عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 139

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانه شاهی بعنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی انتخاب شد و ترکیبات شیمیایی، پارامترهای وزن ملکولی و خواص رئولوژیکی آن اندازه گیری شد. استخراج آبی صمغ دانه شاهی با استفاده از متدولوژی رویه پاسخ بهینه یابی شد.متغيرهاي مستقل عبارت بودند از دماي استخراج، pH، نسبت آب به دانه و زمان استخراج . اثر ترکیبی این متغیرها بر متغيرهاي وابسته که شامل راندمان استخراج ، ویسکوزیته ظاهری و مقدار پروتئین بودندمورد بررسی قرار گرفت. شرايط بهينه براي استخراج صمغ دانه شاهي دماي C ْ35، pH معادل 10، نسبت ...

نیاز به مواد هم‌تراز‌کننده سطح از آنجا حائز اهمیت شد که در سطح فیلم رنگ خشک شده یا پخت شده نقایصی دیده شد ، این نقص‌ها به علت اختلاف کشش سطحی در سطح فیلم رخ می دهد، در حالی‌که در صنایع مختلف ، به‌عنوان مثال صنعت خودرو ، نیاز به یک سطح عالی و بدون نقص می‌باشد. برای رسیدن به ظاهر مناسب در این نوع پوشش‌ها و بهبود خواص هم-سطحی و جلوگیری ازنقایصی نظیر دهانه‌آتشفشانی شدن عامل هم‌تراز کننده سطح 3 اضافه می‌گردد. در این پژوهش به کمک آزمایشات رئومتری، نحوه رفتار سیستم‌پوشش پودری اپوکس ...

در این تحقیق اثر برهمکنش پرکننده-پرکننده بر خواص رئولوژیکی پلیمرهای پرشده با نانوسیلیکا بررسی شده است. بدین منظور مدلی بر اساس مدل‌های قبلی ارائه شده در این گروه تحقیقاتی ارائه شد. مبنای این مدل ساختارهای سه‌بعدی پرکننده‌ها است و این مدل برای پیش‌بینی خواص رئولوژیکی در درصدهای بالا برای بیان اثر برهمکنش ذرات با هم ارائه شده است. شاخص‌های این مدل خواص ترمودینامیکی اجزای سامانه هستند که قابل اندازه‌گیری و تخمین می‌باشند. این مدل تاثیر غلظت،میزان سطح و خواص سطحی پرکننده‌ها را می ...

این پژوهش به ساخت کامپوزیت پلی پروپیلن/نانو کلی/تالک و بررسی خواص رئولوژیکی، مکانیکی و دینامیکی آن اختصاص دارد. در تهیه نمونه‌های کامپوزیتی از پلی پروپیلن همو پلیمر (PP)، پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (MAPP)‌، Cloisite 15A و تالک استفاده گردید. برای بررسی تغییرات خواص آمیزه‌های هیبریدی (حاوی تالک و نانوکلی با هم)، سه نوع آمیزه مورد مطالعه قرار گرفت. این آمیزه‌ها عبارت بودند از: آمیزه پایه شامل PP و آمیزه PP/MAPP، آمیزه حاوی تالک و آمیزه حاوی نانوکلی. همه آمیزه ...

استفاده از نانو افزودنی های جامد در روغن های روانساز برای بهبود دادن خواص تریبولوژیکی و انتقال حرارتی از دستاورد های نوین در صنعت ساخت روانسازها می باشد. با توجه به تاثیر گذاری بالای خواص رئولوژیکی در شرایط کارکرد روانسازها ، تحلیل خواص رئولوژیکی ناشی از افزودن نانوذرات از پیچیدگی های رودرروی این حیطه می باشد. در این کار تاثیرات افزودن نانوذرات اکسید روی با قطر nm25 به روغن توربین روی خواص رئولوژیکی آن به صورت تجربی و تئوریک مورد بررسی قرار گرفت. روغن توربین در تجهیزات صنعتی ...

امروزه از ترموپلاستیک‌های تقویت شده با الیاف کوتاه به عنوان مواد ساختاری، به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود زیرا این مواد نه تنها سبب بهبود خواص مکانیکی می‌شوند، بلکه تولید آنها نیز با استفاده از فرآیندهای اکستروژن و قالب‌گیری تزریقی به سرعت انجام می‌شود. طی فرآوری ترموپلاستیک‌های الیاف کوتاه، معمولاً شکست لیف اتفاق می‌افتد و در نتیجه توزیع طولی الیاف در محصول نهایی دیده می-شود. طول الیاف توسط پارامترهایی نظیر کسرحجمی الیاف و شرایط فرآوری تعیین می‌شود. خواص مکانیکی مثل استحکام ...

در این پژوهش پلی آمید 6 گرید الیاف توسط عامل گسترش زنجیر آیزوفورن دی ایزوسیانات اصلاح گردید. در ادامه پلی آمید 6 گسترش زنجیر یافته در تهیه آمیخته ها ونانو کامپوزیت ها با آکریلونیتریل بوتادین استایرن با ترکیب درصد های مختلف توسط اکسترودر دو مارپیچه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین اثر کوپلیمر اکریلاتی Ethylene/n-butyl acrylate/carbon monoxide و نانورس اصلاح شده Cloisite 30B بر ریز ساختار و خواص ریولوژیکی و مکانیکی آمیخته ها و نانو کامپوزیت ها بررسی شد. دراین بررسی ها ارتباطی مست ...

سیب یکی از مهم‌ترین محصولات باغی ایران محسوب می‌شود که پس از مرکبات مقام دوم را از نظر میزان تولید در سطح کشور دارد. ایران با دارا بودن مقام چهارم تولید جهانی سیب، سهم عمده‌اي را در صادرات این محصول داشته و لازم است با افزایش کمیت و کیفیت میوه سیب، جایگاه خود را بین کشورهاي تولید کننده این محصول حفظ نموده و ارتقا دهد. از مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش کمی و کیفی میوه سیب، مراقبت‌ در حین و پس از برداشت به منظور کاهش صدمات آن می‌باشد. همچنین می‌توان گفت که تحقیقات انجام شده در ا ...

در این مطالعه، آمیزه های پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE) و نشاسته ی گرمانرم (TPS) در حضور سازگارکننده ی واکنشی پلی اتیلن گرافت شده با انیدرید مالئیک (LDPE-g-MA) و همچنین نانوکامپوزیت های سه جزئی آنها با اضافه کردن نانوذرات اصلاح شده ی Closite 30B در ترکیب درصدهای متفاوتی از نانوذرات و TPS با فرایند اختلاط واکنشی تهیه شد. سپس برای بررسی ریز ساختار نمونه ها، خصوصا نانوکامپوزیت ها، آزمون ها ی مختلفی مانند تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM ) ، عبوری (TEM ) ، نیروی اتمی (AFM )، ...