عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انعطاف پذیری حقوق بین الملل امکان خودبازسازی آن را طبق تغییرات اجتماعی مداوم و مستمر در جامعه بین المللی فراهم کرده است.خودبازسازی به معنای اصلاح و بهبود قواعد و اصول حقوق بین الملل است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی نقش مهمی در خودبازسازی حقوق بین الملل ایفاء می کند و به توسعه و تحول حقوق بین الملل دست پیدا می کند. دیوان، در اختلافات مختلفی که مطرح می شود به دقت به بررسی رویه دولت ها می پردازد و قواعد حقوق بین الملل عرفی را احراز و آنها را ملزم به پیروی از ...

حقوق جنگ از زمان کنوانسیون های لاهه در جهت تکامل بوده است و محور این سیر تکاملی شأن و منزلت انسان و حقوق اعطایی به او از سوی دول متعاهد بوده که از طریق حقوق بین الملل عرفی تکمیل گردیده است.موضوع این پایان نامه نیز انسانی شدن این حقوق و درگیری های مسلحانه وخصوصاً حقوق بین الملل به طور کلی می باشد، فرآیندی که تا حدود زیادی تحت تأثیر حقوق بشر و اصول بشریت متحول شده است. حقوق جنگ دچار تغییر گردیده و جنبه انسانی تری یافته است. نقش" Reciprocity" (رفتار متقابل) محدود گردیده ...