عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر پارامترهای فرآیند انجمادسریع نظیر فوق ذوب و سرعت چرخ تبریدی و همچنین تاثیر عناصر آلیاژی Al(5/1 درصد اتمی ) و Ge (1درصد اتمی ) بر ریز ساختار، خواص مغناطیسی و سینتیک فرآیند تبلور سیستم آلیاژی Fe Si-B-Nb-Cu بوده است بر همین اساس آلیاژهایی با ترکیب Fe Si-B-Nb-Cu و همچننی Fe Si-B-Nb-Cu تهیه و با استفاده از فرآیند انجمادسریع و به وسیله دستگاه چرخ مذاب در شرایط مختلف از فوق ذوب C 250-150 و همچننی سرعتهای مختلف چرخ تبریدی s/m 40-20 به شکل نوارهایی با ری ...

افزودن عناصر غیر‌مغناطیسی به نانوسیم‌ها‌ی مغناطیسی موجب بهبود خواص مغناطیسی آنها بر اساس مطالعات اخیر شده است که به نوبه خود امکان بهبود کاربرد نانوسیم‌ها در ضبط مغناطیسی با چگالی بالا و مغناطومقاومت بزرگ (GMR) را فراهم کرده است. به دلیل ثابت ناهمسانگردی مغناطو‌بلوری بالای کبالت در مقایسه با مواد مغناطیسی مانند آهن و نیکل، ما نیز در این پژوهش آرایه‌های نانوسیم‌های کبالت را انتخاب کرده ایم. همچنین در جهت بهبود خواص مغناطیسی آن اثر افزودن ماده‌ی غیر‌مغناطیسی Zn به عنوان ناخالصی ...
نمایه ها:

بسیاری از علوم و فناوری نیازمند مواد در مقیاس نانو می-باشد. این مواد از ذراتی با اندازه‌ی بسیار کوچک که دارای شکل یکنواخت می‌‌باشند تشکیل یافته است. این امر از طریق سنتز مواد شیمیایی بدست می‌آید. در این بین نانوذرات مغناطیسی بدلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد مغناطیسی توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. این نانوذرات نقش مهمی را درصنعت در ذخیره سازی اطلاعات و نیز در پژشکی مانند تصویر برداری تشدید مغناطیسی(MRI) و دارورسانی ایفا می‌کنند. یکی از پرکاربردترین نانوذرات، نانوذرات اکس ...

نانوسیال مغناطیسی یا فروفلویید، محلول کلوییدی پایداری است که شامل نانو ذرات مغناطیسی بسیار ریز با ابعاد 10 نانومتر می باشند که در یک سیال پایه پراکنده شده اند. امروزه در دنیای مدرن نانوسیالات مغناطیسی نقش بسیار زیادی در علم و تکنولوژی ایفا می کنند. نانو سیال، Fe3O4 به خاطر ویژگیهای منحصر به فردش از جمله خواص مغناطیسی مطلوب و سازگاری با محیط زیست مورد توجه خاص پژوهشگران قرار دارد. در این تحقیق پس از تهیه این نانو سیال در شرایط متفاوت، خواص مغناطیسی و الکتریکی آن بررسی شد. بر ...

هدف اصلی طرح ساخت مواد جدید دارای خواص مغناطیسی (نظیر مغناطش اشباع، وادارندگی مغناطیسی و پسماند مغناطیسی) جدید با استفاده از تهیه نانوکامپوزیت حاوی خاک های رسی و پلیمر می باشد. هدف جانبی این طرح ارائه روش های جدید برای سنتز نانوذرات مغناطیسی می باشد. ...

نظریه ی تابعی چگالی بستر نظری ارزشمندی را برای مطالعه ی گستره ی وسیعی از مواد با ویژگی های متنوع فراهم آورده است و دسته معادلات تک ذره ی کوهن-شم از مهم ترین راهکارهای موجود برای بروز توانمندی های این نظریه است. در فصل اول نحوه ی مطالعه ی سیستم های مغناطیسی را در نظریه ی تابعی چگالی بررسی می کنیم. ابتدا فرمول بندی غیر اسپینی این نظریه و دسته معادلات کوهن-شم معرفی می شوند و سپس با نگاهی به انواع ساختارها و نظم های مغناطیسی موجود، توسعه ی اسپینی نظریه ی تابعی چگالی استخراج می شو ...

نانوسیم‌های مغناطیسی آلیاژی در سال‌های اخیر، بواسطه‌ی خواص GMR فوق العاده‌ای که در چند لایه‌های مغناطیسی / غیر مغناطیسی از خود نشان می‌دهند، به‌طور گسترده مورد تحقیق واقع شده‌اند. به-منظور بهینه سازی شرایط الکترو انباشت برای ساخت و آماده سازی چند لایه‌های مغناطیسی /غیرمغناطیسی، اثر شرایط الکتروانباشت پالسی روی کاهش مغناطش نانوسیم‌های آلیاژی FeCoCu در غلظت‌های مختلف Cu مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. نانوسیم‌های FeCo و FeCoCu توسط الکتروانباشت پالسی در قالب اکسید آندی ساخته ...

فریت‌های هگزاگونال نوع Y به دلیل مزیت ناهمسانگردی صفحه‌ای، نفوذپذیری اولیه بالا و همچنین خواص مغناطیسی نرم بسیار خوب در محدوده فرکانس‌های گیگا‌هرتز مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش اخیر خواص مغناطیسی و ساختاری این نوع از فریت‌های هگزاگونال در حضور عناصر Sr، Al، Cr و Ni در ترکیب Sr2Ni2Fe12-xCrx/2Alx/2O22 و با استفاده از تکنیک سل- ژل مورد ارزیابی قرار گرفت. این نخستین بار است که تأثیر هم زمان کاتیون های آلومینیم و کروم بر روی فریت نوع Y مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعات علمی ...

فریت کبالت- روی، یکی از فریت‌های نرم است که در ابزارهای الکترونیکی نظیر هسته-های مبدل‌ها، موتورها و مولدهای الکتریکی استفاده شده است. نانوذرات مغناطیسی توجه محققان و دانشمندان رشته‌های مختلف را به علت کاربردهای وسیع در سیستم ذخیره اطلاعات، تشخیص‌های پزشکی، فناوری فروسیال و غیره به خود جلب کرده است که این اساساً به دلیل متفاوت بودن نانوذرات از نمونه‌ی کپه‌ای متناظر است. نانوذرات فریت Co(1-x)ZnxFe2O4 با پارامتر استوکیومتری x که از 0/0 تا 1/0 تغییر می‌کند، به روش هم رسوبی تهیه ...