عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 360

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقایسه بین اندیشه اندیشمندانی که رهبری یک جریان فکری و تحول اجتماعی را بر عهده دارند می تواند کلید اصلی مقایسه بین تحولات سیاسی و اجتماعی در آن کشور ها نیز باشد. این پژوهش با این هدف دست به مقایسه بین اندیشه سیاسی امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و راشد الغنوشی به عنوان رهبر فکری انقلاب تونس زد.شاخص های مقایسه به خوبی نشان داد که این دو متفکر اسلامی علیرغم تشابهات بسیار، در بعضی موارد نیز تفاوت هایی در بعضی شاخص ها داشته اند که شاید دلیل اصلی آن را بتوان نوع نگاه و تفسی ...

موضوع این رساله، بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تاویل عرفانی و فلسفی آیات قرآن کریم است. آنچه در کتب لغت، علوم قرآنی و تفاسیر مختلف درباره واژه تاویل آمده است؛ همگی به نوعی بازگشت در معنای تاویل اشاره دارند. بازگشت به اصل و یا غایت که به حرکتی ذهنی و عقلی برای فهم پدیده ها انجام می گیرد، همان فرایند تاویل است. در این میان سه دیدگاه ویژه از سوی ابن تیمیه، علامه طباطبائی و آیه الله معرفت درباره تاویل ارائه شده است. بطن قرآن که همان لایه های پنهانی آیات است رابطه ای وثیق ب ...

حمایت از ملت مسلمان فلسطین نه تنها دفاع از یک سرزمین اسلامی محسوب میشود بلکه جلوگیری از گسترش تهدیدات اسرائیلی و حمایت از منافع ملی ایران به شمار می‌آید. رفتار حمایت ایران، در چارچوب نظری یک دولت اسلامی بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی توحیدی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که در مرحله اول دارای وظیفه و رسالت خاصی جهت حمایت از ملل محروم مسلمان می‌باشد و در مرحله دوم پشتیبانی از ملل محروم و مستضعف را در سطح منطقه‌ای و جهانی در قلمرو وظایف خود محسوب می‌نماید. بنابراین حمایت از ملت فلسط ...

از دیر باز دو مقوله سخن وخاموشی مورد توجه عالمان اخلاق،عرفا واهل طریقت بوده است بسیاری از آنان فضائل خاموشی را بیش از سخن دانسته اند.در این نوشتار تلاشی صورت گرفته تا با دقت وکنکاش در آثار به جای مانده از غزالی،مولانا وامام خمینی(ره)با توجه به اشاراتی به احادیث وآیات قرآن دیدگاه آنان در خصوص خاموشی تبیین شود.این نظرات شامل مراتب خاموشی،‌حوزه‌های تحت تاثیر آن ونیز آثار وآفات سخن می‌شود.ایشان راه‌هایی رابرای رهایی از آفات سخن بیان کرده اند. خاموشی در نظر آنان ناظر به دو حوزه ظا ...

هر فقیه دارای روش اصولی است که در راستای آن و با استدلالات برآمده از دو عنصر منبع و دلیل به استخراج احکام می‌پردازد؛ با توجه به اینکه تمام فقها یکسان به استنباط شریعت نپرداخته‌اند و از آنجا که صدور حکم در اثر گزینش روشی است که فقیه به کار می‌گیرد، تبیین و مقایسه روش فقها می‌تواند در دستیابی به آراء و نظریات آن‌ها مفید باشد. از این رو در این تحقیق با هدف دستیابی به نظرات اصولی محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و امام خمینی(رحمه الله علیهما) در باب بیع و مقایسه آنها، با روش و ش ...

این نگارش، ابتدا به معنا شناسی اسلام، اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی می پردازد و سپس مهمترین ویژگی ها و مولفه های اسلام ناب محمدی و پیامدهای برقراری آنها را در نهج البلاغه با تکیه بر نظریات امام خمینی(ره) بررسی می کند و هر آنچه را که خارج از این ویژگی ها و قواعد باشد اسلام تحریف شده می داند. سپس آسیبهایی را مورد بررسی قرار می دهد که اسلام محمدی را از خط مستقیم خود به بیراهه ی انحراف می کشاند؛ انحرافهایی که منتهی إلیه آنها، براندازی فرهنگ اصیل اسلام و گرایش به اسلام تحریف ...

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع به مبادله دو هم جنس با زیادى یکى از آنها به شرط مکیل و موزون بودن و همچنین قرض دادن یک جنس به دیگرى با شرط بازپرداخت اضافى اطلاق می شود.شدت تحریم ربا اکثر فقها خاصه شهید اول و شهید ثانی را بر آن داشت تا در کتب فقهی خود و ذیل بحث ربا، راه هایی را برای تخلص از ربا عنوان نمایند که از جمله آن می توان به ضمیمه کردن جنس به عوض کمتر و یا به معوضین در مواردی که معلوم نیست کدامیک کمتر است و همچنین فروش مبیع به مقدار مساوی آن و هبه زیادی، و بریء الذم ...

یکی از مباحث مهم در عرفان عملی«مراقبه» است که مراحل سیر و سلوک سالک إلی الله در پرتو این مقوله‌ی مهم، پی‌ریزی می‌شود. از آنجا که یکی از محوری‌ترین تعالیم امام خمینی(س) مراقبه می‌باشد و آیت الله بهاری همدانی(ره) از عرفای معاصر نیز در مراسلات خویش بر این مطلب تأکید داشته‌اند، لذا این پایان نامه با هدف تبیین شباهت‌ها و تفاوتهای آرای امام خمینی(س)و آیت الله بهاری همدانی(ره) در باب مراقبه تدوین گردیده‌است. در پی یافتن پاسخ این سوال که چه تعریفی از مراقبه می‌توان ارائه داد و مراقبه ...

برای ظهور تأثیرات عملی اعتقاد به توحید ، شدت در عقیده توحیدی و باور قلبی و بلکـه یقین، لازمست. زیرا مـادام که موحد، سیر درونی خود را به سوی حق، آغاز ننموده است و در مرتبه توحید لسانی قرار دارد، انتظار بروز تأثیرات عملی خاصی را از او نمی توان داشت. حضرت امام خمینی – ره – و خواجه عبد الله انصاری – ره – بر همین اسـاس، در آثارشـان، پس از ذکر معانی توحـید، مراتبی را برای توحید و موحد، ذکر نموده و سپس درجات مختلفی از آثار جوارحی ( مانند: اتیان عبادات ، سعی درانفاق و ...) و آثار ...