عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پروژه رسیدن به الگویی مناسب جهت جوابگویی به نیازهای متعدد و متنوع دانشجویان است که در محیط خوابگاه با توجه به تغییر شهر و محیط قرار گرفتن در خانوده جدید و بادرنظرگرفتن رفتارها ، روابط و اثرات متقابل محیط و رفتارها ، فضاهایی متناسب با عملکردها ، روابط و روحیه افراد ساکن جهت تربیت انسان متعالی آینده ارائه شود . برای رسیدن به این هدف شناخت و روحیات و خواسته های دانشجویان و توجه به زندگی فردی و اجتماعی او و انجام مطالعات و پیشنهادات روان شناسانه ، جامعه شناسانه و فر ...

از آنجایی که طبق آمارهای ارائه شده، بیش از نیمی از دانشجویان کشور، در خوابگاه‎ها زندگی می‎کنند و نیز به دلیل آن که شواهد، حاکی از افزایش بروز ناهنجاری‎های متعدد در میان این قشر می‎باشد، از این رو شناخت گونه‎های رفتارهای ناهنجار در محیط خوابگاه، بررسی علل و عوامل آن و در نهایت ارائه راهکارهایی پیش‎گیرانه، ضروری می‎نماید. این پایان‎نامه، افزون بر استفاده از منابع کتابخانه‎ای، با استفاده از پرسش‎نامه به جمع‎آوری اطلاعات، از دختران دانشجوی ساکن خوابگاه‎های دانشگاه قم، به منظور مط ...

طراحی خوابگاه دانشجویی همراه در تاریخ معماری به دوشیوه کاملا متمایز انجام شده است .یک صورت معروف ترآن کارهایی است که معماران به نام قرن بیستم انجام داده اند . دسته دوم کارهای سایر معماران است که معمولا با تنگناهای اقتصادی همراه بوده و درنتیجه طرح از معماری فاصله گرفته و به صورت ساخت و ساز بازاری درآمده است . نگارنده سعی دارد با نگاهی که اقتصاد را تمام مساله فرض نمی کند طراحی خوابگاه را بررسی کرده با توجه به دیدگاههای سوال شده از دانشجویان طرح هایی را برای خوابگاه دخترانه و پس ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که به منظور بررسی نظرات دانشجویان دختر پرستاری خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران در مورد تهاجم به قلمرو انسانی و فضای شخص آنها در رابطه با تغییر محل سکونت از خانه به محیط خوابگاه انجام گرفته است . در این پژوهش 120 دانشجوی دختر پرستاری از سه خوابگاه بطور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است . پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها در رابطه با بررسی نظرات دانشجویان دختر پرستاری در مورد تامین نیازهای جسمی، نیاز به امنیت ...
نمایه ها:
دختر | 
نگرش | 

پژوهش حاضر به منظور تعیین شیوع افسردگی در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه با شیوع آن در بین دانشجویان غیر خوابگاهی این دانشگاه و تعیین ارتباط افسردگی دانشجویان این دانشگاه با یک سری متغیر مستقل در ترم اول تحصیلی 76-1375 در ماههای دی و بهمن صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع زمانی ترم اول سال تحصیلی 76-1375 می باشند و این پژوهش در سطح دانشکدههای مختلف این دانشگاه بیمارستانها و خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. به ا ...

رادون یک نوع گاز نجیب است که منشاء طبیعی داشته و بنابراین ممکن است در مکان های متفاوتی مانند خاک ، آب و هوا یافت شود. اندازه گیری رادون در محیط های مسکونی از اهمیت زیادی برای سلامت انسان از لحاظ ایجاد سرطان در دستگاه تنفسی برخوردار می باشد. Rn-222 به تنهایی مسئول نیمی از پرتو گیری طبیعی به وسیله انسان می باشد که بیشتر از طریق تنفسی بر انسان اثر می گذارد. روش : در این مطالعه غلظت گاز رادون در هفت خوابگاه دانشجویی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از روش Lucas cell tech ...
نمایه ها:

چکیده مسئله‌ی ادامه تحصیل، رشد و ارتقای علمی یکی از نیازهای رو به رشد جوامع امروز می‌باشد که جوانان مستعد و پرتلاش را به سمت‌وسوی خود جذب کرده است؛ در سال‌های اخیر ورود دختران به سطوح عالی تحصیلی روندتصاعدی را طی کرده است، اما هم‌زمان با این رشد کمی، درزمینه‌ی اسکان و سطح آموزش، توجهی به کیفیت خدمات ارائه‌شده به دانشجویان صورت نگرفته است. امروزه در بسیاری از موارد، از ساختمان‌های ساخته‌شده با کاربری‌های غیرخوابگاهی به منظور اسکان دانشجویان استفاده می‌شود و یا خوابگاه‌ها و سک ...
نمایه ها:

اختلالات اضطرابی، امروزه به عنوان شایعترین اختلال روانی در تمام گروههای سنی و عاملی مهم در بروز ناسازگاریهای اجتماعی و اختلال در یادگیری و سلامت روانی شناخته شده است.دانشجویان ساکن در خوابگاه به علت قرار گرفتن در محدوده سنی خاص و مسائلی که منجر به سکونت در خوابگاه شده با عوارض ثانوی به سکونت در خوابگاه، در معرض فشارهای روانی زیادی قرار دارند که در نتیجه احتمالا دارای ریسک بالای ابتلا به اضطراب و اختلالات اضطرابی می باشند. میزان شیوع اضطراب آشکار و پنهان در جامعه مورد مطالعه ا ...

تحقیق حاضر با هدف شناخت رابطه سبک های تربیتی والدین و گرایش به رفتارهای پرخطر در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفته است، لذا وضعیت خوابگاه دانشجویان، پایگاه اقتصادی و اجتماعی آن ها و سن و جنسیت دانشجویان نیز به عنوان متغیرهای میانجی مورد بررسی قرار گرفته اند. ...
نمایه ها: