عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به مباحث کلي در تحقيقات يادگيري زبان دوم، يکي از مباحث چشمگير همواره اين بوده است که آيا توجه تصريح به واژگان در يادگيري انها ضروري است يا نه ..تحقيقات زيادي در ايران ،يادگيري واژگان را از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده اند ليکن در زمينه تکنيک خلاصه نويسي داستان تحقيقات اندکي صورت گرفته است.هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير خلاصه داستان کوتاه بر يادگيري واژگان است. طرح مساله از نوع شبه ازمايشي بود که شامل دو گروه ازماشي و کنترل بود.در هر گروه 20 شرکت کننده وجود داشت که ...