عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تابو به عنوان يك بر ساخته‌ي اجتماعي و فرهنگي داراي ابعاد مختلفي است كه از سويي ترس ها و هراس هاي ناخودآگاه و از سويي اميال و غرايز پنهان افراد يك اجتماع را نشان مي‌دهد. هدف اصلي اين رساله استفاده از پتانسيل‌هاي بي شمار متون داستاني به عنوان يکي از انواع ادبي در به دست آوردن نتايج کاربردي و سودمندي است که ارزش‌هاي جامعه شناختي و روانشناختي داشته باشند. ادبيات هر ملت، نشان دهنده‌ي فرهنگ و تاريخ اجتماعي آن ملت است و در اين ميان متون داستاني از آنجا که نشان دهنده‌ي واقعيات و ذهني ...