عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین احساس کار آمدی معلمان زبان انگلیسی و استنباط آنها از نقش خود در کلاس می پردازد. در این تحقیق از 59 نفر دبیر زبان انگلیسی دبیرستان خواسته شد با استعاره ای جمله ناقص" عملا‌، در کلاس، من مانند…." کامل کرده و بدین ترتیب نقش غالب خود را در کلاس به تصویر بکشند. هم چنین از آنها خواسته شد احساس کار آمدی خویش را در سه بعد،یعنی در گیر کردن دانش آموزان در درس، استراتژیهای تدریس، و مدیریت کلاس در پرسش نامه ی 9-گزینه ای چنین- موران و وولفولک هوی (2001) ن ...

سازمان‌های امروزی در محیط‌های بسیار متغیر و پیچیده ملی و بین‏المللی با چالش‌های عدیده‌ای از جمله فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، منابع مالی محدود، افزایش وظایف و فعالیت ها، تغییرات پر سرعت تکنولوژی و هجوم راه‏حلهای مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت خود مواجه‌اند.موسسات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با هر ماموریت، چشم انداز و استراتژی ضمن توجه ویژه به منابع انسانی ملزم به پاسخگویی به مشتریان و ذینفعان و هم چنین اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف خو ...

مهارت‌های ارتباطی و تعاملی یکی از مهمترین پیامدهای فرایند تعلیم و تربیت است با عنایت به اهمیت موضوع این پژوهش به بررسی رابطه بین مهارتهای تعاملی با یادگیری خودراهبر و ارزیابی خودراهبردانشجویان گروه‌های آموزشی(علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی) دانشگاه شیراز پرداخته است این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته، شامل سه مولفه مهارت‌های تعاملی ، یادگیری خودراهبر و ارزیابی خودراهبر بوده ...

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع 52 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد (Nelson 150A) تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قرار داشت برای این تحقیق انتخاب شدند.محقق آنها را به قید قرعه در گروه شاهد (19نفر) وگ ...

استفاده از تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش تصمیم گیری چند معیاره مدنظر است.این پایان نامه چگونگی یک روش رتبه بندی چندمعیاره بر رویکرد کارایی متقاطع بازی را بررسی می کند.در مواردی از تصمیم گیری چندمعیاره رقابت های مستقیم و غیر مستقیم میان گزینه ها وجود دارند در حالی که عامل رقابت در اکثر زمینه های تصمیم گیری چندمعیاره نادیده گرفته می شود.این پایان نامه رویکردی برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها در MCDM را با تعمیم روش DEA به نام روش ارزیابی متقاطع بازی پیشنهاد می کند که در ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران دبیرستان‏‏های سنندج از دیدگاه دبیران و مقایسه آن با خود-ارزیابی خلاقیتی مدیران بود. روش انتخاب شده برای انجام این پژوهش روش کمی می‌باشد. کلیه جامعه آماری تحقیق شامل 1256نفر معلم و 52نفر مدیر بود. با استفاده از جدول مورگان تعداد296نفر معلم به صورت تصادفی و 52 مدیر(کل جامعه)به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران و خودارزیابی مدیران استفاده شد. روایی ...

چکیده از سال2000 به بعد خیلی ها با خطر چاقی مواجه هستند و افزایش سریع تعداد بزرگسالان و به ویژه کودکان دارای اضافه وزن بی سابقه است و این مسئله هزینه های زیادی را به وجود آورده است. درمان های بسیاری برای چاقی وجود دارد، اما تشخیص درست اینکه یک فرد مناسب یک درمان است یا خیر یافت نشد. هیچ پژوهشی را پیدا نکردم که نشان دهد که چه افرادی می توانند از یک درمان استفاده کنند و یک درمان برای چه افرادی موثر است و روی چه افرادی موثر نیست، زیرا افراد ارزیابی نمی شوند و هر فردی که برای ک ...

این تحقیق تلاشی است برای بررسی گفتمان کلاسی از دیدگاه جدید چارچوب SETT (ارزیابی شخصی از کلام معلم) که متدولوژی تجزیه و تحلیل مکالمه به عنوان منبع اصلی اش می باشد. این مطالعه به بررسی ضروری کیفیت کلام معلم به عنوان یک اصل فرعی که از بکارگیری چارچوب SETT سرمشق می گیرد، اهمیت می دهد. این مطالعه در چهار کلاس آموزش زبان انگلیسی در سطوح مختلف؛ دو کلاس مبتدی و دو کلاس پیشرفته در مرکزآموزش زبان گلدیس اجرا شده است. فیلم ها و صداهای ضبط شده از کلاس ها بر اساس اصول از پیش تعیین شده چار ...

كيفيت خوب يك ويژگي تجملاتي نيست بلكه از ديدگاه توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك نياز بنيادي است. احراز كيفيت برتر و افزايش قابليت اطمينان در محصولات توليد شده نيازمند چارچوبي است كه به قابليتهاي سازمان در زمينه‌هاي تكنولوژي، نيروي انساني، روش هاي توليد و .... يكپارچگي بخشد و همچنين به منظور افزايش بهره‌وري و دستيابي به مزيت رقابتي ، سازمان‌ها نياز دارند توجه خود را به رفع مسائل، مشكلات و نقاط ضعف كيفيت محصولات خود، معطوف نمايند. با توجه به منابع توليدي محدود، فضاي كسب و كار و م ...