عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود سلاحهای هسته ای و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر جامعه بین الملل حاکم ساخته است و هیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن استفاده از این سلاح مخرب را توجیه کند. در حال حاضر، حدود 55 درصد سلاحهای هسته ای موجود در جهان، در اختیار آمریکا و روسیه هستند که نزدیک به نیمی از آنها عملیاتی هستند. بررسی روند تحولات جهانی نشان می دهد که این دوکشور همچنان بر ادامه حفظ و ارتقای این سلاح ها تاکید دارند. مجموع این مولفه ها و تاکیدات جهانی بر امنیت بین الملل ضرورت اصل خلع سلاح هسته ...

شکاف بین قدرتهای متحد علیه دول محور بعد از جنگ جهانی دوم و تلاش برای گسترش نفوذ و اشاعه ایدئولوژی های خود در سراسر جهان باعث رقابت شدید نظامی بین دو طرف برای رفع خطر از حریف خود شد که دو طرف میزان سلاح های هسته ای خود را بیش از نیاز بازدارندگی تولید و نگهداری کردند و از سویی آشکار شدن قدرت مخرب سلاح های هسته ای در جنگ جهانی دوم باعث تلاش جامعه جهانی برای رفع خطر از ناحیه ی این سلاح ها در قالب سازمان ملل متحد بر اساس خلع سلاح شد که در این راستا نهادهایی تشکیل شد که به جهت ساخت ...

امروزه محققان روابط بين‌الملل به نقش مهم و برجسته رژيم بين‌المللى خلع سلاح و کنترل تسليحات در همکارى و هم‌گرايي جهانى بين بازيگران نظام بين‌الملل اذعان دارند. در شکل‌گيرى اين رژيم بين‌المللى مولفه‌هاى گوناگونى مى‌تواند تاثيرگذار باشد که در پژوهش پيش‌رو نقش دو فاکتور "اراده قدرت‌هاى بزرگ" و «تحول در تکنولوژى نظامى» محوريت قرار گرفته‌است. پژوهش حاضر مى‌کوشد با تبيين متغير مستقل(اراده قدرت هاى بزرگ و تحول در تکنولوژى نظامى) و متغير وابسته(رژيم بين المللى خلع سلاح و کنترل تسليحا ...

ظهور و کاربرد سلاح های هسته ای در هفته های آخر جنگ جهانی دوم، برداشتهای سنتی نسبت به مفهوم امنیت را یکسره دگرگون ساخت. در عصر سلاح های هسته ای و زمانی که تکنولوزی های جدید سبب اختراع سلاحی شده است که بشر قادر به استفاده عقلائی از آن نیست و خطر گسترش آن تهدیدی جدی در برابر جامعه جهانی است، خلع سلاح و به طور کلی کنترل تسلیحات رهیافت های مستقیم به صلح و امنیت به نظر میرسند. اما توسعه تکنولوژی نظامی که سبب افزایش روز افزون سلاح های جدید می گردد و بعد تاریک طبیعت بشر که همواره خوا ...

با بروز یک مخاصمه مسلحانه دولتهای درگیر در آن می‌کوشند تا به هر طریقی و با بکارگیری همه ابزارهایی که در اختیار دارند، بر دشمن خود چیره شوند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، ابزارها و سلاحهای جنگی متحول شده‌اند و در نتیجه تاثیر گسترده‌ای را بر روی انسانها به جای می‌گذارند. حقوق بین‌الملل با درنظرگرفتن این دغدغه فزاینده، در طی سالیان متمادی کوشیده است که اثرات ویرانگر مخاصمات بر روی افراد را محدود کند و کاربرد تسلیحات و ابزارهای جنگی را در جنگها قاعده‌مند سازد. در این نقطه است که حقو ...

وجود معمای امنیت و پایداری آن، کشورها را متوجه رژیم‌های امنیتی نموده است. اما سیستم بین الملل، دارای ویژگی‌هایی است که این ویژگی‌ها تأثیر مستقیمی بر شکل گیری، کارآمدی و ناکارآمدی چنین رژیم‌های امنیتی خواهد داشت. در این میان، چرخه‌ی سیستمی قدرت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم جهانی و منطقه‌ای است که تأثیر مستقیمی، بر موضوع مذکور دارد.لازم به ذکر است، که انواع چرخه‌های قدرت، سبب شکل گیری محیط های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط‌ها، می‌تواند عامل تسهیل کننده یا مانع چنین ...

جنگ جهانی دوّم و حوادثی نظیر بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی، سران دولت ها را به این فکر انداخت که اقداماتی در جهت خلع سلاح هسته ای انجام داده و بدین شیوه از به مخاطره افتادن صلح و امنیّت بین المللی خلاصی یابند. یکی از ایده ها برای مقابله با این معضل، عاری سازی مناطق از سلاح های هسته ای بود. پنج منطقه این ایده را اجرا کردند که در کل آثار مثبتی بر جای گذاشت؛ امّا در خصوص منطق? خاورمیانه این ایده هنوز اجرایی نشده است. ابتکار ایجاد خاورمیان? عاری از سلاح های هسته‌ای در ساز ...

هیچ کس نمی تواند آسیب هایی را که سلاح های کوچک و سبک انجام می دهند را انکار نماید (آسیب حاصل از نقل و انتقال آنها نیز نمی تواند قابل انکار باشد). برای مثال AK-47 خطرناک ترین دستگاهی است که تاکنون اختراع شده است، اما این دستگاه در تحقق اهداف مطلوب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از افراد می پندارند که این مسئله راه حل ساده ای دارد یعنی سلاح های نامطلوب را کنترل نماییم، در غیر این صورت راه حلی وجود ندارد. در این شرایط معاهدات به این مسئله کمک می نماید اما تا به امروز حتی ...

دیوان بین المللی دادگستری در 8 ژوئیه سال 1996 در مورد یکی از حساس ترین موضوعات حقوقی و سیاسی زمان ما، اتخاذ تصمیم کرد. دیوان در این رای مشورتی، تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای را عموماً با موازین و اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی در تعارض دید. امروزه شکی نیست که با توجه به پارادایم بشر محور در حال توسعه در جامعه بین‌المللی، قطعاً و یقیناً تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای با آثاری چون سلاح منفجر شده در هیروشیما و ناگازاکی که قادر به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی نیست ...