عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 365

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این آزمایش از چهل و دو راس گوساله نر هلشتاین در قالب یک آزمایش فاکتوریل و طرح پایه کامل تصادفی به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف علوفه یونجه (عامل فیزیکی) و سدیم پروپیونات (عامل شیمیایی) بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده خوراک، رشد اسکلتی، نمره مدفوع، سن از شیر گیری و فراسنجه‌های مربوط به توسعه شکمبه استفاده شد. تیمارها به ترتیب شامل 1- تیمار شاهد، 2- شاهد + پروپیونات، 3- 5 درصد علوفه یونجه، 4- 5 درصد علوفه یونجه + پروپیونات، 5- 10 درصد علوفه یونجه و 6- 10 درصد علوفه یو ...

در این تحقیق خواص فیزیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی موثر در فرآوری دانه و مغز آفتابگردان به عنوان تابعی از واریته (سه رقم به نامهای آذر گل، شاهرودی و فندقی)، رطوبت (محتوای رطوبتی 3-14%) و اندازه (در سه سطح بزرگ، متوسط و کوچک) اندازه گیری و تعیین شد. در بخش اول این تحقیق، خواص فیزیکی دانه و مغز آفتابگردان در سه مقوله خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی مطالعه شد. نتایج نشان دادند که تمامی پارامترهای هندسی مورد مطالعه برای هر سه واریته دانه و مغز مورد مطالعه با افزایش رطوبت و اندازه افزایش ...

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه (با پوسته) و مغز دو رقم فندق به نام‌های طارم و اشکور، به صورت تابعی از رطوبت،در 5 سطح رطوبتی (بر پایه تر) بررسی شد. نتایج آزمایش‌های فیزیکی نشان داد رطوبت برطول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، وزن، حجم معادل، سطح رویه، زاویه استقرار، چگالیتوده و تخلخلدانه و مغز فندق درسطح احتمال 1 درصد، اثر معنی‌داری داشت. درحالیکه رطوبت بر ضریب کرویت دانه و مغز فندق اثر معنی‌داری نداشت. رطوبت بر چگالی حقیقی دانه فندق در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی‌د ...

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، به عنوان تابعی از رطوبت (5/10% - 5/16% بر پایه خشک)، سرعت بارگذاری (5، 15، 25 و 35 میلی‌متر بر دقیقه) و اندازه دانه در 3 سطح کوچک (کمتر از 05/0 گرم)، متوسط (057/0-05/0 گرم) و بزرگ (بیشتر از 057/0 گرم) ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های مکانیکی توسط دستگاه آزمون کشش- فشار ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام مدل STM-20 انجام شد. نتایج حاکی از اثر معنی‌دار رطوبت بر مقادیر طول، عرض، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، زاویه ریپو ...

در این تحقیق نانوکامپوزیتهای پلی آنیلین در محیط آبی و غیر آبی در حضور پایدارکننده های متفاوت از قبیل هیدروکسی پروپیل سلولز، پلی وینیل الکل، سدیم دودسیل بنزن سولفونات تهیه شده است. پتاسیم یدات و آمونیوم پراکسی دی سولفات به عنوان اکسیدان استفاده شده اند. برای بررسی شکل شناختی، ساختمان شیمیایی و هدایت الکتریکی به ترتیب از میکروسکوپ الکترونی، طیف سنج FTIR و هدایت سنج چهار نقطه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نوع پایدارکننده تاثیر به سزایی در شکل شناختی، هدایت الکتریکی، ساخت ...

در این پروژه آلیاژ فلزی آمورف با ترکیب B13Si9 78 Fe را با روش Melt-Spinning که اساس کار آن انجماد سریع مواد مذاب می باشد را تهیه نموده‌ایم. سپس نمونه تهیه شده را در دماهای 200, 250, 300, 350, 400و 500 درجه سانتی گراد هرکدام به مدت نیم ساعت گرما داده‌ایم . ساختار نمونه ها را قبل و بعد از گرما دادن با پراش پرتو ایکس (XRD ) مورد بررسی قرار داده و بعد از این مراحل خواص مغناطیسی نمونه ها را با روش مغناطش سنج لرزشی (VSM) مورد بررسی قرار دادیم. پارامترهای مربوط به خواص مغناطیسی را ...

اين طرح جهت بررسي امكان توليد پنير فتاي فراپالايش از مخلوط شير گاو و شير سويا در سه مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول تأثير شرايط مختلف فرايند (درصد شير سويا، درصد كلرور كلسيم و دماي انعقاد) بر ويژگي‌هاي حسي، شيميايي و فيزيكي محصول بررسي شد. نتايج در قالب طرح مركب مركزي (CCD) بررسي و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل‌سازي و تجزيه و تحليل شد. با توجه به اينكه ضريب تبيين (R2) براي مدل‌هاي به دست آمده براي كليه صفات حسي، شيميايي و فيزيكي بالاتر از 8/0 بوده و فاكتور عدم برازش نيز براي تم ...

ژلاتین بعنوان یک محصول فرعی از ضایعات دامی نظیر پوست و استخوان بدست آمده و برای مصارف غذایی، پزشکی و مصارف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی خواص ژلاتین مانند زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری سبب شد تا در داروسازی، کشت سلول و ترمیم بافت مورد استفاده قرار گیرد. در جراحی افرادی که زخم‌های آنان دیر ترمیم می‌شود، از پودر ژلاتین در محل زخم برای ترمیم سریع تر آن استفاده شده است. در کشت سلول از ژلاتین بعنوان غذای سلول استفاده می‌شود. محققان به تازگی داربست‌های کشت سلول را نیز از ژ ...

آتش یکی از اغتشاشات طبیعی است که در بسیاری از اکوسیستم های زمینی روی می دهد. همچنین آتش به عنوان یک ابزار توسط انسان برای مدیریت طیف گسترده ای از اکوسیستم های طبیعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق اثر شدت های مختلف آتش سوزی بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. بسیاری از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک توسط آتش سوزی در مزارع تغییر می کند. آتش یکی از مهم ترین عوامل بهبود زمین های کشاورزی در استان کرمانشاه می باشد، و سهم ...