عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطق الطیر عطار، یکی از معروف ترین آثار کلاسیک فارسی است که در کارنامه ی آثار وی، خوش درخشیده و بسیار مورد توجه می باشد. سیر پرندگان برای دستیابی به عنقایا سیمرغ، ابتکار عطار نیست و در آثار پیش از او نیز به کرّات می توان این موضوع را ملاحظه کرد. توجه عطار به روح انسان و استفاده از این داستان، به گونه ای سمبولیک، برای دعوت انسان گم شده در دنیای دام و دانه، به کمال و خودشکوفایی، نکته ای است که اثر او را در میان آثار مشابه دیگر برجسته ساخته است. این مسأله که از دیرباز مورد توجه ...

پژوهش حاضر با عنوان « تحلیل مبنای انسان‌شناسی متاتئوری آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن در برنامه‌ریزی درسی» شروع شد که هدف اصلی آن شناخت مبانی انسان‌شناختی متاتئوری آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن در برنامه‌ریزی درسی می‌باشد. برای این منظور سوالاتی درخصوص متاتئوری آیزنر بدین‌صورت طرح گردید: 1- مبنای انسان‌شناسی برنامه‌ریزی درسی بر مبنای دیدگاه رشد و توسعه‌ی فرآیندهای ذهنی و عقلی چیست؟2- دلالت‌های تربیتی مبنای انسان‌شناسی برنامه‌ریزی درسی ازنظر دیدگاه عقل‌گرایی آکادمیک چیست؟ 3- از دی ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی پیاده‌سازی مولفه‌های سازمان یادگیرنده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ابتدا مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده از نظر اندیشمندان گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک به عنوان مبنای نظری در این تحقیق به کار رفته است. این تحقیق شامل هفت فرضیه است. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی (غیرتجربی) استفاده شده است. از طرف دیگر این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان بانک مرکزی به تعداد 279 ...

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی رابطه‌ی بین مهارت های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر همدان در سال تحصیلی( 88-89 ) می باشد. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ دانش آموزان دختر دورۀ پیش دانشگاهی نواحی یک و دو همدان تشکیل می دهد از این جامعه که حجم آن برابر 2358 دانش آموز بوده است نمونه ای به حجم 331 دانش آموز (ناحیۀ یک 181 و ناحیۀ دو 150) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردید .ابزار جمع‌آوری داده های پژوهش متشکل از دو پرسشنامۀ استاندا ...

این رساله به بازآفرینی فضای پرورش انسانی و ضرورت وجود مرکزی برای پرداختن به بعد غیرمادی انسان، برای رسیدن به بالاترین نیاز انسانی (خودشکوفایی) منطبق با هرم نیازهای مازلو می پردازد . این پژوهش، به مطالعه دو نگرش انسان گرا مبتنی بر نظریات روانشناسان کمال، برای شناخت نیازهای پروژه و بررسی ضرورت وجود مرکزی آموزشی در این امر از دیدگاه روانشناسی و علمی؛ و نگرش معنا گرا برای شناخت معنویت در هنر و ضرورت وجود معنا و روح فضا که از ضروریات فضای پرورش انسانی است و چگونگی نمایش آن در معم ...