عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یشت ها سرودها و نیایش هایی است برای ایزدان بزرگ زرتشتی که عمدتا متعلق به دوران هند و ایرانی و پیش از زرتشت اند و پرستش آنان میان ایرانیان و هندیان باستان مرسوم بوده است، اما نگارش آن متاخر تر از گاهان است از جمله این ایزدان میتره ایزد پیمان و میثاق، خدای نور آسمانی و دارنده دشتهای فراخ است. مهر ایزد جنگ و جنگاوری است. یک سلسله شباهت همگانی در اساطیر جهان وجود دارد؛ یعنی همه اقوام کهن و باستانی جهان مثل ایران، مصر، چین، بین النهرین،هند، یونان... یک سری رویاها و احساسات مشترک ...

نیایش در لغت به معنی دعا، نماز و ستایش است و در اصطلاح نام پنج دعا به نام خورشید، مهر، ماه، آب و آتش است که هرکدام از آنها در موقعی از روز یا ماه خوانده می‌شوند. نخستین نیایش به ستایش خورشید اختصاص دارد و به همین لحاظ خورشید نیایش خوانده می‌شود. خورشید نیایش هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر خوانده می‌شود. دومین نیایش به ستایش مهر تخصیص یافته و مهر نیایش خوانده شده است. مهر نیایش هم مانند خورشید نیایش هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر پس از خورشید نیایش خوانده می‌شود. سومین نیا ...
نمایه ها:
اوستا | 
نیایش | 
ماه | 
آب | 
آتش | 

سرزمین ایران با داشتن تمدن بزرگ و گسترده، سر شار از نمادهاست که بازگو کننده باورهای ایرانیان می باشد. یکی از نمادهای بر جای مانده از گذشته کهن ایران زمین و تاریخ اساطیری آن، نشان شیر و خورشید می باشد که ریشه در باورها و عقاید مذهبی آن روزگار دارد. نشان یاد شده، پس از اسلام کاربرد دوباره پیدا کرد؛ و در بازنمایی آن، یکی از ادوار مهم، عهد ایلخانی می باشد؛ که در این دوران اهمیت و کاربردش بسیار بوده است. این تحقیق سعی کرده تا با بررسی گذشته نشان شیر و خورشید (از دوره باستان)، و به ...

در این پایان نامه تصویر تاج خورشید، با استفاده از روش های تحلیل تصاویر و بینایی ماشین تقسیم می شوند. تصاویر تاج و زوج ماهواره های (TRACE) تریس ،( SDO) خورشید در ناحیه فرابنفش دور توسط ماهواره های اس دی اُ 0/1 ثانیه3/ 0 ثانیه قوسی برای اس دی اُ، 0/1 ثبت می شود. توان تفکیک تصاویر تحلیل شده در این رساله، 0/1 (STEREO) استرو ثانیه قوسی برای استرو می باشند. این تصاویر، نمایشی از خطوط میدان مغناطیسی در حضور / قوسی برای تریس و 0/3 پلاسمای چند میلیون کلوینی در ناحیه طول موج 171 آنگستر ...

تعیین فراوانی عناصر شیمیایی ساختارهای اخترفیزیکی مختلف ابزاری ضروری و مفید برای مطالعه تحول ستارگان، کهکشانها و حتی خود عالم می باشد. با رصد طیف ستارگان و خورشید، نه تنها قادر به تعیین فراوانی عناصر شیمیایی مختلف در آنها خواهیم بود، بلکه قادر خواهیم بود که توزیع عناصر شیمیایی را برای جمعیت های ستاره ای مختلف تعیین کنیم. این شیوه به ما اجازه خواهد داد تا بتوانیم مدل های ساختار و تحول ستارگان، کهکشانها و ساختارهای مختلف اخترفیزیکی را آزمون کنیم. برای نمونه، می توانیم با مقایسه ...

در این پروژه سعی شده است با استفاده از یک تصویر بردار دیجیتال، تصویر ناحیه مناسبی از فضای آسمان را که خورشید در آن حضور دارد را رصد کرد، سپس با استفاده از نرم افزار پردازش تصویری که بر اساس نرم افزار متلب طراحی و تهیه شده است مکان خورشید و مرکز آن در فواصل زمانی مشخص تعیین گردد. سپس با انطباق ماتریس تصاویر گرفته شده میزان حرکت خورشید بر حسب پیکسل در آن بازه زمانی بدست می آید. سپس در بخش فازی سیستم، این فاصله برحسب یکای پیکسل/درجه محاسبه می شود، بر اساس یکای مذکور، دامنه فازی ...

این پایان نامه به تجزیه و تحلیل متن اوستایی و زند خورشید نیایش اختصاص دارد. خورشید نیایش نخستین نیایش از پنج نیایش خرده اوستا ست که خود یکی از پنج بخش اوستا ست.در مجموعه یشت های اوستا نیز یشتی به نام خورشید وجود دارد که متن کامل آن در بندهای 11 تا 17خورشید نیایش آمده است. این پایان نامه شامل یک مقدمه و پنج بخش است. بخش نخست متن اوستایی و زند، بخش دوم حرف نویسی متن اوستایی و آوانویسی متن زند و برگردان فارسی آنها، بخش سوم یادداشت ها، بخش چهارم واژه نامه و بخش پنجم نمایه واژه ...

شاهنامه جلوه‌گاه اسطوره‌‌های ایران و بازتاب نمادین آنهاست و فردوسی آنها را در اشعارش نمایانده است و پر از اسطوره‌هایی است که واقعیت‌های تاریخ کهن ایران را به گونه‌ای نمادین در خود نهفته دارد، یکی از این اسطوره ها، خورشید بوده است. این پایان نامه پژوهشی درباره‌ی « بازتاب اسطوره ی خورشید در شاهنامه‌ی فردوسی » است. خورشید چه در مقام یکی از ایزدان و چه در نقش خدای برتر ، همواره ستایش شده و نیایش های فراوانی برای آن وضع شده است. با مقایسه ی آنچه در متن های اوستایی و میانه و سایرا ...

لکه های خورشیدی مناطقی از سطح خورشید هستند که به وسیله فعالیت های شدید مغناطیسی بوجود می آیند و مانع از انتقال گرما می شوند . اختلاف دمای این نواحی با مواد اطراف به آنها اجازه می دهند تا به وضوح به عنوان یک لکه سیاه در تلسکوپ ها دیده شوند . تعداد این لکه های خورشیدی متاثر از زمان بوده و با گذر زمان تغییر می کنند ، به طوری که تعداد این لکه ها برای رسیدن از یک ماکزیمم تا ماکزیمم بعدی حدود یازده سال طول می کشد که به این مدت اصطلاحا" چرخه خورشیدی می گویند . تغییرات تعداد لکه های ...