عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 362

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقاط کوانتومی گروهی از نانوذرات نیمه رساناها هستند که به خاطر خواص نوری منحصر به فردشان توجه گروه زیادی از محققان را به خود جلب کرده اند. این مواد به عنوان یک جایگزین جالب توجه برای ملکولهای آلی در کاربردهایی نظیر وسایل اپتوالکتریکی (در ساخت دیودهای ناشر نور ، لیزر و سلولهای خورشیدی)، نشانه گذاری مولکولهای زیستی، کاوشگر برای نقصهای ساختاری DNA و کاوشگرهای فلورسانس در تشخیص پپتیدها میتوانند بکار میروند. در این پژوهش، نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید پوشش داده شده با دو نوع لیگاند ...

چکیده فارسی: در این تحقیق ابتدا نانوذرات اکسید روی با استفاده از روش رسوب‌دهی شیمیایی تولید شدند. سپس نانوذرات اکسید روی تولید شده، جهت رشد نانوذرات هسته-پوسته ZnO@ZnS و ZnO@Ag2S مورد استفاده قرار گرفتند. به‌منظور رشد پوسته سولفید روی، محلول سولفید سدیم به‌عنوان منبع گوگرد مورد استفاده قرار گرفت و آزمایش با سه غلظت متفاوت محلول سولفید سدیم ( M025/0، M05/0 و M1/0) تکرار شد. به‌منظور رشد نانوذرات هسته-پوسته ZnO@Ag2S، نیترات نقره به‌عنوان منبع یون نقره به‌کار گرفته شد و این آز ...

در این پایان‌نامه شیشه‌ها و شیشه‌سرامیک‌های اکسی هالیدی (دارای فونون کم انرژی) آلاییده به یون‌های لانتانیدی HO3+،Nd3+وYb3+ ساخته‌ شده و خواص نوری آن‌ها بررسی شده است . برای ایجاد نمونه‌ها ترکیبات متفاوتی به‌کار گرفته شده است. برای تولید مذاب از کوره ی الکتریکی استفاده شده است و تمامی مراحل در اتمسفر هوا انجام شده است . شیشه‌ها در نتیجه‌ی بازپخت به شیشه سرامیک تبدیل شده و برخی از خواص آن‌ها بررسی شده است. تصاویر SEM و برخی از طیف‌های XRD نشان‌دهنده‌ی ایجاد بلورها و نانوبل ...

نقاط کوانتومی گروهی از نانوذرات نیمه‌رساناها هستند که تقریباً کروی بوده و قطر آنها در حدود 12-1 نانومتر می-باشد. محدودیت کوانتومی ایجاد شده برای ذرات در چنین اندازه‌هایی باعث می‌شود که این ذرات رفتاری متفاوت از توده ماده را از خود نشان ‌دهند؛ از جمله آنکه این ذرات دارای خواص نوری منحصر به ‌فردی می‌باشند. در این پروژه نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید با استفاده از ترکیبات کادمیوم کلرید، تیواستامید بعنوان مواد اولیه و همچنین با استفاده ازآمینواسید های ال- سیستئین، ال- هیستیدین، ال ...

در پروژه تجربی حاضر، پخش نانو ذرات فرومغناطیس اکسید آهن در بلور مایع نماتیک، به عنوان روشی سودمند برای بهبود خواص فیزیکی و الکترواپتیکی بلورهای مایع با کاربرد های فراوان در فوتونیک و الکترونیک نوری، مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت ساختارهای مواد و نحوه قرارگیری نانو ذرات فرومغناطیس در بین مولکولهای بلورمایع نماتیک میزبان با استفاده از تکنیک دورنگ نمایی خطی مورد مطالعه قرار گرفته است. و با استفاده از نتایج اسپکتروسکوپی ناهمسانمگردی جذبی، پارامترهای نظم و نسبت دورنگ نمایی ...

در این تحقیق خواص نوری و رنگی پلیمر‌های ساطع کننده نور مورد بررسی قرار گرفته است. پلیمر‌های ساطع کننده نور پلیمر-هایی هستند که به هنگام اعمال ولتاژ از خود نور منتشر می کنند. پیشرفت‌های اخیر در زمینه پلیمر‌های ساطع کننده نور به علت کشف پلیمر‌های کانژوگه بوده است، که آن نوعی از پلیمر‌های فلورسنت است که توسط یک جریان الکتریکی نور را منتشر می‌کنند. در فرایند فلورسانس، الکترون‌های ماده پلی فلورسانس که در شرایط معمول در تراز انرژی پایه به سر می برند، با گرفتن انرژی از یک منبع مشخص ...

لایه‌های نازک اکسید روی با ناخالصی آلومینیوم (ZnAlO)با کسر مولی [X= [Al]/[Zn با استفاده از روش اسپری پایرولیزیز بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای تهیه شد و خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی آنها به ترتیب با استفاده از اندازه-گیری‌های پراش پرتو ایکس ( XRD)، طیف سنجیUV-Vis-NIR ، اثر هال و اندازه گیری‌های الکتریکی بررسی شد. نتایج حاصله بیانگر وجود ساختار ورتسایت با راستای ارجح [002] می‌باشد. این ساختار تا کسر مولی 20%= X پایدار بوده سپس ساختار بلورین نابود می‌شود. برای کسرهای مول ...

فتالوسیالین ماده ای نیمه رسانا والی است که در اپتوالکتریک یکی از بهترین برای ساخت قطعات است دارای حساسیت پایین پردازش و انعطاف پذیری بالا می باشد. در این تحقیق ما قصد بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی فتالوسیالین سرب در شرایط بدون اعمال گاز و همراه با اعمال گاز CO2 و با مقایسه نتایج دو ظرفیت به بررسی شرایط و خواص قطعه به عنوان سنسور گازی می پردازیم. به این صورت که فتالوسیانین رو بر روی لام با دستگاه لایه نشانی با روش Electro Bean Gun در دو ضخامت 50 و 100 نانویی می نشانیم چون فتال ...

در این رساله خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک (100-200 نانومتر) اکسید روی رشد داده شده به روش اسپری مورد بررسی قرار گرفت. برای این لایه نشانی ها از محلول اولیه 2/ 0 مولار استات روی دوآبه بر روی زیرلایه شیشه در دمای c° 450 با ناخالصی های مختلف آلومینیم، گالیم و ایندیوم با درصد های وزنی 1، 2 و 3 استفاده شد. همچنین سعی کردیم تاثیر بازپخت در خلا بر خواص فیزیکی لایه را بیابیم. برای بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی از دستگاه پراش اشعه X، طیف سنج UV-Vis و دستگاه ...