عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیر توأم بقایای گیاهی یونجه (0، 5/2 و 5 درصد) با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر برخی از ویژگی‌های دوخاک سدیمی، دو آزمایش گلخانه‌ای به صورت جداگانه با 9 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. پس از اعمال تیمارها نمونه‌های خاک به مدت چهارماه در رطوبت ظرفیت زراعی خوابانیده شده و پس از دو و چهارماه برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی اندازه‌گیری شد. نتایج اندازه‌گیری‌های شیمیایی حاکی از آن است که پس از دو و چهارماه، تیمار‌های سولفات آل ...

بقایای گیاهی و خاکپوش (مالچ) بر رشد و عملکرد گیاهان بوسیله اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک مانند پایداری خاکدانه-ها، تخلخل و آب قابل نگهداری تاثیر می‌گذارد. سوزاندن بقایا برای تمیز کردن زمین برای کشت، بطور گسترده توسط کشاورزان در کشور ما انجام می‌گیرد. سوزاندن اغلب به منظور پاک کردن زمین برای حداقل کردن عملیات خاک‌ورزی، کنترل علف‌های هرز و آفات صورت می‌گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سوزاندن و برگرداندن بقایا به خاک روی خصوصیات فیریکی و هیدرولیکی بود. همچنین اثر سوزاندن و برگرد ...

ايران در اقليم خشک و نيمه خشک قرار دارد و همواره با مشکل کم آبي مواجه است. از کل آب قابل استفاده در کشور که جمعاً 130 ميليارد متر مکعب مي باشد، بيش از90 درصد آن به بخش کشاورزي اختصاص مي‌يابد. بنابراين استفاده از راهکارهايي جهت افزايش بازده آبياري در کشاورزي، افزايش ظرفيت ذخيره رطوبت در خاک و استفاده بهينه از منابع آب و حفظ آن بسيار ضروري است. علاوه بر مشکل کم آبي، شوري منابع آب و خاک کشور نيز، بر مشکل محدوديت منابع آب مي افزايد. 18 ميليون هکتار از خاکهاي ايران ، شور مي‌باشدک ...

قارچ‌های میکوریزی نقش کلیدی در بهبود خصوصیات فیزیکی، هیدرولیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک ایفا می‌کنند. در خاکهای درشت بافت به علت پائین بودن میزان کلوئیدهای رسی و هوموس، پایداری خاکدانه‌ها ضعیف است. همچنین در این خاکها به دلیل وجود منافذ درشت فراوان، هدایت هیدرولیکی بالا بوده و ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی پائین می‌باشد. در نتیجه آبشویی و انتقال آلاینده‌ها به آبهای زیرزمینی به سهولت انجام می‌پذیرد. اهداف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قارچ‌های میکوریزی بر خصوصیات فیزیکی شامل تو ...

امروزه در اثر توسعه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، انتقال مواد آلاینده‌ی تولید شده توسط آن‌ها شامل پسماند‌ها و زهاب‌ها به خاک، رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی مشکلات عظیم زیست محیطی را فراهم نموده‌است. در این راستا مدلسازی حرکت آب و مواد در خاک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. برای مدل کردن جریان آب در خاک باید خصوصیات هیدرولیکی خاک معلوم باشد. از طرف دیگر بدست آوردن خواص هیدرولیکی به‌طور مستقیم مشکل، وقت‌گیر و پرهزینه بوده و استفاده از روش‌های غیرمستقیم در تخمین آنها معمولا ترجیح د ...

خصوصیات هیدرولیکی خاک حاکم بر انتقال آب و املاح در خاک‌‌‌‌‌ ها می باشند. برای اهداف مدل سازی هیدرولوژیک، اغلب آنها با مقادیر ثابت مشخص می شوند. با وجود این، به خوبی شناخته شده است که بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، در زمان و مکان متغیر می باشند. این تحقیق، تغییرپذیری زمانی خصوصیات هیدرولیکی خاک مانند هدایت هیدرولیکی اشباع، هدایت هیدرولیکی غیراشباع، پارامتر توزیع اندازه منافذ (? گاردنر) و جرم مخصوص ظاهری را تحت کاربری های مختلف تحلیل می نماید. برای بررسی این تغیی ...

مطالعه تغییرات زمانی و مکانی مشخصات هیدرولیکی خاک در مدیریت بهینه سامانه‌های آبیاری و زهکشی و کشاورزی دقیق ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خاکورزی بر تغییرات مکانی و زمانی برخی پارامترها‌ی فیزیکی و هیدرولیکی خاک با استفاده از زمین آمار و با داده‌های مزرعه‌ای نفوذ‌سنج بیرکن اندازه‌گیری شده در 35 نقطه در باغ کیوی واقع در دانشگاه گیلان انجام و نقشه پهنه‌بندی آن رسم شد. برازش مدل‌های نیم‌تغییرنما نشان داد که خصوصیات مورد مطالعه پس از برازش چندین مدل نیم‌تغییر نما به داده‌ ...

رشد جهانی جمعیت نیاز به تولید مواد غذایی را افزایش داده است. با وجود کمبود آب شیرین برای آبیاری یکی از راهکار‌های ممکن، استفاده از آب‌های غیرمتعارف (آب‌های شور و سدیمی) می‌باشد. برای استفاده از این آب‌ها باید ملاحظات و مطالعات خاصی در نظر گرفته شود. از آنجایی که بیشتر فرایند‌های مربوط به آب و خاک در مزرعه در وضعیت غیراشباع صورت می‌گیرد و نیز مطالعات کمتری در این مورد نسبت به وضعیت اشباع وجود دارد، هدف این پژوهش، بررسی تاثیرشوری و سدیم آب آبیاری بر ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در ح ...

اندازه‌گیری مستقیم خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک وقت‌گیر، هزینه‌بر و گاهی اوقات به دلیل خطاهای آزمایشی و عدم یکنواختی خاک غیر واقعی است. در عوض، این خصوصیات می‌توانند به عنوان یک جایگزین از روی ویژگی‌های زودیافت خاک مانند توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، کربن آلی و کربنات کلسیم معادل با استفاده از توابع انتقالی (PTF) خاک تخمین زده شوند. هدف از تحقیق حاظر ارائه مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ویژگی‌های زودیافت خاک شامل شن، سیلت، رس، جرم مخصوص ظاهری، کرب ...