عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پرورش خلّاقیّت و آموزش خلّاقیّت محور به یک شعار در جوامع آموزشی تبدیل شده. بنابراین در طراحی برنامههای درسی اینکه خلّاقیّت چگونه تعریف میشود، از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. همچنین از نقش اساتید و اینکه آنها چگونه خلّاقیّت را تعریف میکنند، نمی توان چشم پوشید. در همین راستا یک پرسشنامه برای اینکه خلّاقیّت چگونه از طریق برنامه درسی پرورش مییابد و انیکه تعریف اساتید دانشگاه در دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی چیست براساس پیشینه تاریخی و مصاحبهها ...

اين پژوهش با هدف بررسي شناخت تأثیر روش تدريس بديعه‌پردازي بر پرورش خلّاقیّت دانش‌آموزان کلاس پنجم منطقه‌ي اورامان از توابع شهرستان سروآباد انجام شده است. روش پژوهش، نيمه آزمايشي، با استفاده از طرح پيش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. فرضیه ی اصلی پژوهش این است که بین میزان خلّاقیّت دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی که با روش بدیعه پردازی و دانش آموزانی که با روش سنّتی آموزش دیده اند، تفاوت وجود دارد. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلّیّه ی دانش آموزان پايه‌ی پنجم ابتدايي در 14 کل ...