عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 826

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه یکی از مسائل عمده اقتصادی،ارزیابی عملکرد واحدها در راستای ارزش آفرینی است.در واقع ایجاد ارزش و افزایش ثروت برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده و از مهمترین اهداف تجاری میباشد.برای خلق ارزش،نیاز به شناخت عوامل تأثیرگذار آن میباشد که این امر با استفاده از سیستمهای ارزیابی عملکرد میسر میشود.برای ارزیابی عملکرد شرکتها تاکنون معیارهای مختلفی مطرح شده که یکی از جدیدترین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی میباشد.بر اساس این معیار،ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

علی‏رغم این‏که در بنگاه‏های مادر وجود یک واحد شاخص و اصلی به نام سازمان مادر، به عنوان مغز متفکر و ابر قدرت جهت انجام وظایف استراتژیک ضروری به نظر می‏رسد، اما همواره این چالش مطرح‏ بوده است که چرا اصولا ًسازمان مادر باید وجود داشته باشد؟این پرسش از آن‏جا نشات می‏گیرد که سازمان مادر بدون ایجاد درآمد هزینه‏زا است، مشتری بیرونی ندارد و تنها از طریق کار با کسب و کارهایش می‏تواند به ایجاد ارزش مبادرت کند.تنها پاسخ قانع‏کننده این است که کسب و کارهای گرد هم آمده تحت مالکیت سازمان ما ...

قابلیت های بازاریابی، فرایند های منسجم طراحی شده جهت بکارگیری دانش جمعی، مهارت ها و منابع شرکت برای افزودن ارزش به محصولات و خدمات، تولید و عرضه محصولات و خدمات سازگار با الزامات بازار تجاری و نیازهای رقابتی می باشد. مطالعه حاضر تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار از طریق خلق ارزش برتر برای مشتری را بررسی می کند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های فعال در صنایع غذایی شهرک ص ...

در بازارهای به شدت رقابتی امروز ایجاد ارزش برای مشتری یکی از مسائل غیر قابل انکار می باشد. تغییرات بسیار سریع در محیط و با توجه به رقابتی شدن بازارها سازمان ها ناچار به تطبیق خود با محیط می باشند. این امر امروزه به عنوان یادگیری سازمانی مطرح می شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر استراتژی های رقابتی ، خلق ارزش مشتری و عملکرد می پردازد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر استراتژی های رقابتی ، خلق ارزش مشتری و عملکرد می باشد. فرضی ...

امروزه در بازار جهانی، برندهای قوی حرف اول را می زنند؛ شاید به ابن دلیل که برندها یک ابزار رابطه ای مهم برای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها هستند. این پژوهش با هدف بررسی ایجاد ارزش ویژه برند با تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی، نوآوری و خلق ارزش مشترک با مشتری در بانک صادرات در شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارمندان بانک صادرات در شهر تهران بوده و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اندازه گیری و جمع آ ...
نمایه ها:

عوامل متعددی در خلق ارزش برای مشتری دخالت دارند ولی از یک طرف این معیارها در صنایع و شرکتهای مختلف متفاوت بوده و از طرف دیگر برخی از آنها دارای اهمیت بیشتری می باشند. بنابراین نیاز است که شرکتها این معیارها را شناسایی و اولویت بندی نمایند تا فعالیتهای سازمان در راستای بهبود معیارهای اولویت دار سازماندهی گردد. در این راستا تحقیق حاضر به تحلیل فرایند خلق ارزش در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان بناب، با استفاده از روش تحقیق توصیفی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان این موس ...

در دنیای دانش محور کنونی، توانایی سازمانها وابسته به دانش می باشد و مدیران باید از تواناییهای مورد نیاز جهت حفظ مزیت رقابتی سازمانشان آگاهی داشته باشند. محققان اعتقاد دارند که سرمایه فکری عاملی با اهمیت جهت حفظ مزیت رقابتی و عملکرد قابل قبول سازمان می باشد. بنا بر این شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری به موضوعی با اهمیت برای شرکت ها تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت می باشد. همچنین این تحقیق از چشم انداز تحلیلی ...

با توجه به سطح رقابتی که امروزه بین شرکت ها و سازمانها حاکم است ، سازمانها همواره به دنبال ارائه محصولات جدید و متنوع تر به بازار هستند تا به نحو بهتری بتوانند رضایت مشتریان را حاصل نموده و وفاداری آنها به برند شرکت را افزایش دهند. به همین دلیل فعالیت های تحقیق و توسعه از اهمیت ویژه ای در سازمانها برخوردار شده است چرا که مستقیما به فرایند تولید «آنچه مورد نظر مشتری است» کمک می کند. در این تحقیق درصدد هستیم تا با ارائه یک اثر پژوهشی و بررسی ابعاد مختلف ارزش ویژه برند از دیدگا ...