عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 405

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دوره صفویه، به ویژه فرمانروایی شاه‌عباس اول، عوامل مهمی در صحنه سیاسی بویژه تجاری و بازرگانی خلیج‌فارس دارای جایگاه خاصی بودند که از جمله آن‌ها می‌توان به سهم تجارت ابریشم اشاره کرد. امتیاز خاص تجارت ابریشم در خلیج‌فارس در این دوره به دنبال احیاء تسلط و کنترل ایران بر خلیج‌فارس منجر به گسترش فعالیت‌های تجاری شد. بدین معنی که حکومت صفوی به تجارت این نوع محصول از طریق خلیج-فارس توجه اساسی نمود.از این رهگذر تجارت ابریشم آغاز فعالیت‌های کمپانی‌های بزرگ در خلیج‌فارس بود که بناد ...

سیاست خارجی عرصه تحول وپویایی است. از همین رو برای مطالعه سیاست خارجی کشورها روش‌ها و رهیافت‌های متعددی وجود دارد که در این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی-تاریخی و مقایسه‌ای، به بررسی جهت‌گیری‌ها، اصول و الگوهای رفتاری حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر این باور است که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد خصلت آرمان‌گرایی ایدئولوژیک داشته است، و با شعار بازگشت به ارزش‌های انقلاب اسلامی وضع موجود نظام بین‌الملل را نظمی ناعادلانه ...

در فاصله آغاز تهاجم مغولان 616ق/1217م و پایان دولت ایلخانان مغول736ق/1336م کانون های سیاسی و اقتصادی دریایی در خلیج فارس کمابیش در کیش، هرمز قدیم، هرمز جدید متمرکز بود. علاوه بر این ها تحولات سیاسسی – اقتصادی خلیج فارس تا حدود زیادی به دو کانون قدرت بزرگ تر نیمه‌ی جنوبی ایران یعنی فارس وکرمان، و در نهایت به سیاست ها و اقدامات دولت مرکزی ایلخانان مربوط می‌ شد. در آغاز قرن هفتم، کیش تحت حاکمیت خاندان معروف بنی قیصر، مرکز اصلی قدرت و تجارت خلیج فارس بود و کیش با عنوان پر افتخا ...

سه گونه گلخورک ‌Boleophthalmus dussumieri Valenciennes, 1837 (گلخورک دوسومیر)، Periophthalmus waltoni Koumans 1941 (گلخورک ‌والتونی) و Scartelaos tenuis (Day, 1876) (گلخورک ‌باریک اقیانوس ‌هند) در سواحل جنوبی ایران پراکنش دارند. جمعیت‌های گلخورک ‌والتونی جمع‌آوری شده از هشت ایستگاه خلیج ‌فارس و دریای عمان با استفاده از روش‌های ریخت‌سنجی، ریخت‌سنجی‌هندسی و دو نشانگر میتوکندریایی سیتوکروم B (100 نمونه) و ناحیه‌ کنترل D (109 نمونه) با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج هر سه روش به طور م ...

چکیده: خلیج فارس با توجه به منطقه ی استراتژیک خود همواره مورد توجه کشورهای مختلف اروپایی بوده است.در دوره ی صفویه این منطقه به دلیل امنیت و ثباتی که شاهان صفوی ایجاد کرده بودند، رونق گرفته و به محلی برای بازرگانان و تجار تبدیل شد ولی با فروپاشی دولت صفویه و تهاجم افغانها، خلأ قدرت ایجاد شده که به ظهور دزدان دریایی در بخشهای جنوبی و شورشیان و یاغیان در برخی از مناطق خلیج فارس منجر شد.پس از قتل نادر شاه در سال ۱۱۶۰ ه.ق حکام محلی در سرتاسر ایران و بویژه در کرانه های جنوبی خلیج ف ...
نمایه ها:
زندیه | 
اعراب | 

داده‌های سنجش از دوری در مدیریت مناطق ساحلی نقش عمده‌ای را بر عهده‌ دارند. از موارد کاربرد سنجش از دور در مدیریت مناطق ساحلی، حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی در این مناطق می‌باشد. صخره‌های مرجانی به عنوان مهم‌ترین زیست‌گاه‌های جانوری در دریا، همواره بیش‌ترین آسیب را از فعالیت‌های انسانی در این مناطق متحمل شده‌اند. اولین قدم در حفظ و نگهداری این ذخایر طبیعی، تهیه‌ی نقشه‌ی توزیع این مناطق می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی گردید از تصاویر ماهواره‌ای برای تهیه نقشه‌ی تنوع زیستی کلاس‌ها ...

در اين تحقيق، تغييرات فصلي گردش عمومي، مشخصههاي توده آب و مؤلفههاي شار گرماي سطحي بر روي خليج فارس توسط يك مدل هيدروديناميكي- اكولوژي جفتشده عددي سه بعدي به‌نام كهرنس، كه براي فلات ‌قاره‌ها و درياهاي ناحيه‌اي است، مطالعه مي‌شوند. مدل با يک گام زمانی مد باروتروپيک 20 ثانيه و مد باروکلينيک 5 دقيقه اجرا شد. برای تعيين ضرايب چسپندگی و پخش ادی قائم طرحواره بستاری نوعK- τ و برای گسسته‌سازی فضايي مدل روش تفاضل متناهی پايستار استفاده شد. نتايج مدل نشان مي‌دهد كه انتقال گرم ...

هدف اين پژوهش بررسی نقش و جايگاه منطقه ای و بين المللی پادشاهی عربستان سعودی و کاوش اهداف و جهت گيری های نوينی است که اين کشور در دو دهه اخير در ورای رسيدن به چنين جايگاهی جويای آنهاست. عربستان بعنوان تاثيرگذار ترين کشور عربی منطقه ، با ايفای نقش های جديد ، در مناقشات و بحران های منطقه ای ، کشوری تاثيرگذار و مهم تلقی می شود . آنچه مسلم است اينکه ، عربستان در سه عرصه خليج فارس ، جهان عرب و جهان اسلام دارای سيا ست های راهبردی کلان است که با در نظر گرفتن کيفيت فعاليت ها ، توان ...

برای استخراج عصاره‌های جلبک قهوه‌ای سارگاسوم sp. Sargassum از روش های استخراج به کمک مایکروویو، التراسوند و رفلاکس ساده استفاده شد. از طرح تاگوچی با 3 فاکتور (زمان استخراج، نوع حلال و نسبت حلال به نمونه) برای طراحی آزمایشها استفاده شد. برای استخراج عصاره ها از سه حلال آب، متانول و اتانول در سه زمان 10، 20 و 30 دقیقه و سه نسبت حلال به نمونه 5، 10 و 20 استفاده شد. میزان ترکیبات فنولی کل، شناسایی ترکیبات فنولی، قدرت کاهندگی آهن، درصد خنثی‌کنندگی رادیکال‌های آزاد و خاصیت آنتی اکس ...