در سطوح گسترده تحت تاثیر قرار داده و منجر به دگرگونی‌هایی در کیفیت خاک شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر زمان کشت نیشکر (Saccharum officinarum L.) بر ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی و بررسی طبقه‌بندی و ویژگی‌های ژنتیکی خاک‌های تحت کشت نیشکر در استان خوزستان می باشد. در این مطالعه 16 پروفیل در مزارع نیشکر با سابقه کشت 5، 15، 20 و 30 سال و در اراضی کشت نشده مجاور آن‌ها حفر گردید. درنمونه‌هایی که از افق‌های ...

تحقیق حاضر درصدد است تا با روش‌شناسی کیفی مردم‌نگاری به کندوکاو بستر اجتماعی-فرهنگی قتل‌های ناموسی در استان خوزستان بپردازد. بیست و چهار نفر مرد و زن از گروه‌های مختلف به‌عنوان مشارکت‌کننده در این پژوهش مشارکت کردند. تکنیک عمده برای جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق، مبتنی بر؛ مصاحبه گفتمانی غیررسمی، رهیافت راهنمای مصاحبه عمومی و مصاحبه بازاستاندادشده بود. مشارکت کنندگان با روش نمونه‌گیری نظری و حداکثر تنوع انتخاب شدند. به‌طور کلی چهارده مقوله اصلی در فرایند تحلیل داده‌ها بدست آ ...