عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
وجدان کاری یک مفهوم چند بعدی است ،با موفقیت سازمان مرتبط است وبه رفاه اجتماعی منجر می گردد..هدف ازاین تحقیق بررسی وجدان کاری کارکنان بیمارستان مرکزی شیراز وشناخت رابطه آن باخصوصیات جمعیت شناختی ورضایت شغلی کارکنان این بیمارستان درجهت بالابردن وجدان کاری به منظور بهبود خدمت رسانی کارکنان این بیمارستان، به بیماران ومراجعین نیازمند درمان میباشد..جامعه آماری این تحقیق کل کارکنان بیمارستان مرکزی شیرازبه تعداد 700نفرو حجم نمونه ،طبق فرمول اصلاح شده کوکران ، 184 نفر تعیین گردید. این ...